CZŁOWIEK - KALKULATOR
Zobacz jak Aaryan Nitin Shukla (12-latek z Indii, aktualny mistrz świata w szybkim liczeniu w klasyfikacji łącznej) wykonuje na żywo "Flash Anzan" - dodawanie stu liczb 3-cyfrowych pojawiających się losowo na ekranie co 0.4 s.
Więcej o zawodach w szybkim liczeniu i rekordach Aaryana przeczytasz na Portalu tutaj.

Ostatnio dodane

  MATEMATYCZNY WROCŁAW › Wrocławskie sukcesy › Trenażer laparoskopowy
Grant dla wrocławskiego studenta na inteligentną pomoc dla młodych medyków.
DONIESIENIA › Doniesienia z Mat-świata > Maria na topie
Ranking "BBC Historia" najbardziej wpływowych kobiet wszech czasów.
POLECAMY > Gry logiczne > Wypożyczalnie gier
Co robić w czasie ferii spędzanych przymusowo w domu? Wypożycz planszówki.
ROZMAITOŚCI > Matematyczne origami > Zaplatane sześciany
Efektowne bryły plecione na wiele sposobów do wykonania w zimowe wieczory.
MAT-ŚWIAT > Historia matematyki > Ekonomia na przedwojennej maturze
Konkurs! Zmierz się z zadaniami ze starych matur z matematyki.

Wrocławskie sukcesy

Juniorzy w Naboju
naboj
Na 144 polskie drużyny startujące w IV edycji międzynarodowego konkursu Naboj Junior II m. zajął zespół z SP 3 Wrocław w składzie: Piotr Lecyk, Szymon Czapliń-ski, Monika Izworska, Szymon Tkocz.
czytaj dalej
Młodzi Badacze z UWr
W III edycji konkursu UWr "Młody Badacz" na 100 przyznanych stypendiów aż 53 zdobyli studenci I roku Wydziału Matema-tyki i Informatyki (laureaci i finaliści olim-piad oraz osoby z najwyższymi wynikami rekrutacyjnymi). W tym jest 18 studen-tów mat, 26 ISIMu i 28 inf. Pozostałe wydziały zdobyły stypendiów: WF 15, WNHiP 10, WPAiE 10, inne 12.
czytaj więcej
Zwycięzcy IGO-PL
Najlepsze wyniki w Polsce na międzynaro-dowej IX Irańskiej Olimpiadzie Geometry-cznej uzyskali we wszystkich kategoriach uczniowskich wrocławianie:z klas 7-8 SP Mariia Kulyk (SP 3), z klas 1-2 LO Mateusz Wawrzyniak (ALO PWr), z klas 3-4 LO Antoni Buraczewski (III LO).
czytaj więcej

Na czasie

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji portalowych Lig Zadaniowych. Najstarsze działają już od 16 lat.


W dniach 1-4 XII w Hali Stulecia odbędą się jubileuszowe XXX Wrocławskie Targi Dobrych Książek.


Finały XVII edycji konkursu matematycznego KoMa dla szkół podstawowych odbędą się 10 XII, a dla szkół średnich 17 XII.


Kolejne zajęcia Międzyszkolnych Kółek Matematycz-nych w IM UWr odbędą się: 10 XII - MdM LO, 11 XII - OMJ, 17 XII - MdM Młodzików i Juniorów, 18 XII - OM.


Do 10 XII przyjmowane są zgłoszenia (na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl) na wyjazd do historycz-nych okręgów przemysłowych: Staropolskiego i Centralnego (w ramach projektu Poznajemy matema-tyczną Europę), który odbędzie się w dniach 6-8 I.


W dniach 13-14 XII odbędzie się II seria meczów eliminacyjnych XXI edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych.


15 XII o godz. 17 w sali 601 na seminarium I^3 odbędzie się spotkanie z Özlem Beyarslan (Şirince, Turcja) i Piotrem Kowalskim (IM UWr) nt. Matema-tycznej wioski Alego Nesina (nagroda Lilavati 2018).


Do 23 XII przyjmowane są zgłoszenia do XVII edycji konkursu lingwistyki matematycznej dla szkół podstawowych Wieża Babel. Tu jest formularz zgłoszeniowy. Eliminacje szkolne odbędą się 4 I, a finał 21 I w IM UWr.


Do 31 XII przyjmowane są zgłoszenia do VII Memoriału Urszuli Marciniak (Mistrzostw Dolnego Śląska w Łamigłówkach). Tu jest formularz zgłosze-niowy dla szkół, a tu - dla zawodników dorosłych. Eliminacje szkolne odbędą się 11 I, a finał 25 III.


14 I w 12 miastach Polski odbędzie się etap okręgowy XXI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Lista zakwalifikowanych jest tutaj. Jest na niej 52 zawodników z Wrocławia (LO III, V, XIII, XIV, XVI i ALO PWr).


14 I w IM UWr odbędą się zawody II stopnia XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów. Na 130 osób w okręgu dolnośląsko-opolskim 102 są z Wrocławia (ze szkół: 1, 3, 4, 9, 10, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 36, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 61, 63, 66, 68, 71, 72, 74, 76, 81, 83, 90, 107, 109, 113, Arka, Atut, Don Bosco, Etz Chaim, IPS, LdV, Montessori, Optimum, OSM, Parnas, Pol-Bryt, Zdrój).


Powrót na górę strony