Fizyczne


Redaktor działu:
Magdalena Siankowska (magdasianko(at)wp.pl)
studentka matematyki UWr


zDolny Ślązak (XXIV)

Jest to najbardziej prestiżowy konkurs wojewódzki adresowany do początkowo do gimnazjalistów, a potem do uczniów klas 7-8 SP z terenu Dolnego Śląska. Jego celem jest wspieranie uzdolnień uczniów. Pozwala laureatom na wolny wybór szkoły średniej i zwalnia ich z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu ósmoklasisty, a finalistom daje dodatkowe punkty rekrutacyjne. Od 2018 roku eliminacje znowu mają charakter przedmiotowy. 


Konkurs Wiedzy Kosmicznej

To ogólnopolski konkurs, którego celem jest popularyzacja wiedzy o kosmosie. Adresowany jest do uczniów klas VI SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: wiedzowej i plastycznej, co rok na inny temat. Każdy z uczestników części wiedzowej musi odpowiedzieć na 15 pytań eliminacyjnych, a następnie na 9 pytań szczegółowych i 1 pytanie problemowe. Pytania szczegółowe i problemowe są różne dla różnych grup wiekowych.


Świetlik Przyrodniczy (VIII)

Jest to ogólnopolski konkurs przyrodniczy "Świetlik" skierowany do uczniów SP (klasy I-VI). Ma formę testu jednokrotnego wyboru wzorowaną na matematycznym "Kangurze", jednak wcześniej uczestnicy muszą się do niego przygotować, przeprowadzając proste eksperymenty. Doświadczenia mogą być wykonywane w domu z rodzicami, na lekcjach lub na kółkach pozalekcyjnych.


Olimpiada Fizyczna (LXV)

To trójstopniowe zawody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o zasięgu krajowym (są też dwie konkurencyjne olimpiady międzynarodowe). Składają się z części teoretycznej i doświadczalnej. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Fizyczne.


Olimpiada Astronomiczna (LXIII)

Tematyka zawodów wiąże treści z astronomii, fizyki i geografii. Często nawiązuje do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Duża liczba zadań rachunkowych wymaga dobrego opanowania warsztatu matematycznego. Olimpiada sprawdza wiedzę teoretyczną i praktyczną. Finał odbywa się zawsze w Planetarium Śląskim w Chorzowie, gdzie dla zawodników i ich nauczycieli organizowane są specjalne seanse pokazowe.

Powrót na górę strony