Zobaczyć Matematykę (VII)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-07-29
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 Wrocław
Organizator: 

Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
e-mail: kde@im.uj.edu.pl

http://www.zobaczycmatematyke.pl

 

Terminy: 

przyjmowanie prac do 03 lutego 2015
ogłoszenie wyników 17 marca 2015
wręczenie nagród VI 2015 

 

Celem konkursu jest propagowanie treści matematycznych za pomocą metod komputerowych jakimi są przeglądarki internetowe i niekomercyjne oprogramowanie. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnik konkursu powinien przygotować samodzielnie stronę w języku HTML z użyciem animacji typu gif, wykorzystując powszechnie dostępne oprogramowanie niekomercyjne. Tematem pracy powinno być zagadnienie związane z matematyką, przedstawione w sposób poglądowy, atrakcyjny i ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści. Inspiracją przy wykonywaniu pracy konkursowej mogą być prezentowane na stronie organizatora prace studentów matematyki UJ.

Finaliści konkursu podejmujący studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim zostają zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach z Technologii informacyjnej (uzyskają z tego przedmiotu ocenę bardzo dobrą w indeksie). Laureaci konkursu otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe.

 

Historia: 

Konkurs odbywa się od 2009 roku.

laureaci poprzednich edycji:

 • I - 2009 - Tomasz Kapusta (ZSO nr 1 Oświęcim)
 • II - 2010 - Katarzyna Bigaj (LO w Libiąż), Mateusz Dudek (I LO Gorlice), Michał Duda (Techn nr 4 Tarnów)
 • III - 2011 -  Aleksander Konior (PZ nr 1 Oświęcim)
 • IV - 2012 - Maciej Ziółko (IV LO Olkusz)
 • V - 2013 - Maciej Ziółko (IV LO Olkusz), Bartłomiej Bojarczuk (I LO Krasnystaw)
 • VI - 2014 -Mateusz Michalak (I LO Płock)

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
 • Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie stronę w języku HTML z użyciem animacji typu gif, wykorzystując powszechnie dostępne oprogramowanie niekomercyjne.
 • Tematem pracy ma być zagadnienie związane z matematyką, przedstawione w sposób poglądowy, atrakcyjny, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści. 
 • Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie na adres organizatora pracy konkursowej zapisanej na płycie CD wraz z kartą uczestnika potwierdzoną przez szkołę (z dopiskiem na kopercie "Konkurs Zobaczyć Matematykę").
 • Ocena prac konkursowych odbywa się w 3 etapach: I - sprawdzenie, czy nadesłane prace spełniają kryteria formalne, II - wybór finalistów, III - wybór laureatów.
 • Wyniki kolejnych etapów są umieszczane na stronie internetowej konkursu.
 • Komisja przyznaje uczestnikom nagrody i wyróżnienia.
 • Finaliści konkursu podejmujący studia matematyczne na UJ są zwolnieni z zajęć Technologia informacyjna i uzyskują z tego przedmiotu ocenę bardzo dobrą.
 • Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.

  

Przykładowe zadania: 
 • Trójkąt Eulera
 • Twierdzenie Euklidesa
 • Liczby wielokątne
 • Twierdzenie Pitagorasa i dowody jego prawdziwości
 • Liczby doskonałe
 • Funkcje liniowe
 • Posadzkowanie

  

Powrót na górę strony