Irańska Olimpiada Geometryczna

Data ostatniej modyfikacji:
2023-12-3
Autor: 
opracowanie redakcyjne
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
szkoła średnia z maturą
szkoła wyższa
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna

Międzynarodowy konkurs zadaniowy z geometrii elementarnej o bardzo wysokim poziomie merytorycznym (porównywalnym z Międzynarodową Olimpiadą Matematyczną), rozgrywany w 4 kategoriach wiekowych:

 • Elementary - klasy VI-VIII szkół podstawowych
 • Intermediate - klasy I i II szkół średnich
 • Advanced - klasy III i IV szkół średnich
 • Open - dorośli miłośnicy geometrii 

oficjalna strona www zawodów

We Wrocławiu organizatorem lokalnym konkursu jest Fundacja Matematyków Wrocławskich.

W każdej kategorii wiekowej do rozwiązania w czasie 4 godzin jest 5 zadań. Program zawodów obejmuje na poziomie:

 • Elementary: kąty w trójkatach i wielokątach, prostopadłość i równoległość prostych, przystawanie trójkątów i wielokątów, własności trójkątów równoramiennych i prostokątnych, twierdzenie Pitagorasa, nierównośc trójkąta, przesunięcia, symetrie, obroty, własności czworokątów, obliczanie pól i objętości,
 • Intermediate: oprócz zagadnień z poziomu Elementary także okręgi i koła, cechy podobieństwa figur, potęgę punktu względem okręgu, czworokąty wpisane i opisane,
 • Advanced i Open: wszystkie zagadnienia geometrii płaskiej i przestrzennej. 

Historia

Konkurs odbywa się od 2014 roku, w Polsce (Kraków, Piotrków Trybunalski) od V edycji w 2018, we Wrocławiu od IX edycji w 2022. Obecnie w zawodach bierą udział 73 kraje, 28 tys uczestników. Konkurs odbywa się w 200 miastach.

Pierwsza edycja w 2014 odbyła się tylko w Iranie (w Teheranie i Isfahanie) 4 IX w rocznicę urodzin Abu Reyhana Al-Biruniego - słynnego irańskiego matematyka z X wieku. Zawody miały tylko dwie kategorie wiekowe: elementary i advanced. Druga edycja miała już charakter międzynarodowy - wystartowały w niej 23 kraje i 650 zawodników. Wtedy wprowadzono obowiązujące do dziś kategorie wiekowe.

Skrót regulaminu:

 • Zawodnicy otrzymują treści zadań w swoich językach narodowych i w tych językach formułują rozwiązania.
 • W każdej kategorii wiekowej uczestnicy rozwiązują 5 zadań, każde oceniane jest w skali 0-8 pkt. 
 • Zawody trwają 270 minut (w kategorii Elementary 140 minut).
 • Uczestnicy mogą używać klasycznych przyrządów geometrycznych, ale nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych.
 • Prace są oceniane przez regionalnych jurorów, a następnie oceny te są moderowane na poziomie danego kraju oraz na szczeblu centralnym.
 • Oficjalne wyniki międzynarodowe są publikowane na stronie organizatora. Laureaci otrzymują dyplomy, a pozostali zawodnicy - zaświadczenia o uczestniczeniu w zawodach.

Sukcesy wrocławian:

 • VI edycja 2019
  Intermediate: Antoni Buraczewski (III LO), Jakub Rudzik (ALO PWr) - I m. w Polsce, 57. na świecie i brązowy medal
 • IX edycja 2022
  Elementary: Mariia Kulyk (SP 3) - I m w Polsce, 33. na świecie i srebrny medal
  Intermediate: Mateusz Wawrzyniak (ALO PWr) - I m. w Polsce, 33. na świecie i srebrny medal
  Advanced: Antoni Buraczewski (III LO) - I m. w Polsce, 51. na świecie i brązowy medal
 • X edycja 2023
  Elementary: Andrei Zimirau (SP 23) - I m. w Polsce

Przykładowe zadania:

 

 

Powrót na górę strony