Testico

Data ostatniej modyfikacji:
2012-01-2
Autor recenzji: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GIM 9 we Wrocławiu
Wydawca: 

DREAMTEC Sp. z o.o.
pl. Strzelecki 20,
50-224 Wrocław
tel. 71 71 70 800, fax: 71 79 37 132
e-mail: handlowy@dreamtec.pl
http://www.dreamtec.pl

 

Interaktywny System Testowania "Testico Edu" to zestaw do szybkiego tworzenia i wygodnego przeprowadzania testów wielokrotnego wyboru z użyciem bezprzewodowych pilotów, na komputerach w pracowni szkolnej lub za pośrednictwem internetu. Jest to produkt polski.

Oprócz wersji edukacyjnej dostępne są także:

  • Testico Sona - system do szybkiego ankietowania (np. do ewaluacji kadry na zajęciach),
  • Testico Vote - system do przeprowadzania głosowań.

W przypadku przeprowadzania testów za pomocą pilotów, system wykorzystuje bezprzewodową komunikację między mobilnymi pilotami, odbiornikiem i oprogramowaniem. Pytania testowe wraz z wariantami odpowiedzi wyświetlane są na ekranie za pomocą rzutnika multimedialnego, a uczniowie udzielają odpowiedzi, wciskając przyciski pilotów. Każdy ma indywidualnie przypisany numer pilota. Prosty interfejs użytkownika pozwala na szybkie tworzenie bazy danych uczniów z możliwością ich szyfrowania. System zbiera odpowiedzi od całej grupy i może od razu wyświetlić wyniki.

Tworzenie testów jest bardzo proste. Program umożliwia importowanie gotowych plików lub przygotowanie własnych propozycji. Teksty pytań i odpowiedzi można wpisywać bezpośrednio z klawiatury lub wklejać ze schowka. Wzory matematyczne wprowadzane są za pomocą łatwego w obsłudze edytora równań. Do każdego pytania i odpowiedzi można dodać rysunek, dźwięk lub film. Podczas konstruowania wzorca testu można nadawać pytaniom tagi zdefiniowane w różnych strukturach, np. przedmiot: matematyka, dział: równania liniowe, poziom trudności pytania: łatwe itp. Opcja ta jest bardzo przydatna podczas generowania testów ze zgromadzonych wcześniej w bazie pytań. W razie potrzeby można je edytować i modyfikować.

Aby zmniejszyć ryzyko ściągania, przygotowany test można zindywidualizować, tzn. dla każdego ucznia ustalić losowo kolejność pytań i odpowiedzi. W takim wypadku testy trzeba wydrukować i rozdać w klasie, natomiast odpowiedzi udzielane są nadal za pomocą pilotów. Jest to zalecane przy trudniejszych zadaniach, wymagających bardziej skomplikowanych obliczeń, gdy trudno jest utrzymać jednakowe tempo pracy całej klasy.

W programie Testico można też tworzyć wzory skal ocen z różnymi progami procentowymi, ocenami i opisami, np. inne dla kartkówek i sprawdzianów. Taką skalę można potem automatycznie przypisać do testu. Po zakończonym teście program sam sprawdza odpowiedzi, oblicza wyniki i wystawia oceny.

W trakcie projekcji testu jest określony czas na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań. Po jego upływie program automatycznie przechodzi do następnego pytania. W wersji komputerowej istnieje możliwość określenia czasu na rozwiązanie całego testu, bez odmierzania czasu na poszczególne pytania. Istnieje też wiele dodatkowych opcji usprawniających przebieg testu, np. można zatrzymać czas przewidziany na udzielenie konkretnej odpowiedzi, przeskakiwać między pytaniami, wyświetlać w trakcie testu statystyki dotychczasowych odpowiedzi, a na koniec ostateczne wyniki.

Program Testico oferuje także możliwość analizowania zgromadzonych w bazie wyników z danego testu:

  • w kontekście wielu klas - procentowy rozkład zdawalności w różnych klasach,
  • w kontekście jednej klasy - procentowy rozkład poprawnych odpowiedzi na poszczególne pytania,
  • w kontekście wybranej grupy - procentowy rozkład poprawnych odpowiedzi dla poszczególnych uczniów,
  • w kontekście wybranego ucznia - wynik końcowy oraz zaznaczone odpowiedzi.

Wyniki można przeglądać, wydrukować lub eksportować do pliku .xml.

rys. 5

 

Program w wersji tymczasowej i podręcznik użytkownika Testico Edu można pobrać ze strony producenta http://www.dreamtec.pl/pl/pobierz/

 

Powrót na górę strony