Forum Matematyków Polskich (VIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-04-9
Termin: 

rejestracja 15 IV - 31 VIII 2017
konferencja 18-22 IX 2017

 

Miejsce: 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 9, Lublin

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa
tel. 22 522 81 46, e-mail: zgptm@ptm.org.pl
http://www.ptm.org.pl

Współorganizatorzy:

Oddział Lubelski PTM
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

strona domowa Kongresu 

 

Osoba do kontaktu: 

 

Opłata: 
płatny

opłata konferencyjna:

 • do 14 VIII 2016 - 500 zł
 • do 31 VIII 2016 - 550 zł
 • po 1 IX 2016 - 600 zł
 • osoba towarzysząca 380 zł

Zakwaterowanie w domu studenckim Helios

 • łóżko w pokoju 1-osobowym - 86 zł / doba
 • łóżko w pokoju 2-osobowym - 48 zł / doba

 

Skrót programu: 

Forum jest tradycyjnym spotkaniem matematyków polskich pracujących w kraju i zagranicą umożliwiającym poznanie najważniejszych osiągnięć w wielu działach matematyki. Sprzyja ono wymianie myśli oraz dyskusjom o aktualnych zadaniach matematyki współczesnej i problemach nurtujących środowisko matematyczne. W pierwszym dniu Forum wręczane są nagrody PTM i międzynaroodowa nagroda Stefana Banacha. W kolejnych dniach wygłaszane są odczyty plenarne, a prace przebiegają w grupach tematycznych.

Odbędzie się wykład laureata Medalu Fieldsa - prof. Efima Zelmanova (University of California, San Diego, USA).

Odczyty plenarne wygłoszą:

 • Małgorzata Bogdan (IM UWr)
 • Wojciech Kucharz (IM UJ)
 • Łukasz Piasecki (IM UMCS)
 • Józef Przytycki (GWU, Waszyngton, D.C.)
 • Yuri Tomilov (IM PAN, Toruń)
 • Jerzy Zabczyk (IM PAN, Warszawa)

Wystąpią też laureaci nagród PTM, m. in:

 • Lech Maligranda z Luleå University of Technology (Szwecja) - laureat nagrody Dicksteina,
 • Piotr Zgliczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego - laureat nagrody Steinhausa.  

Sesje tematyczne będą dotyczyły następujących tematów:

 • Węzły i związane z nimi struktury algebraiczne oraz zastosowania w fizyce i biologii (Józef Przytycki, Paweł Traczyk)
 • Modelowanie matematyczne procesów fizjologicznych i patofizjologicznych (Urszula Foryś, Jan Poleszczuk)
 • Geometria różniczkowa (Witold Mozgawa, Paweł Walczak)
 • Statystyka i jej zastosowania (Małgorzata Bogdan)
 • Analiza funkcjonalna (Łukasz Piasecki, Michał Wojciechowski)
 • Prawdopodobieństwo, równania cząstkowe i analiza harmoniczna (Krzysztof Bogdan)

Odbędzie się Dzień popularyzacji matematyki  oraz finał Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego.

W programie Forum są także zwiedzanie Lublina i uroczysty bankiet.

 

Historia: 

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 2007 roku przekształcono w spotkania Forum Matematyków Polskich. Do tej pory odbyły się:

 • I FMP - wrzesień 2007 Gdańsk
 • II FMP - lipiec 2008 Częstochowa
 • III FMP - lipiec 2009 Kraków
 • IV FMP - lipiec 2010 Olsztyn
 • V FMP - wrzesień 2013 Rzeszów
 • VI FMP - wrzesień 2015 Warszawa
 • VII FMP - wrzesień 2016 Olsztyn
 • VIII FMP - wrzesień 2017 Lublin

 

Powrót na górę strony