Programy komputerowe


Redaktor działu:
Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz (justynabohusz(at)wp.pl)
nauczycielka w SP nr 3 we Wrocławiu


Testico

Interaktywny System Testowania "Testico Edu" to zestaw do szybkiego tworzenia i wygodnego przeprowadzania testów wielokrotnego wyboru z użyciem bezprzewodowych pilotów, na komputerach w pracowni szkolnej lub za pośrednictwem internetu. System sam sprawdza odpowiedzi, oblicza wyniki i wystawia oceny, a także tworzy opracowania statystyczne wyników.


GeoGebra

To bezpłatne oprogramowanie dla nauczycieli, uczniów, studentów i osób zainteresowanych matematyką. Łączy opcje algebraiczne, analityczne, geometryczne i statystyczne. Upraszcza symbolicznie wyrażenia algebraiczne, rysuje wykresy, wykonuje dynamiczne konstrukcje geometryczne, ma wbudowany arkusz kalkulacyjny i funkcje statystyczne. Może być wykorzystane do wizualizacji pojęć i związków matematycznych oraz do wykonywania obliczeń numerycznych i uproszczeń algebraicznych.


Wingeom

Ten darmowy program może być wykorzystywany bez żadnych ograniczeń do  wspomagania nauczania geometrii na wszystkich etapach kształcenia. Umożliwia dynamiczną wizualizację własności figur geometrycznych, twierdzeń i przekształceń geometrycznych. Jest dostępny w polskiej wersji językowej. Nie wymaga instalacji. Pozwala na eksport sporządzonych rysunków do programów graficznych lub edytorów tekstu oraz na drukowanie ich w zadanej skali.


Logomocja Imagine

Program bazuje na materiałach edukacyjnych Grupy Logo, tworzonych od lat 70. XX wieku w Laboratorium Sztucznej Inteligencji w Massachusetts Institute of Technology w USA i nazywanych "geometrią żółwia". Pakiet przeznaczony jest do nauki programowania na wszystkich poziomach edukacyjnych. Został opracowany przez informatyków i matematyków z Uniwersytetu im. Amosa Komeńskiego w Bratysławie.


Poly i PolyPro

Są to programy sharewear'owe, które w okrojonej wersji można ściągnąć za darmo ze strony producenta. Posiadają polską wersję językową. Pozwalają na oglądanie wielościanów wypukłych o foremnych ścianach w wersji z pełnymi ściankami i szkieletowej. Bryły można obracać i rozkładać na siatki.

Powrót na górę strony