Geometria maswerków gotyckich

HISTORIA. MODELE. To trzecia książka z serii "Biblioteczka SEM". Powstała z fascynacji autora architekturą gotyckich katedr oraz jej geometrycznymi podstawami. Krok po kroku odtwarza konstrukcje typowych elementów gotyckich łuków, okien i rozet. Czasem trudno uwierzyć, że kunsztowne architektoniczne detale powstały z tak nieskomplikowanych krzywych, jakimi są łuki okręgu. Jednak już wśród średniowiecznych kreślarzy byli tacy, którzy nie poddawali się rygorystycznym zasadom geometrii cyrkla, projektując wzory, o których wiemy dziś, że za pomocą cyrkla i linijki są niewykonalne.


Stare polskie zadania z matematyki

HISTORIA. Wybór 300 zadań ze starych polskich podręczników do matematyki, z okresu od XVI do XIX wieku, których oryginały zachowały się w niewielu egzemplarzach i są osiągalne tylko w nielicznych bibliotekach. Publikacja może być interesująca nie tylko dla matematyków, ale dla historyków edukacji i lingwistów, przybliża bowiem realia dawnych epok, ukazuje zmiany języka, jednostek miar, kształtowanie się terminologii matematycznej, umożliwia kontakt z dawną polszczyzną i kształci umiejętność czytania ze zrozumieniem. Na końcu zamieszczono odpowiedzi do zadań i indeks terminów staropolskich.


Astronomia w dawnym Wrocławiu

HISTORIA. Książka opisuje najdawniejsze związki Wrocławia z rozwojem astronomii, zarówno te historyczne jak i anegdotyczne. Natomiast po założeniu Akademii Leopoldyńskiej koncentruje się na historii uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego ludziach, którzy je tworzyli i rozwijali oraz instrumentach, które do niego nabywano lub na miejscu wykonywano i dokonywanych dzięki nim obserwacjom i odkryciom.


Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską

Matematycy XIX i XX wieku związani z PolskąHISTORIA. Książka zawiera ponad 400 biogramów matematyków polskiego pochodzenia (narodowościowo lub terytorialnie) oraz związanych z Polską w jakimś okresie swojej działalności, urodzonych po roku 1750 i zmarłych przed rokiem 2010. Nie należy mylić jej jednak ze słownikiem biograficznym, od niego różni się bowiem tym, że starannie opisuje dzieło matematyczne każdego z uczonych. Poza żmudną pracą bibliofilską autor zadał sobie także trud klasyfikacji dokonań matematyków oraz oceny ich wpływu na matematykę światową.


Przygody matematyka

HISTORIA. Kim jest matematyk? Pierwsze nasuwające się skojarzenie to mężczyzna we flanelowej koszuli, z grubymi okularami na nosie,  przetłuszczonymi włosami, który nie ma życia towarzyskiego. Czy ten stereotyp ma jednak wiele wspólnego z rzeczywistością? Czy matematycy mogą być towarzyscy, mieć pozanaukowe pasje i przeżywać ciekawe przygody? Jak najbardziej, a najlepszym tego przykładem jest Stanisław Ulam - wybitny polski i amerykański matematyk, współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej.

Powrót na górę strony