Moje okno na wszechświat

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-26
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr
Organizator: 

Scope Dome
ul. Jaśminowa 29, 76-200 Słupsk
tel. 602 315 947

Centrum Nauki "Kopernik" z Warszawy
Centrum "Hewelianum" z Gdańska
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Centrum Astronomiczne PAN im. Kopernika
Sklep "Teleskopy.pl" z Warszawy
Miesięcznik "Urania - Postępy astronomii"

http://scopedome.com/pl/konkurs-artykul.aspx

 

Terminy: 

W 2011 roku zawody zostały zawieszone.

 

Każdy pasjonat astronomii marzy o własnym dobrze wyposażonym obserwatorium astronomicznym, ale mało kogo na nie stać. Teraz jest okazja, aby to marzenie zrealizować, bowiem główną nagrodą w konkursie jest kopuła obserwatorium (ScopeDome 3M wartość 14000 zł) wraz z teleskopem (Messier R-152S wartość 5000 zł). Do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne lub szkoły (osoby startujące indywidualnie powinny być pełnoletnie, młodsi uczestnicy powinni zadeklarować opiekę osoby dorosłej, np. nauczyciela lub rodzica). Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami obserwacyjnymi oraz opisać swoje astronomiczne pasje. Patronem konkursu i fundatorem nagród jest Centrum Nauki Kopernik z Warszawy.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o astronomii i o astronomicznych obserwatoriach, ich konstrukcji, wyposażeniu, zakresie możliwych badań. Po zakończeniu konkursu jego uczestnicy powinni mieć gotową wizję własnego obserwatorium.

 

Skrót regulaminu: 
  • Do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne (pełnoletnie lub pod opieką dorosłego opiekuna) oraz stowarzyszenia, szkoły, kółka zainteresowań itp.
  • Konkurs składa się z czterech etapów. Szczegółowe opisy zadań z kolejnych etapów są wysyłane do wszystkich zgłoszonych uczestników.
  • Odpowiedzi należy przesyłać pocztą elektroniczną w postaci dokumentów w formacie .pdf.
  • Po każdym etapie następuje ogłoszenie wyników. Jury ocenia nadesłane w każdym etapie rozwiązania w skali 1 - 10. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w całym konkursie.
  • I etap stanowi quiz wiedzy z astronomii.
  • II etap to praca pisemna na temat "Lokalizacja mojego obserwatorium".
  • III etap to praca pisemna "Cele realizowane przez moje obserwatorium".
  • IV etap to część obserwacyjna. Będzie realizowana niezależnie od pozostałych części w czasie trwania całego konkursu. Tematyka tego etapu jest otwarta – może to być esej na temat prowadzonych obserwacji i wrażeń, jakie wywołuje kontakt z potęgą Wszechświata, opracowanie wyników obserwacji wybranej klasy ciał niebieskich, raport z ekspedycji obserwacyjnej, udokumentowana sesja astrofotograficzna, wyznaczenie parametrów ciał niebieskich z własnoręcznie przeprowadzonych pomiarów itp. Wszystko zależy od pomysłu i posiadanego już sprzętu.
  • Podsumowanie wyników konkursu i wyłonienie zwycięzcy nastąpi w czerwcu 2011.
  • Bieżące informacje o konkursie będą pojawiały się na łamach dwumiesięcznika "Urania - Postępy astronomii".

 

Powrót na górę strony