Matematyczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "M@tando" (III)

Konkurs organizowany jest we współpracy z miastem Gliwice i Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest popularyzacja wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu matematyki, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i umiejętności przeprowadzania rozumowań. W zawodach startują trzyosobowe drużyny, które zarówno w czasie eliminacji jak i finału rozwiązują po 10 zadań za pomocą specjalnej platformy e-learningowej, na której udostępniane są interaktywne, multimedialne zadania. Uczniowie mogą wcześniej przygotować się do konkursu, gdyż po po zgłoszeniu ich przez szkołę do zawodów, mają dostęp do zasobów platformy, kursów i zadań egzaminacyjnych.


Konkurs Matematycznego Origami "Żuraw" (VI)

To pierwszy konkurs matematycznego origami w Polsce. Jego uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich typów szkół, studenci, nauczyciele i rodzice (z podziałem na kategorie: SP, GIM, LO, PROF, AMAT). Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni geometrycznej i wiedzy z geometrii przestrzennej oraz kształtowanie zamiłowania do sztuki origami.


Dolnośląskie Mecze Matematyczne (XIV)

Mecze są nie tylko ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie. Zadania są ciekawe, odmienne od sztampowych zadań podręcznikowych i egzaminacyjnych.


Matematyka bez granic (XXVI)

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Matematyka bez granic" ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków.


Maks matematyczny

To pomysł na połączenie konkursu matematycznego z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Konkurs jest organizowany w ramach programu "Łowimy talenty", któremu patronuje Politechnika Wrocławska. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół (z podziałem na kategorie wiekowe). Uczestnicy muszą zmierzyć się z dwoma zadaniami optymalizacyjnymi w formie internetowych gier matematycznych.

Powrót na górę strony