Na czasie

Na czasie

Zakończyła się rekrutacja na matematykę na UWr. Przyjęto 220 osób i limit miejsc został wyczerpany. Nie będzie rekrutacji wrześniowej. Na PWr na matematyce i statystyce zostały 4 miejsca (przyjęto 63 osoby), a na matematyce stosowanej - 3 miejsca (przyjęto 100 osób).


Zapraszamy do lektury Trapezu - tygodnika redagowanego przez Jarosława Wróblewskiego.


9 VIII startuje kolejna wyprawa nauczycieli z cyklu Poznajemy matematyczną Europę. Tym razem celem jest Armenia i... Abchazja.


W dniach 24-27 VIII odbędzie się w Woli Duckiej LVI Szkoła Matematyki Poglądowej n.t. "Matematyzacja".


W dniach 4-8 IX odbędzie się w IM UWr konferencja z zastosowań analizy honorująca prof. Eliasa Steina. Udział weźmie w niej 4 laureatów medalu Fieldsa.


6 IX w IM UWr (sala HS, godz. 10-14) odbędzie się kolejne spotkanie KUMAM (Klubu Uniwersyteckiego Miłośników Ambitnej Matematyki) przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Matematycznej. Zajęcia z teorii liczb poprowadzi Jarosław Wróblewski.


6 IX wykład popularnonaukowy dla szerokiej (ale wyrobionej matematycznie publiczności) wygłosi genialny australijski matematyk, laureat medalu Fieldsa 2006 - Terence Tao (UCLA) nt. The Erdös Discrepancy Problem. Wcześniej wykład wprowadzający wygłosi Paweł Strzelecki (UW) nt. Szeregi Fouriera - jak z prostych cegiełek budować dowolne funkcje.


14 IX na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbędzie się III Ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki.


16 IX w IM UWr w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych wykład popularnonaukowy wygłosi Kate Juschenko (Northwestern University, USA) - laureatka nagrody im. Kamila Duszenki 2016.


W dniach 18-22 IX Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie obradować będzie VIII Forum Matematyków Polskich.


W dniach 21-27 IX odbędzie się we Wrocławiu XX Dolnośląski Festiwal Nauki.


Do 23 IX galeria Pod Hugonem w IM UWr zaprasza na pokonkursową wystawę prac finalistów VIII edycji Konkursu Matematycznego Origami Żuraw.


Powrót na górę strony