Matematyka w obiektywie (XIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2022-09-2
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Organizator: 

Zakład Dydaktyki Matematyki
Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
tel. 91 444 1261

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie

współpraca:
Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy US
Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego

strona domowa konkursu

patronat: 
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Prezydent Miasta Szczecina
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Zachodniopomorski 
Kurator Oświaty
Prezes Fundacji XX. Czartoryskich
Rzecznik Praw Dziecka

 

Terminy: 

nadsyłanie prac: 1 IX - 1 XI 2022
wyniki: XI 2022

Jest to konkurs fotograficzny organizowany pod patronatem rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, adresowany do uczniów i dorosłych (zwłaszcza studentów i nauczycieli). Jego celem jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki, powiązanie jej ze sztukami wizualnymi oraz popularyzowanie piękna, harmonii, elegancji, użyteczności i powszechności tej dziedziny nauki, a także krzewienie wiedzy matematycznej.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych (do 20 lat i powyżej). Pula nagród w 2022 roku wynosi 15000 zł. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe: tablety, czytniki e-booków i smartfony. Nagrodą, której nie można kupić i która sprawia najwięcej satysfakcji, są wystawy i publikacje książkowe zawierające prace laureatów. Przewidziano też nagrody dla ambasadorów konkursu, którzy propagują konkurs i pomagają innym w udziale w nim (logowanie, generowanie opisów itp.).

Prace powinny dotyczyć jednego z trzech aspektów matematyki:

 • obiektów i pojęć matematycznych (np. symetria, wielościan),
 • praw, zasad, reguł i prawidłowości matematycznych (np. twierdzenie Talesa, złota proporcja)
 • metafor matematycznych (np. punkt, nieskończoność).

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest co rok począwszy od 2010. Od V edycji w 2014 roku ma charakter międzynarodowy i przeprowadzany jest pod nazwą "Mathematics in Focus". Od tej edycji prace przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Do tej pory nagrodzone prace wydano w albumach:

 • Matematyka w obiektywie. Kultura matematyczna dla nauczycieli (2010)
 • Elementy kultury matematycznej w fotografii (2011)
 • Poznawcza sieć matematycznego myślenia w metaforach fotograficznych pochodzących z konkursu "Matematyka w obiektywie" (2012)
 • O fotografii w edukacji matematycznej. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów (2013)

Projekt „Fotoedukacja – matematyczny konkurs fotograficzny z programem ambasadorskim” uzyskał grant Ministerstwa Edukacji i Nauki na w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki oraz zajął I miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich w roku 2019. W 2022 roku z okazji 100-rocznicy opublikowania rozprawy doktorskiej Stefana Banacha wystawa prac konkursowych gościła w Senacie RP, a Poczta Polska wydała serię znaczków pocztowych z tymi fotografiami.

 

 

Prace z poszczególnych lat można oglądać tutaj.

 

Skrót regulaminu: 
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 zdjęć (po dwa w każdej kategorii).
 • Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie organizatora i automatycznym wysłaniu  zdjęć w wersji elektronicznej (rozdzielczość min. 3,2 Mpix, zalecana 5 Mpix).
 • W opisie zdjęcia należy podac jego tytuł oraz opis matematyczny (wzór, obliczenia, rozważania itp.).
 • Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się stosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. Mile widziane są zdjęcia anaglifowe.
 • Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych (do 20 lat i powyżej).
 • W konkursie mogą brać udział tylko prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie zostały zgłoszone do innych konkursów.
 • Uczestnik, przystępując do konkursu, składa również oświadczenie, że jest jedynym autorem nadesłanych zdjęć i zezwala organizatorowi na nieodpłatne ich publikowanie w dowolnej formie z podaniem informacji o autorze.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów regulaminu.
 • Prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora.
 • Główną nagrodą jest publikacja zwycięskich zdjęć w monografii popularnonaukowej.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą e-mailową lub telefonicznie. Otrzymają nagrody i dyplomy podczas uroczystości, która odbędzie się na Wydziale Matematyczno – Fizycznym US (dojazd na koszt własny).

  

Przykładowe zadania: 
 • Kategoria: pojęcie matematyczne
  Tytuł: archimedesowy parkietaż płaszczyzny

  Przykładowy opis: Fotografię wykonałem podczas wycieczki do Ołomuńca w Czechach. Jest to posadzka w nawie głównej katedry p.w. św. Wacława. Stanowi przykład mozaiki archimedesowej składającej się z dwóch rodzajów wielokątów foremnych: kwadratów i ośmiokątów. Wszystkie wierzchołki tego parkietażu są przystające.

 • Kategoria: prawidłowość matematyczna
  Tytuł: złota proporcja

  Przykładowy opis: W przyrodzie występują powszechnie pięciokąty foremne, a wraz z nimi złoty podział. Wiadomo, że w takim właśnie stosunku pozostają przekątna i bok w pięciokącie foremnym. Z tego powodu kwiat przedstawiony na zdjęciu ma tę własność, że odległość między co drugim płatkiem podzielona przez odległość między sąsiednimi płatkami jest liczbą złotą.

 • Kategoria: metafora matematyczna
  Tytuł: nieskończoność

  Przykładowy opis: Fotografia przedstawia moją koleżankę w odbiciu lustrzanym w dwóch zwierciadłach ustawionych równolegle. Obraz kopiowany jest w nieskończenie wielu egzemplarzach i daje złudzenie realnego istnienia nieskończoności przeliczalnej. Dodatkowym ciekawym efektem jest to, że fotografowaną osobę widać jednocześnie z przodu i z tyłu.

 

Powrót na górę strony