Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku (IV)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-02-23
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Organizator: 

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Współpraca:
serwis pitagoras.pl

strona domowa zawodów

 

Terminy: 

 • zgłoszenia szkół do 18 I 2015
 • seminarium szkoleniowe 12 I 2015, godz. 17:15, IM UWr, sala 601
 • eliminacje szkolne 5 II 2015
 • przesyłanie wyników do 12 II 2015
 • eliminacje last-minute (tylko dla dorosłych) 22 II 2015, godz. 8:30
 • finał 22 II 2015, godz. 10:00

  

Sudoku to najpopularniejsza ostatnio łamigłówka logiczna rodem z Japonii. Więcej przeczytasz o niej na Portalu w artykule zamieszczonym tutaj. Dolnośląskie zawody odbyły się w 2012 roku po raz pierwszy w trybie pilotażowym. Eliminacje odbywają się w szkołach wszystkich szczebli (obejmują także klasy I-III SP). Uczniowie ze szkół niezgłoszonych do eliminacji oraz osoby dorosłe mogą wziąć udział w zawodach indywidualnie w trybie last-minute.

Do Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku można się przygotować, rozwiązując zadania typu "sudoku" zamieszczane w prasie lub internecie. Można też skorzystać z zadań treningowych zamieszczonych na stronie domowej zawodów. Przydatne w przygotowaniach mogą być gry Sudoku lub specjalne książki z diagramami na róznych poziomach zaawansowania.

Zwycięzcy kategorii GIM, LO i DOROŚLI moga brać udział w Mistrzostwach Polski w Sudoku z pominięciem eliminacji internetowych. Zadania archiwalne z tych zawodów są dostępne tutaj.

Uwaga! W 2015 roku eliminacje internetowe do Mistrzostw Polski w Sudoku odbywają się tego samego dnia, co finał Mistrzostw Dolnego Śląska. Jest to pewna niedogodność dla starszych zawodników, ale zawodów dolnośląskich nie można było przesunąć ze względu na inne imprezy odbywające się w IM UWr. Organizatorzy mistrzostw DŚ w Sudoku postanowili jednak zwolnić z III rundy finałowej (o ile do niej dotrą) zawodników, którzy będą brali udział w eliminacjach internetowych do Mistrzostw Polski. Wejdą oni bezpośrednio do wielkiego finału poza kwalifikowaną dziesiątką z każdej kategorii. W godz. 12-14 zawodnicy ci otrzymają dostęp do komputerów z internetem i będą mogli rozwiązać zadania z eliminacji Sfinksa (to musi wystarczyć, czas pracy dłuższy niż 2 godziny i tak nie daje kwalifikacji do finału). O godz. 14 zawodnicy ci będą mogli rozwiązać zadania z wielkiego finału i jeśli osiągną rezultat lepszy niż zwycięzca danej kategorii, zostaną również zgłoszeni do finału Mistrzostw Polski (ale już bez prawa do nagród rzeczowych i tytułu Mistrza DŚ w Sudoku). Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej możliwości, proszone są o zgłoszenie się mejlem na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl , żeby można było przygotować im stanowiska komputerowe.

 

Historia: 

Mistrzostwa Polski w Sudoku odbywają się od 2006 roku. Zawody dolnośląskie odbyły się po raz pierwszy w 2012 roku. Wroku 2014 wystartowało w nich ponad 5000 uczniów.

W III edycji w roku 2014 wprowadzono rozgrywkę spheroku jako jedną z rund Wielkiego Finału.

 

Laureaci:

Mistrzami Dolnego Śląska w Sudoku w poszczególnych kategoriach wiekowych w kolejnych edycjach zostali:

 • I MDŚwS 2012
  SP kl. 1-2 - Adrianna Szwabińska - SP 7 Oleśnica
  SP kl. 3-4 - Maciej Olszak - SP 7 Oleśnica
  SP kl. 5-6 - Aurelia Jacak - SP 2 Syców
  GM - Paulina Kozak - GM 28 Wrocław (23. w MP)
  LO - Agata Wlaszczyk - XII LO Wrocław (26. w MP)
  DORO - Miłosz Marzec - student z Trzebnicy (18. w MP)
 • II MDŚwS 2013
  SP kl. 1-3 - Szymon Kunysz - SP 5 Strzelin
  SP kl. 4-6 - Adam Pytlak - SP Malczyce

  GM - Marlena Dziołak - GM Siechnice
  LO - Paulina Polańska - XV LO Wrocław (19. w MP)
  DORO - Witold Rosiński - inżynier budownictwa z Długołęki
 • III MDŚwS 2014
  SP kl. 1-3 - Antoni Buraczewski - SP 107 Wrocław
  SP kl. 4-6 - Kornel Krawiec (SP 3 Trzebnica) i Olga Sokołowska (MKM Mały Pitagoras Wrocław)

  GM - Michał Kosmecki - GM TWP Legnica
  LO - Katarzyna Nowaczyk - I LO Wieluń (34. w MP)
  DORO - Miłosz Marzec - analityk finansowy z Wrocławia (24. w MP)
 • IV MDŚwS 2015
  SP kl. 1-3 -
  Michał Węgrzyn - SP 9 Wrocław
  SP kl. 4-6 - Karolina Kamińska - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Wrocław
  GM - Michał Kosmecki - GM TWP Legnica
  LO - Adrianna Wołowicz - LO Zgorzelec
  DORO - Tomasz Skalski - student matematyki PWr

   

Skrót regulaminu: 
 • Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny i otwarty.
 • Uczniowie biorą udział w eliminacjach w macierzystych szkołach. Dla osób dorosłych organizowane są w dniu finału eliminacje last-minute.
 • Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z kategorii:
  a) klasy I-III SP
  b) klasy IV-VI SP
  c) gimnazja
  d) szkoły ponadgimnazjalne
  e) dorośli (studenci, nauczyciele, rodzice i inni).
 • Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 • Zadania to klasyczne sudoku różnych rozmiarów oraz sudoku wariantywne (nieregularne, diagonalne, po kolei, nie po kolei).
 • Za każde zadanie można otrzymać:
  a) maksymalną liczbę punktów - za poprawnie wypełniony diagram,
  b) część całkowitą z 50% punktów - za diagram wypełniony co najmniej w połowie
  c) 0 punktów - za diagram pusty lub z co najmniej jedną błędną cyfrą.
 • Po przesłaniu wyników do organizatorów ustalany jest próg kwalifikacji do finału i ogłaszana jest lista zakwalifikowanych.
 • Do finału przechodzą wszyscy, którzy znaleźli się powyżej progu kwalifikacyjnego (ok. 100 osób w każdej kategorii).
 • W przypadku gdy próg kwalifikacyjny w danej kategorii jest maksymalnym możliwym do uzyskania wynikiem, w danej kategorii mogą być zorganizowane półfinały.
 • Półfinały odbywają się w szkołach na takich samych zasadach, jak eliminacje.
 • Finały składają się z trzech 45-minutowych rund, pomiędzy którymi są 15-minutowe przerwy. Po każdej rundzie odpadają zawodnicy z najniższymi wynikami. Do wielkiego finału wchodzi dziesięciu najlepszych zawodników z każdej kategorii (decyduje wynik III rundy lub suma punktów z rund I-III - decyzję każdorazowo podejmuje jury). Decyzją jurorów liczba finalistów może zostać nieznacznie zmieniona.
 • Zadania finałowe to oprócz diagramów klasycznych i wariantywnych wymienionych w eliminacjach także sudoku killer, sudoku sum, sudoku z nierównościami, sudoku XV, sudoku antykonikowe, sudoku palindromiczne, tredoku lub sudoku sferyczne (spheroku).
 • Wielki Finał skłąda się z jednej 45-minutowej rundy. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje liczba punktów uzyskanych w Wielkim Finale, a w razie jednakowej liczby punktów - łączny wynik uzyskany w trzech wcześniejszych rundach finałowych.
 • Wszyscy uczestnicy Wielkiego Finału otrzymują dyplomy, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii - także nagrody rzeczowe. Zwycięzcy kategorii GIM, LO I DOROŚLI mogą bez eliminacji startować w Mistrzostwach Polski w Sudoku, które odbywają się w Warszawie.

 

Przykładowe zadania: 

klasy I-III SP

 

klasy IV-VI SP

 

GIM, LO i DOROŚLI

 

 

Sudoku wariantywne

We wszystkich poniższych typach łamigłowek obowiązują klasyczne zasady sudoku, a ponadto wprowadzone są dodatkowe reguły.

 

 • diagonalne - cyfry nie mogą się powtarzać również wzdłuż przekątnych kwadratu

 

 

 • nieregularne – w wierszach, kolumnach i pogrubionych polach cyfry muszą być różne

 

 

 • po kolei – oprócz klasycznych zasad obowiazuje reguła: pola, między którymi jest szary prostokąt, muszą zawierać liczby różniące się o 1, pola, między którymi nie ma szarego prostokąta, nie mogą różnić się o 1

 

 

 • nie po kolei - oprócz klasycznych zasad obowiazuje reguła: w sąsiednich polach nie mogą stać kolejne liczby

 

 

 • sudoku XV - oprócz klasycznych zasad obowiazuje reguła: suma liczb z pól oddzielonych znakiem V wynosi 5, a znakiem X - 10

 

 

 • z nierównościami - oprócz klasycznych zasad obowiazuje reguła: liczby w sąsiednich polach muszą pozostawać w relacji wskazanej przed nierówność łączącą te pola

 

 

 • palindromiczne – wzdłuż zaznaczonych linii znajdują się liczby palindromiczne

 

 

 • antykonikowe – jeśli z jednego pola na inne można przejść ruchem konika szachowego, znajdujące się tam cyfry muszą być różne

 

 

 • sudoku sum – w każdym wierszu suma liczby czterocyfrowej, trzycyfrowej i dwucyfrowej z zaznaczonych bloków musi być równa danej liczbie

 

 

 • sudoku killer – początkowa plansza ma tylko kilka lub nie ma żadnych wpisanych cyfr, ale ma zaznaczone obszary obejmujące od 2 do 7 pól, dla których podana jest suma zawartych w nich cyfr

 

 

 

 • tredoku – diagram łamigłowki może przybierać rozmaite przestrzenne formy; cyfry od 1 do 9 muszą znajdować się w każdym kwadracie 3×3 oraz w każdym wierszu lub kolumnie, które położone są na trzech (lub dwóch w tredoku kids z cyframi od 1 do 6) sąsiednich ścianach (w pionie, poziomie lub są zagięte pod kątem prostym)

 

 
 • sudoku kropki - liczby z pól graniczących jasną kropką różnią się o 1, liczby z pól graniczących ciemną kropką dają w ilorazie 2 i wszystkie kropki są ujawniowe
 • sudoku wieżowce - liczby wpisywane do diagramu oznaczają liczbę pięter wieżowca, liczby na zewnątrz - pokazują, ile wieżowców jest z tego miejsca widocznych w danym rzędzie lub kolumnie
 • sudoku combo - kombinacja sudoku nierówności, sudoku kiler oraz even-odd sudoku (w pola oznaczone literą E należy wpisać cyfry parzyste [ang. even], a w pola z literą O - cyfry nieparzyste [ang. odd])  
 • outside sudoku - liczby na zewnątrz diagramu wskazują, które cyfry należy rozmieścić między pierwszymi dwiema pogrubionymi kreskami (w pierwszym bloku), patrząc z danego kierunku
 • descriptive pair sudoku - para liczb (X, Y) na zewnątrz diagramu wskazuje, ze w danym wierszu lub kolumnie, licząc pola z danego kierunku, zachodzi co najmniej jeden z warunków: liczba X stoi na pozycji Y lub liczba Y stoi na pozycji X

 

Mistrz 4-6 AD 2013 z Malczyc

Na stronie www.malczyce.wroc.pl jest krótki artykuł o zawodach i zdjęcie.

Powrót na górę strony