Ogólnopolski Ranking Szkół Wyższych

Data ostatniej modyfikacji:
2024-06-26
Autor: 
Jakub Mikołajczyk
student elektroniki na PWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą
szkoła wyższa

Coroczna klasyfikacja wyższych uczelni jest prowadzona przez Fundację "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita" od 1999 roku i od początku cieszy się uznaniem zarówno maturzystów, dla których jest to wskazówka do wyboru przyszłego miejsca studiów, jak i środowiska akademickiego oraz pracodawców i władz państwowych. Od 2010 roku prowadzona jest z podziałem na kierunki studiów (w tym kierunki ścisłe, od 2012 roku wyróżniono osobno kierunek matematyka).

Uroczyste ogłoszenie wyników odbywa się zawsze w maju, tuż przed zakończeniem matur. W czołówce rankingu od wielu lat znajdują się uniwersytety: Warszawski i Jagielloński. Po uwzględnieniu kierunku studiów - matematyki - na wysokich miejscach plasują się też uczelnie wrocławskie: Uniwersytet i Politechnika.

Ranking kierunków matematycznych AD 2024

1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Warszawska
3-4. Politechnika Wrocławska
3-4. Uniwersytet Jagielloński
5. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6
.
Uniwersytet Wrocławski
7. Politechnika Łódzka
8. Politechnika Gdańska
9. Politechnika Poznańska
10. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Ranking kierunków matematycznych AD 2023

1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Warszawska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
4. Politechnika Wrocławska
5. Uniwersytet Jagielloński
6
.
Uniwersytet Wrocławski
7-8. Politechnika Gdańska
7-8. Politechnika Łódzka
9. Politechnika Poznańska
10. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2022

1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Warszawska
3. Uniwersytet Jagielloński
4. Politechnika Wrocławska
5. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6
.
Uniwersytet Wrocławski
7. Politechnika Łódzka
8. Politechnika Gdańska
9. Politechnika Poznańska
10. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2021

1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Politechnika Warszawska
4. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
5. Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Łódzka
8. Politechnika Gdańska
9. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10. Politechnika Poznańska

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2020

1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Politechnika Warszawska
4. Politechnika Wrocławska
5. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6
.
Uniwersytet Wrocławski
7. Politechnika Łódzka
8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
9. Politechnika Gdańska
10. Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2019

1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Politechnika Warszawska
4. Politechnika Wrocławska
5
.
Uniwersytet Wrocławski
6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
7. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
8. Politechnika Łódzka
9. Politechnika Częstochowska
10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2018

1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Uniwersytet Wrocławski
4. Politechnika Warszawska
5. Politechnika Wrocławska
6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
9. Politechnika Łódzka
10. Uniwersytet Śląski

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2017

1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Warszawska
3. Uniwersytet Jagielloński
4. Uniwersytet Wrocławski
5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. Politechnika Wrocławska
7. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
9. Politechnika Łódzka
10. Uniwersytet Śląski

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2016

1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Politechnika Warszawska
4. Uniwersytet Wrocławski
5. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
7. Uniwersytet Zielonogórski
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
9. Politechnika Łódzka
10. Politechnika Wrocławska

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2015

1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Warszawska
3. Uniwersytet Jagielloński
4. Politechnika Wrocławska
5. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6. Uniwersytet Wrocławski
7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
9. Politechnika Łódzka
10. Politechnika Poznańska

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2014

1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Warszawska
3. Uniwersytet Jagielloński
4. Politechnika Wrocławska
5. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
7. Uniwersytet Wrocławski
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
9. Politechnika Poznańska
10. Politechnika Gdańska

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2013

1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Warszawska
3. Uniwersytet Jagielloński
4. Uniwersytet Wrocławski
5. Politechnika Wrocławska

6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
8. Politechnika Poznańska
9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10. Politechnika Łódzka 

 

Ranking kierunków matematycznych AD 2012

1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Warszawska
3. Uniwersytet Jagielloński
4. Politechnika Wrocławska
5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6. Uniwersytet Wrocławski
7. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
9. Politechnika Łódzka
10. Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Ranking AD 2011

Wysoką markę tego rankingu gwarantują zarówno przejrzyste, wielokryterialne reguły, jak i skład kapituły, tworzonej przez uznane autorytety naukowe. Jej przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber - prezes Polskiej Akademii Nauk, a w skład wchodzą (stan z roku 2011):

 • prof. Marek Safjan - sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu,
 • dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP,
 • dr Jan Krzysztof Frąckowiak - dyrektor Biura PolSCA w Brukseli,
 • red. Piotr Gabryel - z-ca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej",
 • dr Jerzy Głuszyński - wiceprezes TNS Pentor,
 • Włodzimierz Kiciński - prezes Nordea Bank Polska,
 • prof. Marek Rocki - przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
 • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy",
 • prof. Bogusław Smólski - b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • prof. Tadeusz Tołłoczko - b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie,
 • prof. Franciszek Ziejka - b. rektor UJ.

Uroczyste ogłoszenie wyników edycji 2011 miało miejsce w 19 maja, tuż przed zakończeniem matur. W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie zebrali się przedstawiciele parlamentu, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej a także rektorzy najlepszych uczelni. Specjalny list do uczestników tego spotkania wystosował prezydent Bronisław Komorowski.

W rankingu uwzględniono 265 polskich uczelni, w tym osobno 90 uczelni akademickich, tzn. posiadających uprawnienia do nadawania tytułu doktora (publicznych i niepublicznych, bez uczelni artystycznych), 101 niepublicznych uczelni magisterskich, 50 niepublicznych uczelni licencjackich oraz 25 państwowych wyższych szkół zawodowych. Osobno klasyfikowane były uczelnie jako całość, a także siedem głównych grup kierunków studiów na tych uczelniach (np. od lat wiadomo, że kierunki ścisłe na Uniwersytecie Wrocławskim plasują się w rankingu znacznie wyżej niż kierunki humanistyczne).

Przy ogólnej ocenie uczelni brano pod uwagę (w nawiasie podajemy uczelnię, która najlepiej wypadła w danej kategorii):

 • potencjał naukowy (Uniwersytet Warszawski),
 • efektywność naukową (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku),
 • umiędzynarodowienie (Uniwersytet Warszawski),
 • prestiż wśród pracodawców (Politechnika Warszawska),
 • prestiż wśród kadry akademickiej (Uniwersytet Warszawski),
 • publikacje i cytowania (Uniwersytet Jagielloński).

Rzecz jasna ogólny ranking uczelni nie daje maturzystom żadnej istotnej informacji, gdyż oni wybierają konkretny kierunek studiowania. Warto jednak odnotować, że w czołówce rankingu od lat znajdują się uniwersytety: Warszawski i Jagielloński (Politechnika Wrocławska - miejsce V i II wśród uczelni technicznych, Uniwersytet Wrocławski - miejsce VII i IV wśród uniwersytetów). W tym roku wśród uczelni niepublicznych magisterskich I miejsce zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a wśród licencjackich - Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie. Wśród wyższych szkół zawodowych najlepiej wypadła PWSZ im. Prezydenta Wojciechowskiego w Kaliszu.

Przyznano także trzy nagrody specjalne (w nawiasie podajemy wyróznione nimi uczelnie):

 • AWANS - za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni (Politechnika Gdańska - skok z 27. na 11. miejsce),
 • KUŹNIA KADR - za największe postępy w kształceniu kadr naukowych (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku),
 • MISJA - za najwiekszą innowacyjność (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

Natomiast przy ocenie poszczególnych kierunków studiów liczyła się głównie jakość:

 • badań naukowych,
 • nauczania,
 • procesów zarządzania,
 • wchodzenia w kontakt ze społecznym i biznesowym otoczeniem uczelni.

Klasyfikacja opierała się na danych z międzynarodowej bazy SCOPUS (waga 12%) , ankietach przeprowadzonych wśród kadry akademickiej przez Fundację "Perspektywy" na próbie 1700 samodzielnych pracowników naukowych (25%) i wśród pracodawców przez TNS Pentor na próbie 1800 firm z uwzglednieniem ich wagi dla gospodarki narodowej (25%) oraz wynikach oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20%), liczbie publikacji w latach 2006-2010 (6%) oraz liczbie cytowań publikacji w latach 2006-2010 (12%).

Oceniane były następujące grupy kierunków studiów (w nawiasie podajemy uczelnię, która wypadła najlepiej w danej grupie):

 • ekonomiczne (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)
 • humanistyczne (Uniwersytet Jagielloński),
 • medyczne (Uniwersytet Jagielloński),
 • przyrodnicze, rolnicze, leśne (Uniwersytet Warszawski),
 • społeczne (Uniwersytet Warszawski),
 • ścisłe (uniwersytet Warszawski),
 • techniczne i informatyka (Politechnika Warszawska).

Do grupy kierunków ścisłych zaliczono studia w zakresie: astronomii, fizyki, biochemii i biofizyki, chemii i matematyki. Oto zdobywcy czołowych miejsc w tym zestawieniu.

 

wskaźnik w stos. do najlepszego ocena przez kadrę akademicką preferencje  praco-
dawców
ocena param. MNiSW publi-
kacje
cyto-
wania
indeks w bazie SCOPUS
1 Uniwersytet Warszawski 100 100 41.2 100 100 100 100
2 Politechnika Warszawska 78.1 29.1 100 60 59.7 78.2 78.4
3 Uniwersytet Jagielloński 76.0 65.8 39.4 60 86.8 93.7 83.8
4 Politechnika Wrocławska 61.2 24.4 83.9 40 57.5 59.6 54.1
5 Uniwersytet Wrocławski 53.8 37.3 16.4 60 59.5 78.8 62.2

Co ciekawe, wrocławskie kierunki ścisłe na Uniwersytecie pod względem każdego kryterium przewyższają te z Politechniki poza preferencjami pracodawców, co już wystarczyło, aby zajeły w rankingu niższe miejsce. Najwyraźniej wydziały Matematyki, Fizyki, Chemii i Biologii UWr powinny zdecydowanie mocniej popracować nad swoim wizerunkiem, PR, kontaktami z pracodawcami i promocją własnych absolwentów. 

O szczegółach rankingu można przeczytać na stronie www Perspektyw.

 

Ranking kierunków ścisłych AD 2010

1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Warszawska
3. Politechnika Wrocławska
4. Uniwersytet Jagielloński
5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6. Uniwersytet Wrocławski
7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
8. Politechnika Łódzka
9. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
10. Politechnika Śląska w Gliwicach 

 

Powrót na górę strony