Matematyka dla Myślących

Data ostatniej modyfikacji:
2018-02-3
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Dział matematyki: 
algebra elementarna
arytmetyka
funkcje
geometria syntetyczna
kombinatoryka
rachunek prawdopodobieństwa
liczby rzeczywiste
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą

Organizator:
Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. 71 3757416
http://www.fmw.uni.wroc.pl

strona domowa Międzyszkolnych Kółek Matematycznych 

Miejsce zajęć:
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, sala 607 i 606
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław (budynek tuż przy moście Grunwaldzkim)
dojazd z dworców PKP i PKS autobusami 145 i 146

Termin:
dwie soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
17 II, 24 II, 3 III, 24 III, 14 IV, 21 IV, 12 V, 19 V
W semestrze letnim roku szkolnego 2017/18 prowadzone będą tylko zajęcia dla uczniów SP (klasy IV-VII). Dla uczniów GM i LO prowadzone będą w soboty kółka olimpijskie.

Zapisy:
za pomocą formularza on-line

Prowadzący:
Małgorzata Mikołajczyk - kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki IM UWr

Kontakt:
tel. 71 3361085 lub 71 37578416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Odpłatność:
200 zł/sem (można ją wnieść w 2 ratach)
Na wnioseknauczyciela lub rodzica opłata może zostać zmniejszona. Do zajęć można przystąpić w dowolnym momencie. Uczestnictwo w pierwszym spotkaniu nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych.

 

Jest to kurs dla uczniów zaniedbanych matematycznie przez szkołę na poziomie SP i GM. Natomiast zajęcia przeznaczone dla licealistówskierowane są do tych, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Mogą też zgłaszać się osoby po maturze, które planują poprawkę matury z matematyki, zmianę kierunku studiów lub ich podjęcie w kolejnym roku akademickim. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach. 

Szkoła przygotuje w tej chwili głównie do zdania matury, ale ta wiedza, a zwłaszcza wymagane umiejętności są dalece niewystarczające, by poradzić sobie bez stresów z matematyką na uczelni. Aby zawczasu zapracować  na sukces na studiach, a przy okazji powtórzyć systematycznie wiadomości przed maturą, warto wziąć udział w tym kursie.

Przy okazji można przekonać się, że matematyka wcale nie musi być nudna, a jej uczenie się wcale nie polega na odtwarzaniu wyuczonych algorytmów. Rozwiązywane zadania będa rozwijały umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Pokażą, że matematyka jest ciekawa, mądra, wciągająca i potrzebna.

Reprezertacja MdM startuje w róznych konkursach matematycznych.

W czasie kursu prowadzone są testy (dwa w semestrze), które pomagają  ocenić poczynione postępy. Szczegółowy program kursu dla LO znajduje się tutaj. Osoby, które nie mogą brać udziału w zajęciach, mogą nieodpłatnie, samodzielnie korzystać z materiałów archiwalnych zamieszczonych w Internecie tutaj.

 

Powrót na górę strony