Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "M@tando" (IV)

Data ostatniej modyfikacji:
2016-01-31
Autor: 
Jan Dambiec
Organizator: 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice
tel. 32 441 90 23
e-mail: de.ssm@ssm.silesia.pl

http://www.ssm.silesia.pl

 

Terminy: 

zgłoszenia 18 stycznia - 19 lutego 2016
eliminacje w szkołach 3, 10 i 17 marca 2016
(w zależności od terminu zgłoszenia), godz. 10.00 - 11.00
ogłoszenie listy finalistów 24 marca 2016
finał 14 kwietnia 2016 (w siedzibie organizatora), godz. 10.00-15.00

 

Konkurs organizowany jest we współpracy z miastem Gliwice i Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest popularyzacja wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu matematyki, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i umiejętności przeprowadzania rozumowań. W zawodach startują trzyosobowe drużyny, które zarówno w czasie eliminacji (w macierzystych szkołach) jak i finału (w siedzibie organizatora) rozwiązują po 10 zadań za pomocą platformy e-learningowej dostępnej przez stronę www.webtutor.com.pl. Tam udostępniane są interaktywne, multimedialne zadania. Uczniowie mogą wcześniej przygotować się do konkursu, gdyż po po zgłoszeniu ich przez szkołę do zawodów, mają dostęp do zasobów platformy, zestawów kursów i zadań egzaminacyjnych. Wcześniej można zapoznać się z zadaniami i platformą poprzez wersję Demo.

Do finału zaproszonych zostaje po 20 najlepszych drużyn z liceów i techników. Podczas tego spotkania młodziez może spotkać się z przedstawicielami świata nauki, biorąc udział w prezentacjach i wykłady popularyzujących matematykę. Udział w konkursie jest bezpłatny, uczniowie ponoszą jedynie koszty dojazdu na finał. Nagrodami są licencje dla szkół na rok kalendarzowy na dostęp do e-learningowego kursu matematyki.

 

Historia: 

Konkurs jest organizowany od roku 2013.

Skrót regulaminu: 
  • Zgłoszenie szkoły (liceum lub technikum) do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza pobranego ze strony organizatora i odesłanie go na adres de.ssm@ssm.silesia.pl.
  • Każdą szkołę reprezentuje jedna trzyosobowa drużyna. W przypadku zespołów szkół, w skład których wchodzą liceum i technikum, można zgłosić dwie drużyny.
  • Konkurs przebiega dwuetapowo. Składa się z eliminacji i finału.
  • Warunkiem udziału drużyny w eliminacjach jest zapoznanie się każdego uczestnika z regulaminem i przykładowym zestawem konkursowym, które są zamieszczone na stronie organizatora.
  • Eliminacje przebiegają sukcesywnie w wyznaczonych terminach, w miarę napływających zgłoszeń i są przeprowadzane w pracowniach komputerowych macierzystych szkół.
  • Podczas eliminacji i finału drużyny, pracując zespołowo, rozwiązują w czasie 60 minut zestaw 10 zadań. Sprawdzane w nich wiadomości i umiejętności nie wykraczają poza treści podstawy programowej szkoły średniej. Zakres materiału uwzględniony w zadaniach konkursowych jest publikowany na stronie www.ssm.silesia.pl.
  • Do finału kwalifikuje się 20 najlepszych drużyn licealnych i 20 drużyn z techników. W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają identyczny wynik w eliminacjach, o uzyskanym miejscu decyduje czas, w którym rozwiązano zadania.
  • Konkurs jest bezpłatny. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu uczestników na finał.
  • Głównymi nagrodami są licencje dla szkół na rok kalendarzowy na dostęp do e-learningowego kursu matematyki.

     

Przykładowe zadania: 

Zadania sa dostępne w wersji demo na www.ssm.silesia.pl/konferencja w zakładce >Platforma.

 

Powrót na górę strony