Konkursy i granty


Redaktor działu:
Jolanta Lazar (j.lazar(at)wcdn.wroc.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu


Statystycznie najlepszy scenariusz (II)

Konkurs skierowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich typów szkół. Pierwsza edycja w 2020 roku dotyczyła realizowanego wówczas przez Główny Urząd Statystyczny Powszechnego Spisu Rolnego. W roku 2021 „Statystycznie najlepszy scenariusz” zajęć lekcyjnych ma promować statystykę oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat statystyki publicznej wśród nauczycieli i uczniów.


mPotęga 2020 (VII)

Pierwsza edycja programu grantowego Fundacji mBanku realizowana w ramach strategii "M jak Matematyka" ruszyła w 2014 roku. O wsparcie w programie mPotęga mogą ubiegać się szkoły i organizacje pozarządowe z całego kraju promujące w ciekawy sposób naukę matematyki w klasach 4-6 i 7-8 szkół podstawowych. Na realizację pomysłów można otrzymać od 2 do 5 tys. zł - klasy 4-6 i od 5 do 8 tys. zł - klasy 7-8. 


Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności i promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Skierowany jest do nauczycieli szkolnych, akademickich i osób zainteresowanych pracą z uzdolnioną młodzieżą.


Regionalny Konkurs Grantowy "Równać szanse 2020"

Konkurs organizowany jest w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od 2015 roku. Realizowane projekty mają służyć wspieraniu młodzieży z małych miejscowości, w zwiększaniu ich szans na udany start w dorosłość, a także mają stać się szansą rozwoju dla organizacji realizujących te projekty.


Dofinansowanie projektów z edukacji ekonomicznej

NBP wspiera projekty, które wpisują się w obszary jego działalności edukacyjnej. W szczególności z zakresu upowszechniania wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowania postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi, zwiększenia znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej.

Powrót na górę strony