Konkursy na math.edu.pl

Data ostatniej modyfikacji:
2015-07-31
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 we Wrocławiu
Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa

Serwis matematyczny math.edu.pl oferuje przede wszystkim kompendium informacji z arytmetyki, algebry, analizy i geometrii oraz wiele ciekawostek i zadań. Miłośnicy matematyki mogą również tutaj - na forum prowadzić dyskusje i wymieniać poglądy. Serwis jest też organizatorem serii sześciu bezpłatnych internetowych konkursów matematycznych i logicznych między innymi: Alfa, Liga zadaniowa, Głowicjusz, Logikus oraz Testy. Każdy z nich ma inną formułę, regulamin, czas trwania oraz stopień trudności i charakter zadań. Konkursy są adresowane do wszystkich miłośników matematyki bez względu na wiek i wykształcenie. Jedynym warunkiem wzięcia w nich udziału jest rejestracja w serwisie. Polega ona na podaniu loginu, hasła i swojego adresu mailowego. W zawodach uczestnicy zdobywają punkty, które mogą następnie wymieniać na wybrane przez siebie ze strony organizatora książki i gry edukacyjne. Czasami pojawiają się nowe konkursy, a stare znikają.

 

Alfa

To cykliczny, cotygodniowy konkurs w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 zadań o różnym stopniu trudności. Z zadaniami poradzą sobie nawet uczniowie starszych klas szkół podstawowych.

Terminy:
wrzesień – maj
każdy czwartek godz. 19.00-20.00 (oprócz dni świątecznych)

Regulamin:

 • W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik.
 • W każdy czwartek w godz. 19:00-19:05 odbywa się logowanie zawodników, a o godz. 19:05 zostaje udostępniony test.
 • Zawodnicy mają czas na rozwiązanie zadań i przesłanie odpowiedzi do godz. 20:00. Jeśli wysłane odpowiedzi okażą się niepoprawne,  można próbować rozwiązać test ponownie, ale należy zmieścić się w limicie czasu. 
 • Na listę klasyfikacyjną zostają wpisani zawodnicy, którzy do godz. 20:00 przesłali test z prawidłowymi odpowiedziami. O zajętym miejscu decyduje czas. Punkty otrzymują zawodnicy z pierwszych dziesięciu miejsc: I m. - 10 pkt, II m. - 6 pkt, III m. - 5 pkt, IV m. -  4 pkt, V m. - 3 pkt, VI-VII m. - 2 pkt, VIII- X m. - 1 pkt.

Przykłady zadań:

1. Paweł i Gaweł jeżdżą po okrągłym torze. Paweł pokonuje jedno okrążenie w ciągu 360 sekund, a Gaweł w ciągu 480 sekund. Po ilu sekundach od startu Paweł zdubluje Gawła?
A) 1440   B) 720   C) 3600   D) 1000

2. Suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 51. Ile równa jest najmniejsza z tych liczb?
A) 13   B) 15   C) 17   D) 19

3. Trójkąt o obwodzie 50 podzielono za pomocą wysokości na dwa trójkąty o obwodach 30 i 36. Jaka jest wysokość tego trójkąta?
A) 6   B) 7   C) 8   D) 9

4. ABC·CB = ABCB, gdzie różne litery oznaczają różne cyfry. Jaką wartość ma liczba ABCB?
A) 3050   B) 2010   C) 2545   D) 5040

 

Liga zadaniowa

To dwumiesięczny konkurs rozpoczynający się w październiku. Podzielony jest na jednodniowe rundy, w czasie których należy rozwiązać jedno zadanie otwarte. Punkty są przyznawane tylko za poprawną odpowiedź. Z zadaniami Ligi poradzą sobie uczniowie gimnazjów.

Terminy:
październik – listopad
poniedziałek – piątek (oprócz dni wolnych) w godz. 00:00-22:00

Regulamin:

 • W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik.
 •  Konkurs podzielony jest na jednodniowe rundy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 • Każda runda składa się z jednego zadania otwartego i trwa od godz. 0:00 do 22:00 wg aktualnego czasu na serwerze.
 • Zadania w różnych dniach mogą mieć różny stopień trudności. 
 • Wysyłając odpowiedź, należy podać tylko liczbę będącą ostatecznym wynikiem. W przypadku gdy warunki zadania spełnia kilka liczb, należy podać dowolną z nich. 
 • Dla każdego zadania ustalany jest współczynnik trudności zależny od stosunku liczby poprawnych odpowiedzi do liczby wszystkich wysłanych odpowiedzi.
 • Otrzymywane przez uczestnika punkty są sumowane i gromadzone w bazie danych Ligi Zadaniowej. Na tej podstawie tworzona jest aktualna lista rankingowa najlepszych 50 zawodników.
 • Zwycięzcą Ligi Zadaniowej zostaje uczestnik z największą liczbą punktów po trzech miesiącach.
 • Za pierwszych 10 miejsc przyznawane są punkty: I m. - 80 pkt , II m – 50 pkt , III m.- 40 pkt, IV m.- 30 pkt, V m. - 20 pkt, VI-VII m. -15 pkt, VIII-X m. - 10 pkt.

Przykłady zadań:

1. Mamy grupę złożoną z 10 uczniów i nauczyciela. Na ile sposobów można spośród nich wybrać komisję 5-osobową złożoną z 4 uczniów i nauczyciela?

2. Pewien przewoźnik zaplanował system połączeń pomiędzy wybraną liczbą miast, w taki sposób, że każde miasto ma połączenie z co najwyżej trzema innymi miastami oraz z każdego miasta do każdego innego miasta można dostać się z co najwyżej jedną przesiadką. Jaka maksymalna liczba miast została objęta takim systemem połączeń?

3. Paweł i Gaweł napisali na siedmiu kartkach liczby 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - na każdej kartce jedną. Paweł wylosował trzy kartki, Gaweł dwie inne kartki, a ostatnie dwie kartki bez oglądania wyrzucili. Paweł, zaglądając do swoich kartek, powiedział do Gawła: Wiem, że suma liczb na Twoich kartkach jest parzysta. Ile wynosi suma liczb wylosowanych przez Pawła?

Głowicjusz

Jest to konkurs dla miłośników łamigłówek. Na rozwiązywanie pięciu zadań przewidziana jest godzina. W każdym zestawie znajdziemy łamigłówkę geometryczną, liczbową oraz logiczną o różnych trudnościach. Większość łamigłówek nie wymaga dużej wiedzy matematycznej – powinni poradzić sobie z nimi zdolniejsi uczniowie ze starszych klas szkół podstawowych.

Terminy:
wrzesień - maj
środa, godz. 19.00 - 20.00 (z wyłączeniem dni świątecznych)

Regulamin:

 • W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik.
 • W każdy wtorek zawodnicy otrzymują do rozwiązania pięć łamigłówek.
 • Za 10 pierwszych miejsc przyznawane są punkty: I m. - 10 pkt, II m. - 6 pkt, III m. - 5 pkt, IV m. - 4 pkt, V m. - 3 pkt, VI-VII m. - 2 pkt, VIII-X m. - 1 pkt.

Przykłady zadań:

1. Jaka liczba stanowi kontynuację ciągu 1, 2, 2, 4, 8, 32, 256?

2. Teściowa Adama, ma trzy córki i jednego syna. Ilu braci ma Ewa - siostra żony Adama?

3. Ile różnych łamanych o długości 7 zaczynających się w punkcie A i kończących się w punkcie B jest zawartych w figurze przedstawionej na rysunku obok?

4. Z 1000 sześcianów należy zbudować możliwie największą piramidę według modelu na rysunku obok, gdzie począwszy od drugiego poziomu, każdy sześcian jest ustawiony dokładnie na czterech innych sześcianach. Ile sześcianów pozostanie nieużytych?

 

Logikus

Jest to również konkurs łamigłówkowy, ale o zupełnie innej formule i zadaniach niż Głowicjusz. Tutaj znajdą dla siebie rozrywkę mistrzowie i entuzjaści kakuro, tangramów, algebrafów, obrazków logicznych oraz deduktomino. Konkurs odbywa się przez cały rok, a poszczególne rundy są podsumowywane co miesiąc i w tym czasie trzeba rozwiązać około 20 łamigłówek, które pojawiają się przez pięć dni w tygodniu. Rekordziści osiągają czasy poniżej minuty.

Terminy:
wrzesień - czerwiec
poniedziałek - piątek, godz. 20.00 - 21.00

Regulamin:

 • W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik.
 • Konkurs podzielony jest na rundy trwające miesiąc.
 • Od poniedziałku do piątku w godz. 20.00 - 21.00 obywają się konkursy cząstkowe. Każdego dnia uczestnicy mają do rozwiązania jedną łamigłówkę.
 • W godz. 20.00 - 20.05 odbywa się logowanie, a o godz. 20.05 zostaje udostępnione zadanie. O godzinie 21.00 następuje zakończenie i podsumowanie konkursu.
 • Na listę klasyfikacyjną konkursu cząstkowego zostają wpisani zawodnicy, którzy rozwiązali łamigłówkę prawidłowo, a o przyznanej pozycji decyduje czas rozwiązania.
 • Według wyników cząstkowych ustala się na końcu rundy listę 10 najlepszych zawodników. Otrzymują oni wtedy punkty: I m. - 10 pkt, II m. - 6 pkt, III m. - 5 pkt, IV m. - 4 pkt, V m. - 3 pkt, VI-VII m. - 2 pkt, VIII-X m. - 1 pkt.

Przykłady zadań:

 Przykładowe zadania zamieścimy wkrótce.

 

Testy

Konkurs polega na jak najszybszym rozwiązaniu testu matematycznego. Testy składają się z 20 losowo wybranych zadań. Można rozwiązywać test tematyczny z zadaniami otwartymi lub zamkniętymi, a także test ogólny gotowy lub generowany na bieżąco. Pytania, na które odpowiedź jest niepoprawna, są powtarzane. Najbogatszy zestaw testów, w tym zadań konkursowych, jest dostępny dla uczniów szkół podstawowych. Już najmłodsi z klas I-III mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności np. w zakresie dodawania, odejmowania lub mnożenia w dowolnym zakresie. Gimnazjaliści znajdą tu wszystkie zestawy zadań egzaminacyjnych z części matematyczno- przyrodniczej. Testy dla gimnazjalistów i licealistów są jeszcze w budowie i jest ich na razie dość mało. Po wykonaniu testu uczeń otrzymuje informacje, które odpowiedzi były i jakie były poprawne odpowiedzi na te pytania. 

 

Przykłady zadań:

SP
1.
Podczas pieszej wycieczki 10 kilometrowej, drużyna harcerska przez każde 10 minut pokonywała 500 m. Ile czasu zajęło im przebycie tej drogi?
A) 3 godz.   B) 2 godz. i 50 minut   C) 3 godz. i 20 minut   D) 3 godz. i 10 minut
2. Z młyna do piekarni jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w skali 1 : 5000?
A) 3   B) 2   C) 6   D) 7,5
3. Ile wynosi reszta z dzielenia 15 przez 4?
A) 0   B) 1   C) 2   D) 3

GIM
1. Rozwiąż równanie: 3 - (5 + 2x) = 5x - 23.
2. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych w wyrażeniu 3x2 + x + 9x2.
3. Spodnie kosztują 150 zł. Ile będą kosztowały spodnie po obniżce o 20%?
A) 110 zł   B) 115 zł   C) 120 zł   D) 130 zł

ZAD KONKURSOWE
1. Na stole znajdują się figury w kształcie trójkątów oraz kwadratów. Łączna liczba wierzchołków wszystkich figur wynosi 17. Ile figur w kształcie trójkątów jest na stole?
A) 1   B) 4   C) 2   D) 3
2. Na ile sposobów można uiścić opłatę 2,50 zł, mając do dyspozycji monety o wartości 1 zł, 50 gr i 20 gr?
A) 5   B) 7   C) 8   D) 6
3. Ile razy jedna liczba powinna być większa od drugiej, aby ich suma była dwa razy większa od ich różnicy? A) 4   B) 2   C) 5   D) 3

 

Powrót na górę strony