Zobaczyć Matematykę (VIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-11-6
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 Wrocław
Organizator: 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Matematyki Stosowanej
e-mail: zobaczycmatematyke@agh.edu.pl

http://www.zobaczycmatematyke.pl

 

Terminy: 

przyjmowanie prac do 15 I 2016
ogłoszenie wyników do 23 III 2016

Osoba do kontaktu:

Witold Majdak - e mail: majdak@agh.edu.pl

 

Celem konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych narzędzi komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe oraz oprogramowanie niekomercyjne. Jego adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnik konkursu powinien przygotować samodzielnie stronę w języku HTML bądź PHP z użyciem grafik lub animacji, wykorzystując wyłącznie powszechnie dostępne niekomercyjne oprogramowanie i technologie. Tematem pracy powinna być wizualizacja zagadnienia związanego z matematyką, przedstawiona w atrakcyjny sposób, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści dzięki wykorzystaniu środków technicznych. Inspiracją przy wykonywaniu pracy konkursowej mogą być prezentowane na stronie organizatora prace uczestników z poprzednich lat.

 

Historia: 

Konkurs odbywa się od 2009 roku. Do 2014 roku jego organizatorem był Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

laureaci poprzednich edycji:

 • I - 2009 - Tomasz Kapusta (ZSO nr 1 Oświęcim)
 • II - 2010 - Katarzyna Bigaj (LO w Libiąż), Mateusz Dudek (I LO Gorlice), Michał Duda (Techn nr 4 Tarnów)
 • III - 2011 -  Aleksander Konior (PZ nr 1 Oświęcim)
 • IV - 2012 - Maciej Ziółko (IV LO Olkusz)
 • V - 2013 - Maciej Ziółko (IV LO Olkusz), Bartłomiej Bojarczuk (I LO Krasnystaw)
 • VI - 2014 -Mateusz Michalak (I LO Płock)

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
 • Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie stronę w języku HTML lub PHP z użyciem grafik lub animacji, wykorzystując powszechnie dostępne oprogramowanie niekomercyjne.
 • Tematem pracy ma być zagadnienie związane z matematyką, przedstawione w sposób poglądowy, atrakcyjny, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści. 
 • Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie na adres organizatora pracy konkursowej zapisanej na płycie CD wraz z kartą uczestnika potwierdzoną przez szkołę (z dopiskiem na kopercie "Konkurs Zobaczyć Matematykę").
 • Ocena prac konkursowych odbywa się w 3 etapach: I - sprawdzenie, czy nadesłane prace spełniają kryteria formalne, II - wybór finalistów, III - wybór laureatów.
 • Wyniki kolejnych etapów są umieszczane na stronie internetowej konkursu.
 • Komisja przyznaje uczestnikom nagrody i wyróżnienia.
 • Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.

  

Przykładowe zadania: 
 • Trójkąt Eulera
 • Twierdzenie Euklidesa
 • Liczby wielokątne
 • Twierdzenie Pitagorasa i dowody jego prawdziwości
 • Liczby doskonałe
 • Funkcje liniowe
 • Posadzkowanie

  

Powrót na górę strony