Gry strategiczne


Redaktor działu:
Wojciech Jedynak (mailto:wjedynak(at)gmail.com)
mistrz Polski w shogi AD 2016
Data ostatniej modyfikacji:
2018-02-2

REGULAMIN

 • Liga zadaniowa trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Liga jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od wieku. Prowadzony jest jeden wspólny ranking zawodników.
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania ligowe i jedno zadanie dodatkowe.
 • W zadaniach 1-3 należy wskazać ruch, który osiąga cel podany w poleceniu. Zadania dodatkowe mają charakter bardziej matematyczny - gra jest tylko pretekstem do wykonania pewnych obliczeń lub rozumowania optymalizacyjnego. Zadanie dodatkowe mogą być nieco trudniejsze. Obowiązuje w nich oddzielny ranking.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Rozwiązania należy przesyłać e-mailem na adres wjedynak@gmail.com
  albo tradycyjną pocztą na adres: Wojciech Jedynak, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "GRY STRATEGICZNE - Liga zadaniowa WPM".
 • Rozwiązania ocenianie są zero-jedynkowo. Dopuszczone są też połówki punktu.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko oraz adres pocztowy zawodnika. Uczniów prosimy też o podanie nazwy szkoły, a dorosłych - wykonywanego zawodu.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki i aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy. Dla zadań dodatkowych będzie prowadzony osobny ranking.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

 

Powrót na górę strony