Diamentowy Indeks AGH

Jest to konkurs przedmiotowy, którego celem jest pogłębienie wiedzy z dziedzin uwzględnianych przy rekrutacji na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (dlatego oprócz matematyki odbywa się także z fizyki, chemii i geografii). Zakres wymaganej wiedzy wykracza poza obecnie obowiązująca podstawę programową z matematyki, ale zadania są standardowe o średnim poziomie trudności. Zawody odbywają się na szczeblach szkolnym, okręgowym i centralnym. 


ePIgramat (IX)

To ogólnopolski konkurs adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finał odbywa się podczas Festiwalu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dniu Święta Liczby Pi (14 marca, czyli w notacji amerykańskiej 3/14). Zawody składają się z dwóch etapów: części internetowej i finału, w którym uczestnicy (podobnie jak na wrocławskiej KOMie) słuchają krótkiego wykładu, a następnie otrzymują do rozwiązania 3 problemy z tym wykładem związane.


World Maths Day

To mało znany u nas konkurs internetowy, w którym uczniowie rywalizują w zadaniach arytmetycznych. W 2009 startowało w nim 2 miliony zawodników w wieku 5-18 lat z 204 państw. Od 2010 mogą startować w nim także rodzice i nauczyciele. Pojedyncza rozgrywka trwa 60 sekund. Każdy może wziąć udział w maksymalnie 500 coraz trudniejszych potyczkach.


Albus

Konkurs Albus przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z matematyki. Testy konkursowe są testami jednokrotnego wyboru. Oprócz matematyki odbywają się z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. Konkursy nie są przeznaczone tylko dla uczniów najlepszych. Każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności, ponieważ rozwiązuje typowe szkolne zadania.


Logia i miniLogia

Są to konkursy informatyczne przeznaczone odpowiednio dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, organizowane od roku 2000 i 2002. Sprawdzają znajomość programowania w środowisku LOGO. Ich ogólnopolskim odpowiednikiem jest konkurs PolLogia oraz informatyczna Liga zadaniowa dla SP, ale że mają znacznie dłuższą tradycję, jest do nich znacznie więcej opracowanych materiałów, z których można korzystać w przygotowaniach do konkursów krajowych. 

Powrót na górę strony