Na czasie

Na czasie

W dniach 15-18 II odbędzie się w Woli Duckiej LIX Szkoła Matematyki Poglądowej nt. Matematyka i komputery. W programie jest wykład i pokaz maszyn liczących prof. Macieja Sysły (II UWr).


16 II w IM UWr odbędzie się finał XVIII edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych w kategorii gimnazja pomiędzy GM Oxpress z Bolesławca, GM 26 z Wrocławia i GA PWr. Rozgrywki półfinałowe w pozostałych kategoriach rozpoczną się 20 II.


16 II w IM UWr (sala HS) o godz. 10:15 w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych wykład nt. "Niezmienniki" wygłosi Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr).


16 II w IM UWr rozpoczną się zajęcia kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki prowadzonego w IM UWr przez dr Elżbietę Kalinowską.


16 II rozpocznie się II semestr zajęć Międzyszkolnych Kółek Matematycznych w IM UWr. Tego dnia odbędą się spotkania JUNIORÓW: Matematyki dla Myślących (s. WS) oraz kółka olimpijskiego (s. 601), a 23 II - zajęcia MŁODZIKÓW. Zajęcia SENIORÓW będą w semestrze letnim zawieszone.


16 II w sali 711 IM UWr w godz. 11-14 odbędzie się pierwsze w semestrze letnim spotkanie Klubu shogi prowadzonego przez absolwenta WMI UWr Wojciecha Jedynaka.


Do 16 II przyjmowane są zgłoszenia do X edycji konkursu matematycznego origami Żuraw. Prace eliminacyjne można przesyłać do 8 III.


18 II rozpocznie się rejestracja szkół do V edycji międzynarodowego konkursu Naboj.


19 II odbędzie się V edycja konkursu kombinatoryczno-algorytmiczno-logicznego Koala.


Do 20 II przedłużono termin zgłoszeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i instruktorów zajęć dla dzieci na 30-godzinny kurs Programowanie w klasach 1-3 SP prowadzony w IM UWr.


23 II odbędzie się w IM UWr kolejne seminarium dla nauczycieli prowadzących kółka przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zajęcia nt. "Niezmienniki" poprowadzi dr Jarosław Wróblewski (IM UWr).


23 II w IM UWr odbędą się zawody okręgowe XVII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Na 65 uczestników w okręgu dolnośląskim aż 36 jest ze szkół wrocławskich: LO 3, 5, 7, 12, 13, 14, LA PWr, EZN, G19 i GA PWr.


W dniach 25 II - 1 III odbędzie się w Lewinie Kłodzkim XXIX Zimowa Szkoła Matematyki oraz Matematyczny obóz VII klas uniwersyteckich.


 

Powrót na górę strony