luty 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-1

Zad. 1. Poniżej zapisano dziesięć liczebników w języku Czirokezów żyjących w Oklahomie i Karolinie Północnej. Pismo, którym zostały zapisane, stworzył na początku XIX wieku czirokeski językoznawca Sekwoja (wł. George Guess) , który nazwał je „mówiącymi liśćmi”. Podobieństwo kształtów do liter alfabetu łacińskiego wiąże się z tym, że Sekwoja często miał okazje widzieć zapisane po angielsku teksty, jednak ich nie rozumiał – kształt znaków nie wiąże się więc z ich brzemieniem w języku angielskim. Dopasuj liczebniki do podanych poniżej siedmiu liczb i ustal trzy pozostałe.

49, 32, 67, 95, 26, 13, 17 

 

Zad. 2. Poniżej podano wyrażenia w klasycznym nahuatl, którym mówili Aztekowie, oraz ich tłumaczenia na język polski (w przypadkowej kolejności). Dopasuj wyrażenia do ich tłumaczeń. Przetłumacz na nahuatl: usłyszymy ich, śpiewamy, zejdziesz.
Uwaga. Podana w 3. przykładzie w nawiasie głoska A jest obligatoryjna, jednak jej użycie nie wynika bezpośrednio z możliwych do wywnioskowania z danych zadania zasad.

1. TIMITZCAQUIH A. umrzesz
2. TIMIQUIZ B. będziemy cię obserwować
3. MITZTLACHI(A)H C. schodzę
4. TEMOZQUEH D. zobaczę ich
5. TIMITZTLACHIZQUEH E. umierają
6. NITEMO F. jesteśmy szczęśliwi
7. TIPAQUIH G. będziemy śpiewać
8. TICUICAZQUEH H. zejdą
9. NIMITZITTA I. słyszymy cię
10. CUICA J. widzę cię
11. PAQUIZ K. śpiewa
12. QUINCAQUI L. będzie szczęśliwy
13. NIQUINITTAZ M. słyszy ich
14. MIQUIH N. obserwują cię

Zad. 3. W idealnym alfabecie każdemu dźwiękowi języka odpowiadałaby jedna litera. Ponieważ jednak często języki wykorzystują istniejące już wcześniej systemy zapisu (a także, ze względu na ograniczenia naszej pamięci), konieczne są pewne kompromisy – czasem polegają one na wykorzystaniu znaków diakrytycznych czy dodaniu do systemu nowych symboli, ale możliwe jest też użycie tzw. dwu- i trójznaków, czyli połączeń istniejących już dwóch lub trzech liter do oddania nowego dźwięku języka. W takim przypadku jednej głosce odpowiadają aż dwa lub trzy znaki, istotne jest więc, by nie były to dźwięki pojawiające się w wyrazach danego języka zbyt często, ponieważ byłoby to bardzo nieekonomiczne – zapis słów znacząco by się wydłużył. W języku polskim mamy bogaty zestaw dwuznaków, jednak nieczęsto współwystępują one w jednym wyrazie (jak np. chrząszcz czy szczypczykach, które mają po cztery dwuznaki). Podaj trzy wyrazy, w których pojawia się co najmniej pięć dwuznaków.

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt.
  Kamil Krakowiecki - student filologii angielskiej na UŚ
  Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy
  Sabina Sy - studentka nanotechnologii na UJ
  Marzena Wąsiewicz - informatyk, a chwilowo gospodyni domowa z Kajetan
 • 2,75 pkt.
  Wojciech Sichniewicz - nauczyciel z Wrocławia
  Nela Tomaszewicz - uczennica XII LO z Wrocławia
 • 2,5 pkt.
  Jacek Bagiński - nauczyciel matematyki z Krakowa
  Krzysztof Bednarek - uczeń III LO z Wrocławia
  Daria Bumażnik - uczennica II LO w Jeleniej Górze
  Julia Skawińska - uczennica LO w Szprotawie
  Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej
 • 2 pkt.
  Kamila Bojar - uczennica LO w Szprotawie
  Mieszko Baszczak - uczeń SP 301 w Warszawie
  Dawid Kubicki - student informatyki na UJ
  Sebastian Łątka - uczeń XIII LO we Wrocławiu
  Tadeusz Porzucek - emerytowany nauczyciel z Gostynia
 • 1,5 pkt.
  Tomasz Skalski - student matematyki na PWr
  Adam Stachelek - uczeń SP 301 w Warszawie

Pozostałym zawodnikom przyznano 1 pkt. lub mniej.

Po pięciu miesiącach trwania Ligi czołówka przedstawia się
następująco (w nawiasie podajemy sumę dotychczas zdobytych punktów na 15
możliwych):

 • Sabina Sy, Marzena Wąsiewicz (15)
 • Wojciech Sichniewicz, Nela Tomaszewicz (14,75)
 • Jacek Bagiński, Daria Bumażnik, Kamil Krakowiecki, Krystyna Lisiowska (14,5)
 • Dawid Kubicki, Sebastian Łątka (14)
 • Tadeusz Porzucek, Julia Skawińska, Wojciech Tomiczek (13,5)
 • Mieszko Baszczak, Jan Grzelak, Adam Stachelek (13)
 • Tomasz Skalski (12,5)
 • Kamila Bojar, Magdalena Kozłowska - specjalista ds. aplikacji Warszawa, Jakub Ptak - SP 64 Wrocław, Bruno Szczepanek - SP Św. Katarzyna (12)
 • Jakub Tasiemski - I LO Kraków (11,75)

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. 1) 67, 2) 17, 3) 26, 4) 95, 5) 13, 6) 49, 7) 32, 8) 58, 9) 74, 10) 12.

Zad. 2. 1I, 2A, 3N, 4H, 5B, 6C, 7F, 8G, 9J, 10K, 11L, 12M, 13D, 14E.
usłyszymy ich – TIQUINCAQUIZQUEH
śpiewamy – TICUICAH
zejdziesz – TITEMOZ

Zad. 3. Na przykład: nieszczędzących, szczodrzejszych, nieszczęściach. Niemal wszyscy zawodnicy wymienili także nazwisko znane z filmu "Jak rozpętałem II wojnę światową" Grzegorza Brzęczyszczykiewicza z Chrząszczyżewoszyc (czasem jednak błędnie podając, ze był to bohater w tym filmie występujący). Najczęstsze błędy popełnione w tym zadaniu polegały na tym, że połączenia takie, jak ni, si, zi, ci są dwuznakami tylko wtedy, jeśli występują przed samogłoską. Litera 'i' zmiękcza wtedy poprzedzającą ją spółgłoskę. W innych połączeniach to nie są dwuznaki. Dyskwalifikowane były też słowa podane z błędami ortograficznymi lub gramatycznymi.

 

Powrót na górę strony