Wrocławski Turniej Młodych Matematyków (XVI)

Data ostatniej modyfikacji:
2016-11-24
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
tel. 71 796 45 60
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl
www.wcdn.wroc.pl

 

Terminy: 

zgłoszenia do 30 I 2016
eliminacje szkolne: 1 III 2016
finał: 7 V 2016

Miejsce zawodów:
Zespół Szkół Nr 1
ul. Słubicka 29, Wrocław

 

Jest to konkurs dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych. Ma na celu rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań matematycznych wśród dzieci. Zadania wszystkich etapów mają charakter otwarty, co wymaga od ucznia umiejętności zapisu rozwiązania i posługiwania się językiem matematyki.

 

Historia: 

Konkurs odbywa się w obecnej formule od 2001 roku i tradycją nawiązuje do Wrocławskich Konkursów Matematycznych, które odbywały się w tej kategorii wiekowej w latach 1986-2000. Zawody te obejmowały początkowo szkoły dawnego województwa wrocławskiego, a od 1988 roku rozszerzono ich zasięg na pozostałe województwa dolnośląskie: jeleniogórskie, wałbrzyskie i legnickie, uzupełniając trzy etapy o finał międzywojewódzki. Od 2001 roku w konkursie mogą startowac tylko szkoły z Wrocławia.

W 2006 roku komisja Wrocławskiego Konkursu Matematycznego rozpisała wśród uczniów konkurs na nazwę i logo zawodów. Od tej pory nazwę zmieniono na Wrocławski Turniej Młodych Matematyków z logo przedstawiającym młodego orła.

W 2013 roku konkurs był jednoetapowy. Zawody finałowe rozgrywane były w różnych miejscach we Wrocławiu, m.in. w: GIM 40, VII LO, XIII LO, ZS nr 1, Instytucie Matematycznym UWr i Instytucie Fizyki PWr.

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs przeznaczony jest dla wrocławskich szkół podstawowych. Jest dwuetapowy. Składa sie z eliminacji szkolnych i finału. 
  • W obu etapach zawodnicy rozwiązują 6 zadań otwartych w ciągu 90 minut.
  • Lista laureatów publikowana jest na stronie organizatora konkursu.
  • Uroczysta gala odbywa się w osobnym terminie.

 

Przykładowe zadania: 

I etap

1. Ola i Jola kupowały w cukierni ciastka. Ola kupiła swoje pierwsza, podała cztery różne monety i nie dostała reszty. Jola kupiła takie samo ciastko, podała 5 zł, a sprzedawca wydał jej trzy różne monety reszty. Jaka może być cena ciastka, jeśli nie użyto monet 1, 2 i 5-groszowych?

2. Ściany prostopadłościanu stykające się w jednym wierzchołku mają pola: 2 dm2, 20 cm2 i 40 cm2 . Jaka jest objętość tego prostopadłościanu?

3. W trójkącie ABC proste dzielące kąty na połowy przecinają się w punkcie M. Przez ten punkt poprowadzono proste równoległe do prostych zawierających odcinki AB i AC. Proste te przecięły bok BC trójkąta w punktach D i E. Uzasadnij, że obwód trójkąta MED jest równy długości odcinka BC.

 

Wskazówka do zad. 3

Wystarczy pokazać, że trójkąty MBE i MDC są równoramienne, co wynika łatwo z analizy rozwartości ich kątów.

Już rozwiązałam

Tak, to prawda. Już rozwiązałam. To zadanie jest łatwe. DZIĘKUJĘ ;-]

Powrót na górę strony