Szkoły średnie


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr
Data ostatniej modyfikacji:
2019-08-22

REGULAMIN

 • Liga zadaniowa trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Mogą w niej brać udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (wszystkich typów, ale na równych zasadach).
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania, do których rozwiązania wystarcza wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Rozwiązania (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi) należy przesyłać
  e-mailem na adres: liga.zadaniowa.sp.gim.lo@gmail.com albo tradycyjną pocztą na adres:
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "LO - Liga zadaniowa WPM".
 • Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne są połówki punktu.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz swój adres pocztowy.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

Uwaga! Aby wpisywać na Portalu wzory matematyczne, np. komentując zadania, można skorzystać ze ściągi zamieszczonej na  górze strony na pasku poziomego MENU. Każdy wzór należy poprzedzić napisem tex i zakończyć napisem /tex umieszczonymi w nawiasach kwadratowych. Notacji tej można także używać w korespondencji mejlowej.

 

Dziękuję

Serdecznie dziękuję za wszystkie nagrody-upominki! Paczka przyszła wczoraj i nagrody są świetne. Organizację konkursu oceniam bardzo dobrze i gratuluję sukcesu, jakim było pomyślne przeprowadzenie wszystkich etapów dla tylu różnych kategorii wiekowych. Życzę powodzenia w kolejnych edycjach oraz coraz większej frekwencji.

Przesyłanie rozwiązań

Proszę o pomoc w wyjaśnieniu regulaminu.
Nie rozumiem stwierdzenia: Rozwiązania (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi)
Proszę o wyjaśnienie czy wraz z końcowym wynikiem mam przesłać tok rozumowania, czy mogę ograniczyć się do przesłania końcowych wyników.

wstępny sygnał sprzedaży

W szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki ..... W roku szkolnym 2019/2020 miasto Lublin było organem prowadzącym

Powrót na górę strony