Mathematics Without Limits

Jest to międzynarodowy konkurs matematyczny rozgrywany od 2000 roku na przemian w Bułgarii i Turcji. Od 2002 roku uczestniczą w nim uczniowie z Dolnego Śląska. Zawodnicy podzieleni są na 2 kategorie wiekowe - juniorów (kl. III GIM i I LO) oraz seniorów (kl. II i III LO). W roku 2008 międzynarodowy finał konkursu po raz pierwszy odbył się w Polsce - we Wrocławiu.


Sezam matematyczny

Jest to jeden z serii konkursów przedmiotowych (wraz z humanistycznym, z języków obcych, przyrodniczym ii historycznym) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych (od klasy III począwszy) i gimnazjów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności szkolne z matematyki, gdyż zawiera typowe zadania, jakie znajdują się we wszystkich podręcznikach.


Geniusz matematyczny

Jest to jeden z konkursów przedmiotowych (poza humanistycznym, językowym, przyrodniczym i historycznym) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych (od klasy III począwszy) i gimnazjów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu szkolnej matematyki. Zadania są  łatwe, typowe i nie wykraczają poza podstawę programową.


Oxford Plus (XVII)

Inicjatorem międzynarodowych testów "Oxford Plus" jest londyńska szkoła językowa Oxford Educational. W Polsce jej ofertę poszerzono o konkursy z języka polskiego, biologii, historii i matematyki. Rywalizacja przebiega w 10 kategoriach wiekowych od klas 3. szkół podstawowych po klasy 3. licealne. Wśród osób, które zdobędą maksymalną liczbę punktów, losowane są cenne nagrody.


PIKOMAT (XXI)

Ten międzynarodowy konkurs matematyczny jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym. Uzyskiwane środki finansowe są przeznaczone na zakup nagród dla najlepszych uczestników oraz na pokrycie kosztów organizacyjnych. Udział w konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Polski oraz ich rówieśnicy z Zaolzia i szkół polskich na Litwie.

Powrót na górę strony