Łamanie głowy, czyli burza w mózgu

Data ostatniej modyfikacji:
2009-11-27
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczucielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Redakcja "Magazynu Miłośników Matematyki"
ul. Racławicka 11/1B, 53-149 Wrocław
tel. 071 797 56 84, e-mail: mmm@uni.wroc.pl

Terminy: 

do końca każdego kwartału

Konkurs ma formę stałej ligi zadaniowej adresowanej do wszystkich pasjonatów matematyki i łamigłówek bez względu na wiek. W każdym numerze kwartalnika MMM ukazuje się zestaw 15 zadań związanych z tematem przewodnim lub zamieszczonymi w piśmie artykułami, ale są też łamigłówki, zagadki lateralne i rebusy matematyczne. Część zadań konkursowych nadsyłają czytelnicy. Nie ma podziału na kategorie wiekowe. Rozwiązania (niekoniecznie wszystkich zadań) wysyła się do redakcji w określonym terminie, a w kolejnych numerach publikowane są odpowiedzi i lista nagrodzonych. Całościowe wyniki publikowane są na stronie internetowej pisma.

Zdobyte w kolejnych edycjach punkty są skrupulatnie sumowane, a po osiągnięciu ustalonych progów zawodnikom nadawane są symboliczne tytuły - Eksperta, Mistrza lub Arcymistrza Łamania Głowy. Jest to ogłaszane na łamach pisma, ponadto Mistrzowie otrzymują pamiątkowe, numerowane dyplomy, a Arcymistrzowie - odznaki.

 

Historia: 

Konkurs trwa nieprzerwanie od pierwszego numeru pisma, czyli od września 2002, choć obecny regulamin został wprowadzony dopiero od 2004 roku, po uwzględnieniu wcześniej zdobytych punktów. Forma konkursu jest wzorowana na Rozkoszach Łamania Głowy - konkursie prowadzonym w latach 1970-81 na łamach "Życia Warszawy" przez Lecha Pijanowskiego.

Do 2008 roku w konkursie wzięło udział 312 uczestników. Średnio z każdego numeru rozwiązania przesyła 50-80 osób. Dyplom Mistrza Łamania Głowy z numerem 1. otrzymała w 2005 roku nauczycielka matematyki z Zielonej Góry - Sabina Janecka-Mastalerz. Na czele rankingu w walce o tytuł Arcymistrza znajduje się nauczyciel gimnazjalny z Krakowa Tomasz Ciejka z wynikiem 244 punktów.

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs na charakter nieustanny, ale uczestnicy mogą przystąpić do niego w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
  • Nie ma podziału na kategorie wiekowe.
  • W każdym numerze ogłaszanych jest 15 zadań konkursowych, związanych z tematyką numeru lub zamieszczonymi w nim artykułami. Są wśród nich także łamigłówki logiczne, zagadki lateralne, rebusy matematyczne itp. 
  • W każdej edycji czytelnik otrzymuje tyle punktów, ile wynosi liczba zaliczonych rozwiązań, czyli z każdego numeru można uzyskać od 0 do 15 punktów.
  • Po uzbieraniu 33 punktów uczestnik konkursu uzyskuje tytuł Eksperta Łamania Głowy, co jest potwierdzane publikacją jego nazwiska na łamach pisma. Po trzykrotnym zdobyciu tego tytułu (a więc 99 punktów) uzyskuje się tytuł Mistrza Łamania Głowy potwierdzony specjalnym, numerowanym dyplomem. Trzykrotne zdobycie tytułu Mistrza (czyli 297 punktów) skutkuje przyznaniem tytułu Arcymistrza Łamania Głowy, co jest potwierdzane specjalną odznaką wraz z legitymacją.
  • Ranking czołówki uczestników konkursu dostępny jest na stronie internetowej MMM w Loży 33. Każdy uczestnik może tam też na bieżąco sprawdzać własne wyniki.

 

Przykładowe zadania: 

1. Na przełaj
Podczas biegu przełajowego rozmawia dwóch zawodników:
- Ile już przebiegliśmy?
- Jedną trzecią całego dystansu.
- To znaczy, że zostały nam jeszcze 4 km i tyle, ile już przebiegliśmy.
Na jakim dystansie rozgrywano te przełaje?

2. Na boisku
Bieżnię szkolnego boiska tworzą wszystkie punkty należące do kwadratu opisanego na okręgu o promieniu 100 m, które nie należą do kwadratu wpisanego w ten okrąg. Jaka jest jej powierzchnia?

3. Co za dydefl!
Jeśli pies kosztuje 12 zł, kot 9 zł, a niedźwiedź 30 zł, to ile kosztuje dydelf?

4. Na bocznicy
Czy wagon kolejowy po załadunku może być lżejszy od pustego?

5. Szalone ZOO
Jeżeli kot, to pies, ale jeżeli pies, to nie kot. Jeżeli łoś, to nie sarna, ale jeżeli łoś, to koza. Jeżeli słoń, to zebra, jeżeli słoń to jeleń, jeżeli jenot, to szakal, jeżeli sarna to żyrafa. W takim razie jeżeli antylopa, to co?

6. Sumy czwórek
Utworzono wszystkie możliwe sumy par czterech liczb a<b<c<d. Wszystkie sumy były inne, a cztery najmniejsze wynosiły 1, 2, 3, 4. Wyznacz d.

7. Same pierwsze
Ile jest liczb pierwszych o różnych cyfrach, które same też są pierwsze?

8. Boki trójkąta
W trójkącie prostokątnym długości boków są całkowite i jedna przyprostokątna wynosi 12. Jakie są długości pozostałych boków?

9. Okrąg sześciu punktów
Punkt przecięcia wysokości trójkąta nosi nazwę ortocentrum (łac. orthogonal = prostopadły). Uzasadnij, że punkty symetryczne do ortocentrum względem boków trójkąta ABC oraz same punkty A, B, C leżą na jednym okręgu. 

10. Prostokąty
Prostokąt o bokach 2002x2003 podzielony jest na 2002x2003 kwadratów o boku 1. Ile różnych prostokątów jest narysowanych w tym prostokącie?

 

Szkoda!

Szkoda, że w marcu nie można jeszcze dostać numeru styczniowego :(.
Chyba redakcja MMM powinna pomyśleć o czytelnikach i bardziej przyłożyć się do terminów.

Powrót na górę strony