styczeń 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-1

Zad. 1. Poniżej podano 14 nazw państw w języku amharskim, zapisanych pismem etiopskim. Dopasuj je do tłumaczeń polskich (podanych wraz z transliteracjami) oraz przetłumacz (bez transliteracji) na polski trzy nazwy państw, dla których nie podano tłumaczeń.

Nigeria (Nāyǧériyā), Dania (Denmark), Mołdawia (Moldovā), Kolumbia (Kolombya), Mozambik (Mozambik), Meksyk (Méksiko), Grecja (Grik), Czarnogóra (Monténégro), Grenlandia (Grinlānd), Monako (Monāko), Namibia (Nāmibiyā)

 

Zad. 2. Bariai to język używany przez około 1350 osób w Papui-Nowej Gwinei, głównie na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Nowa Brytania. Poniżej podano dziesięć liczebników bariai, jednak dwa z nich zostały zapisane z błędem. Dopasuj podane liczby do odpowiadających im liczebników. Wskaż i zapisz poprawnie liczebniki, w których zapisie popełniono błąd.

12, 16, 19, 23, 27, 38, 62, 71, 86, 98

sangalima sangaul pange ga igegea lima ga tol
sangaul ede ga igegea lima ga pange
sangalima sangaul rua ga igegea ede
sangalima sangaul tol ga igegea lima ga ede
sangaul rua ga igegea rua
sangaul tol ga igegea lima ga tol
sangalima sangaul ede ga igegea rua
sangaul rua ga igegea lima ga tol
sangaul ede ga igegea rua
sangaul ede ga igegea lima ga ede

Zad. 3. Czasem, kiedy korzystamy z podstawowej funkcji wyszukiwania np. w programie Word, wskazuje on jako wyszukiwane przez nas słowo fragment innego, dłuższego słowa (np. kot w słowie pokot). Możemy wskazać tzw. słowa-matrioszki, które chowają jedno w drugim kilka słów, np. spowiedź (spowiedźpowiewiew albo spowiedź - powiepoo). Podaj trzy słowa-matrioszki, które chowają w sobie co najmniej pięć kolejnych słów. Spróbuj znaleźć takie, które nie będą formami fleksyjnymi tego samego słowa (np. bokiembokibok) ani nie będą stanowić swoich derywatów słowotwórczych (np. podciąćodciąćciąć).
Uwaga! Liczą się tylko słowa zagłębione kolejno jedne w drugich. Nie spełniają tego warunku odrębne ciągi liter wewnątrz jednego słowa (np. pokrowiecpokrowie) oraz ciągi nachodzące na siebie (np. pokrowiec krowieowiec).

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt.
  Jacek Bagiński - nauczyciel matematyki z Krakowa
  Mieszko Baszczak - uczeń SP 301 w Warszawie
  Daria Bumażnik - uczennica II LO w Jeleniej Górze
  Krzysztof Danielak - uczeń I LO w Jeleniej Górze
  Jan Grzelak - uczeń II LO w Opolu
  Magdalena Kozłowska - specjalista ds. aplikacji z Warszawy
  Kamil Krakowiecki - student filologii angielskiej na UŚ
  Dawid Kubicki - student informatyki na UJ
  Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy
  Sebastian Łątka - uczeń XIII LO we Wrocławiu
  Lucyna Nazaruk - uczennica XVII LO z Warszawy
  Tadeusz Porzucek - emerytowany nauczyciel matemaytyki z Gostynia
  Jakub Ptak - uczeń SP 64 we Wrocławiu
  Wojciech Sichniewicz - nauczyciel z Wrocławia
  Adam Stachelek - uczeń SP 301 w Warszawie
  Sabina Sy - studentka nanotechnologii na UJ
  Bruno Szczepanek - uczeń SP w Św. Katarzynie
  Nela Tomaszewicz - uczennica XII LO z Wrocławia
  Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej
  Marzena Wąsiewicz - informatyk, a chwilowo gospodyni domowa z Kajetan
 • 2,75 pkt.
  Jakub Tasiemski - uczeń I LO wKrakowie
 • 2,5 pkt.
  Jakub Lis - uczeń SP w Chocianowie
  Daniel Sokulski - uczeń Gimn. nr 2 w Olsztynie
 • 2 pkt.
  Kamila Bojar - uczennica LO w Szprotawie
  Tomasz Skalski - student matematyki na PWr
  Julia Skawińska - uczennica LO w Szprotawie

Pozostali zawodnicy zdobyli poniżej 2 pkt.

Po czterech miesiącach trwania Ligi czołówka przedstawia się następująco (w nawiasie podajemy sumę dotychczas zdobytych punktów na 12 możliwych):

 • Jacek Bagiński, Daria Bumażnik, Jan Grzelak, Magdalena Kozłowska, Dawid Kubicki, Sebastian Łątka, Jakub Ptak, Wojciech Sichniewicz, Sabina Sy, Bruno Szczepanek, Nela Tomaszewicz, Marzena Wąsiewicz (12)
 • Jakub Tasiemski (11,75)
 • Kamil Krakowiecki, Krystyna Lisiowska, Tadeusz Porzucek, Adam Stachelek (11,5)
 • Mieszko Baszczak, Krzysztof Danielak, Tomasz Skalski, Julia Skawińska, Wojciech Tomiczek (11)
 • Jakub Lis (10,5)
 • Kamila Bojar, Ewelina Kosmala - uczennica ZS nr 1 w Ostrzeszowie (10)

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1

Zad. 2
12 sangaul ede ga igegea rua
16 sangaul ede ga igegea lima ga ede
19 sangaul ede ga igegea lima ga pange
23 sangaul rua ga igegea tol
27 sangaul rua ga igegea lima ga rua

38 sangaul tol ga igegea lima ga tol
62 sangalima sangaul ede ga igegea rua
71 sangalima sangaul rua ga igegea ede
86 sangalima sangaul tol ga igegea lima ga ede
98 sangalima sangaul pange ga igegea lima ga tol

Zad. 3. Na przykład:
diasporasporaporaporpoo
barakudabarakarakaraara
okresowy kresowysowyowywy w.  

 

 

Zad. 3

Co znaczy "5 kolejnych słów"? Czy odejmujemy tylko jedną literę, czy dowolną liczbę?

Odpowiedż

Liczba zdejmowanych liter może być dowolna.

Powrót na górę strony