Konkurs zadaniowy "Matematyki"

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-1
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w G 1 Wrocław
Organizator: 

"Matematyka"
czasopismo czasopismo dla nauczycieli
ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
tel. 071 338 66 13
e-mail: matematyka@raabe.com.pl
http://www.edupress.pl/wydawane/matematyka/

 

Terminy: 

W 2014 roku konkurs został zawieszony.

 

Jest to konkurs nieustający, otwarty dla wszystkich czytelników miesięcznika dla nauczycieli Matematyka. Zawodnik rozwiązuje dowolną liczbę zadań z wybranego numeru pisma. Oceniana jest nie tylko formalna poprawność rozwiązania, ale pomysł, prostota rozumowania i elegancja zapisu. Przy ocenie uwzględniany jest też stopień  trudności zadania ustalany arbitralnie przez redakcję. Na łamach czasopisma publikowane są pełne rozwiązania zadań, przykłady rozwiązań czytelników, omówienie najczęściej popełnianych błędów i konkursowe statystyki.

Zadania konkursowe są bardzo ciekawe i zazwyczaj dość trudne. Nierzadko wykraczają poza program nauczania szkolnego, dlatego na udział w tym konkursie decyduje się niewielu uczniów. Wśród uczestników konkursu jest wielu nauczycieli, w tym autorów poczytnych książek i zbiorów zadań. Czytelnicy, którzy uzbierają 250 punktów, otrzymują nagrody pieniężne i tytuł laureata. Mogą dalej uczestniczyć w konkursie, a nadwyżkę punktów ponad 250 zalicza im się do kolejnej rundy.

 

Historia: 

Konkurs zadaniowy prowadzony jest od początku istnienia czasopisma, czyli od 1948 roku. Rekordzistą pod względem liczby zdobytych tytułów laureata jest p. Stanisław Łanowy - jedenastokrotny zdobywca tytułu (ostatni raz w roku 2008).

 

Skrót regulaminu: 
  • W konkursie może uczestniczyć każdy, kto przyśle do redakcji "Matematyki" w wyznaczonym terminie rozwiązania dowolnej liczby zadań z numeru.
  • Rozwiązania należy napisać czytelnie, każde na osobnej kartce, po jednej stronie.
  • W rozwiązaniu należy podać pełny tok rozumowania lub literaturę, gdzie znajduje się takie rozwiązanie.
  • Za rozwiązanie jednego zadania uczestnik konkursu może otrzymać od 1 do 15 punktów. Liczba przyznanych punktów zależy od stopnia trudności zadania, pomysłowości, prostoty i elegancji rozwiązania.
  • Uczestnicy konkursu mogą też nadsyłać propozycje zadań z rozwiązaniami (własnego autorstwa lub zaczerpnięte z literatury). W przypadku wykorzystania takiego zadania w konkursie, jego autor ma doliczoną maksymalną liczbę punktów przyznawaną za to zadanie.
  • Czytelnicy, którzy uzbierają 250 punktów, otrzymują nagrody pieniężne i tytuł laureata. Po uzyskaniu nagrody zawodnik pozostaje nadal (z nadwyżką punktów nad 250) uczestnikiem konkursu.
  • Pełny regulamin konkursu można znaleźć w lutowych numerach "Matematyki".

  

Przykładowe zadania: 

1. KWADRATY. Dla liczby naturalnej m niech m* oznacza liczbę naturalną, której zapis dziesiętny powstaje przez dwukrotne powtórzenie zapisu liczby m (np. 123*= 123123, 7*= 77, 2004*= 20042004). Niech dalej M będzie zbiorem liczb naturalnych m, dla których m* jest kwadratem liczby naturalnej. Wykazać, że M jest zbiorem nieskończonym.

2. RÓWNANIE I KWADRATY. Udowodnić, ze jeżeli p jest liczbą pierwszą postaci 4k+1 i równanie x2  – py2 =  1 ma rozwiązanie w liczbach naturalnych x, y takie, że x < 50p–1, to liczba p–1 jest kwadratem liczby naturalnej.

3. PARY ŚCIAN. Udowodnić, że każdy wielościan wypukły ma co najmniej trzy pary ścian o tej samej liczbie wierzchołków.

4. TRÓJKĄT O NIEPARZYSTYCH BOKACH. Czy istnieje trójkąt, którego wierzchołki są punktami kratowymi, a długości boków liczbami nieparzystymi?

 

Powrót na górę strony