Albus

Data ostatniej modyfikacji:
2015-10-29
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GM 1 Wrocław
Organizator: 

Centrum Edukacji Szkolnej
ul. Sęczkowa 90, 03-986 Warszawa
tel. 22 509 80 40, faks: 22 509 80 41
http://www.ces.edu.pl

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

zgłoszenia: do 15 IV 2016
konkurs: 9 V 2016

Konkurs Albus przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z matematyki. Testy konkursowe są testami jednokrotnego wyboru i odbywają się na 6 poziomach. Oprócz matematyki uczniowie mogą spróbować swoich sił w testach z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. Konkursy nie są przeznaczone tylko dla uczniów najlepszych. Każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności, ponieważ rozwiązuje typowe szkolne zadania. Na stronie organizatora dostępne są testy z lat ubiegłych, a także podany jest zakres tematyczny konkursu dla poszczególnych poziomów. Nagrodami dla zwycięzców są dyplomy i nagrody książkowe. Dodatkowo dla każdej szkoły, z której łącznie we wszystkich konkursach organizowanych przez CES weźmie udział więcej niż 120 uczniów, organizator przewiduje nagrodę w postaci zestawu wydawanych przez siebie zbiorów testów.

Konkurs organizowany jest na wiosnę, ale ma swój jesienny odpowiednik - Multitest.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od 2007 roku.

 

Skrót regulaminu: 
 • Zgłoszenia uczniów może dokonać tylko szkoła, wypełniając kartę zgłoszeniową na stronie internetowej, faksem, pocztą lub przekazać dane telefonicznie.
 • Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Odpowiedzi uczniowie zaznaczają na karcie odpowiedzi.
 • Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile jest pytań. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za niepoprawnie (-1) punkt. Uczeń może wstrzymać się od odpowiedzi na wybrane pytania (zaznacza kółko w kolumnie brak odpowiedzi) nie uzyskując ani nie tracąc punktów. W najgorszym więc przypadku uczeń z całego testu może otrzymać 0 punktów, w najlepszym podwoić początkowy stan punktów.
 • Na napisanie testu konkursowego uczniowie mają 60 minut.
 • Szkolny organizator konkursu ma 7 dni na odesłanie kart odpowiedzi.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom za udział. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych - dodatkowo nagrody książkowe.

   

Przykładowe zadania: 
 • klasa 4 SP
  1) Tato Jarka zarabia 2450 zł miesięcznie, a mama o 213 zł mniej. Ile zarabiają razem?
  a) 4768 zł  b) 4867 zł  c) 4678 zł  d) 4687 zł
  2) Podłogę w pokoju w kształcie prostokąta o wymiarach 5 m na 3 m wyłożono wykładziną. Brzegi wykładziny przyklejono specjalną taśmą. Ile taśmy zużyto?
  a) 12 m  b) 16 m  c) 6 m  d) 16 m
 •  klasa 5 SP
  1) Które zdanie jest fałszywe?
  a) Prostokąt ma dwie pary boków równoległych.
  b) W prostokącie przekątne są równej długości.
  c) Miary kątów wewnętrznych prostokąta są równe.
  d) Przekątne prostokąta przecinają się pod kątem prostym.
  2) Suma kątów wewnętrznych każdego czworokąta wynosi:
  a) 180°   b) 270°   c) 90°  d) 360°
 • klasa 6 SP
  1) 15% wagi buraków stanowi cukier. Ile kilogramów cukru otrzyma się z 800 kg buraków?
  a) 100 kg  b) 110 kg  c) 120 kg  d) 200 kg
  Wieża w skali 1:1 ma wysokość 60 m. Jaką wysokość będzie miała w skali 1:10?
  a) 0,6 mm  b) 0,65 m  c) 0,6 dm  d) 0,06 m
 • klasa 1 GIM
  1) O ile procent powiększy się pole kwadratu, jeżeli jego bok powiększymy o 10%?
  a) 20  b) 10  c) 15  d) 21
  2) Na siatkę sześcianu zużyto 17,34 dm2 kartonu. Objętość tego sześcianu wynosi:
  a) 49,13 l  b) 4,016 l  c) ponad 5 l  d) ponad 50 l
 • klasa 2 GIM
  1) Miara kata wewnętrznego pięciokąta foremnego jest równa
  a) 120°   b) 105°  c) 115°  d) 108°
  2) Kartkę złożono 4 razy na pół. Jaką częścią kartki jest otrzymany czworokąt?
  a)1/4   b) 1/8  c) 1/16  d) 1/32
 • klasa 3 GIM
  1) Rozwiązaniem nierówności |2x - 4| ≤ 3 jest przedział:
  a) (0,5; 3,5)  b) (0,5; 3)  c) (0,5; 3,5)  d) [0,5; 3,5)
  2) Nieskończenie wiele środków symetrii ma:
  a) prostokąt  b) trapez  c) prosta  d) okrąg

 

Powrót na górę strony