Olimpiada Informatyczna Juniorów (XVIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2023-09-12
Autor: 
Paweł Świątkowski
student informatyki i lingwistyki UAM
Organizator: 

Fundacja Rozwoju Informatyki
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
e-mail: olimpiada@oij.edu.pl

Patroni:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Fundacja Rozwoju Informatyki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

strona domowa olimpiady: https://oij.edu.pl

 

Terminy: 

test w szkołach: 26 X 2023
I etap: 25 IX 2023 - 8 I 2024
II etap: 2 III 2024
III etap: 26-28 IV 2024
VIII Europejska Olimpiada Informatyczna Juniorów (EJOI) - 8-14 IX 2023, Kutaisi (Gruzja)

 

To kolejna po matematycznej ogólnopolska olimpiada przedmiotowa dla juniorów (dawniej gimnazjalistów). Jej celem jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych informatyką przez rozwiązywanie ciekawych zadań i stawianie wyzwań informatycznych, w których trzeba wykorzystać podejście algorytmiczne i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem technologii. Przygotowuje do startu w Olimpiadzie Informatycznej oraz innych zawodach programistycznych.

Od roku szkolnego 2014/2015 olimpiada prowadzona była w trybie zawodów indywidualnych i drużynowych. Uczestnikom udostępniana jest specjalna platforma edukacyjna stanowiąca narzędzie komunikacji i pracy. Stawiane przed nimi zadania promują informatykę jako naukę interdyscyplinarną w obrębie przedmiotów ścisłych. Zawody drużynowe rozwijają umiejętności pracy w zespole. W ramach projektu organizowane są również obozy naukowo-treningowe oraz otwarte seminaria i konsultacje dla uczniów. Na stronie zawodów dostępne jest archiwum zadań wraz z ich omówieniem. Obecnie olimpiada polega na rywalizacji indywidualnej.

Ważne jest również włączenie do projektu nauczycieli. W ramach działalności OIJ odbywają się konferencje metodyczne dla instruktorów, którzy przygotowują młodzież do startu w zawodach i chcą rozwijać kompetencje w tym zakresie. Program takich konferencji obejmuje wykłady i ćwiczenia z wykorzystania narzędzi informatycznych oraz metod pracy z uczniem zdolnym, dyskusje i warsztaty motywacyjno-interpersonalne. Udział w konferencji jest bezpłatny (w tym wyżywienie i zakwaterowanie, materiały dydaktyczne, koszty przejazdu). Liczba uczestników jest ograniczona.

 

Historia: 

Pierwsza edycja OIG odbyła się w roku szkolnym 2006/2007. W latach 2010–2014 Olimpiada była organizowana była w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i współfinansowanego przez Unię Europejską. W latach 2014–2016 organizacja OIG była kontynuowana przez Stowarzyszenie TALENT w ramach zadania „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów z matematyki, informatyki i języka angielskiego" zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wrocławscy laureaci:

 • 2021 - zwycięzcą XV edycji OIJ został Karol Łacina z SP 76 Wrocław. W gronie laureatów znalazło się 16 uczniów wrocławskich szkół. 
 • 2022 - na I miejscu w XVI edycji znalazło się czworo uczniów klas uniwersyteckich z Wrocławia: Karol Żeleźnik i Magdalena Pawicka z SP 3 oraz Mateusz Jurach i Jan Myszka z SP 76. W gronie laureatów było w sumie 16 uczniów z Wrocławia.
 • 2023 - W gronie laureatów II i III stopnia było 8 uczniów z Wrocławia.


EJOI

Od 2017 roku rozgrywana jest Europejska Olimpiada Informatyczna Juniorów. Jej kolejne edycje odbyły się w następujących miejscach:

 • 2017 - Sofia, Bułgaria
 • 2018 - Innopolis, Republika Tatarstanu w Rosji
 • 2019 - Maribor, Słowenia
 • 2020 - Tbilisi, Gruzja (ze względu na epidemię covid-19 przeprowadzona zdalnie)
  W reprezentacji Polski znalazł się Marek Muzyka z klasy uniwersyteckiej w SP 3 Wrocław. W II reprezentacji kraju znaleźli się Karol Łacina z SP 76 Wrocław i Paulina Żeleźnik z SP 3 Wrocław.
 • 2021 - Ploiesti, Rumunia
 • 2022 - Kijów, Ukraina (ze względu na wojnę z Rosją przeprowadzona zdalnie)
 • 2023 - Kutaisi, Gruzja

 

Skrót regulaminu: 
 • Uczniowie mogą rejestrować się do udziału w olimpiadzie za pośrednictwem szkoły lub indywidualnie. Następnie uczestnicy rejestrują się samodzielnie na platformie OIJ.
 • Zawody są trzystopniowe. I etap składa się z testu wiedzy oraz dwóch tur zadań programistycznych. Pozostałe polegają na rozwiązywaniu zadań w warunkach kontriolowanej samodzielności.
 • Rozwiązani9a zadań to programy składające się z jednego pliku źródłowego w językach Python lub C++. Rozwiązania są oceniane automatycznie w skali od 0 do 100.
 • Szczegółowe ustalenia są tutaj

Powrót na górę strony