Matematyczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Matematyka bez granic (XXVI)

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Matematyka bez granic" ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków.


Maks Matematyczny

Maks Matematyczny to całkiem nowy pomysł na połączenie konkursu matematycznego i technologii informatycznych. maks_matematyczny_logoJest on organizowany w ramach wspierającego odkrywanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży programu edukacyjnego Łowimy Talenty, któremu patronuje Politechnika Wrocławska. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy drugiej, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z podziałem na kategorie wiekowe. Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami optymalizacyjnymi w formie internetowych gier matematycznych. Ich rozwiązanie będzie wymagało wykazania się w znacznym stopniu umiejętnościami, a nie samą wiedzą. Jedno z zadań znane będzie około 3 miesiące przed konkursem, co pozwoli uczniom na zapoznanie się z mechaniką gry, natomiast drugie dostępne będzie dopiero w godzinach trwania konkursu, ale jego opis pojawi się na stronie internetowej dzień wcześniej.


Alfik matematyczny (XX)

Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród uczniów na Dolnym Śląsku. Jest dostępny nie tylko dla najlepszych. Zadania mają zróżnicowany stopień trudności, ale są na ogół trudniejsze i znacznie ciekawsze niż w podobnym ogólnopolskim "Kangurze". Obejmują wszystkie działy szkolnej matematyki, a także łamigłówki logiczne.


Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (X)

Zawody te stanowią przygotowanie do dużej Olimpiady Matematycznej i są adresowane do najzdolniejszych uczniów, gdyż poziom trudności zadań jest wysoki i często wykracza poza program nauczania. Zadania są ciekawe i nietypowe, dlatego dobrze jest zapoznać się z zadaniami z ubiegłych edycji. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs matematyczny dla gimnazjalistów w Polsce. 


KOnkurs MAtematyczny KOMA (X)

Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Dużą trudność stanowi sensowne robienie notatek i posługiwanie się nimi. Wykłady finałowe często dotyczą tego samego zagadnienia dla wszystkich poziomów edukacyjnych, co czyni niezwykle ciekawą analizę wyników.

Powrót na górę strony