Odlotowe figury


Redaktor działu:
Krzysztof Omiljanowski (komil(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Trójkąty Reuleaux 3D

Kula 'ciasno zapakowana' pomiędzy dwie równoległe płaszczyzny 'rozpycha' je zawsze na ten sam dystans, niezależnie od położenia w przestrzeni tych równoległych płaszczyzn. Nie tylko kula ma taką własność. Zanim zobaczysz, jak wyglądają inne takie bryły, zajrzyj do tekstu Trójkąty Reuleaux mówiącego o podobnym zjawisku na płaszczyźnie.


Środki figur płaskich

Zamieszczony tu tekst wymaga zastanowienia, samodzielnej pracy, tworzenia własnych rysunków. Warto wcześniej zrobić kilka zadań z artykułów: Środki par zbiorów, Środki zbiorów liczb. Zobaczysz tu dowody twierdzeń o tym, że środki pewnych figur są generowane przez brzegi tych figur.


Odcinek figur

W artykule Środki par zbiorów można zobaczyć, jak tworzyć zbiór środkowy dla danych dwóch figur A i B, czyli zbiór środków odcinków łączących te figury. Leży on pomiędzy A i B. Tym razem utworzymy całą kolekcję zbiorów płynnie przechodzących od figury A do figury B, czyli odcinek figur. Jak to wygląda? Zobacz.


Bryły z kreskowaną okrągłą podstawą

Można myśleć, że walec zbudowany jest z prostokątów: kreskujemy podstawę i nad kreskami ustawiamy prostopadle do podstawy prostokąty o jednakowej wysokości. Ciekawsze bryły dostaniemy, gdy prostokąty będą miały wysokości zależne od długości kresek. Czy wyobrażasz sobie bryłę, w której zamiast prostokątów wstawiamy trójkąty? Zanim sprawdzisz, jak wygląda, przeczytaj tekst Wielościany z kreskowaną podstawą.


O dziale (hiperbolicznie)

Huk. Na trzech posterunkach usłyszano wystrzał armatni i natychmiast zanotowano dokładny czas. Jak na tej podstawie na mapie sztabowej wyznaczyć pozycję działa? W artykule O dziale (platonicznie) pokazaliśmy, jak można to zrobić cyrklem i linijką (tzn. kreśląc tylko proste i okręgi). Tym razem użyjemy krzywej zwanej hiperbolą.

Powrót na górę strony