Nagroda Abela 2024

W marcu 2024 ogłoszono, że laureatem tegorocznej Nagrody Abela przyznawanej przez Norweską Akademię Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki został Michel Talagrand (CNRS, Paryż) za przełomowy wkład w teorię prawdopodobieństwa i analizę funkcjonalną. Wręczenie nagrody w wysokości 7,5 mln koron norweskich (ok. 834 000 dolarów) z rąk króla Norwegii - Haralda V odbędzie się 21 V 2024 w Oslo. 


Nagrody główne PTM

Polskie Towarzystwo Matematyczne co roku przyznaje trzy nagrody główne: dla Młodych Matematyków, im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych oraz jedną z dwóch - im. Samuela Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki lub im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki. W roku 2013 aż dwie z nich trafiły do Wrocławia. Ich laureatami zostali Małgorzata Mikołajczyk i Jacek Świątkowski z IM UWr.


Nagrody im. Stefana Banacha

Stefan Banach - najwybitniejszy polski matematyk - jest patronem kilku wyróżnień matematycznych przyznawanych w Polsce: Międzynarodowej Nagrody (Banach Prize) za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych (przyznawana od 2009 z przerwą w latach 2018-2020), nagrody głównej PTM za dorobek naukowy (przyznawana od 1946), międzynarodowego medalu (przyznawany od 1992) oraz nagrodę Fundacji mBanku - Studenckiego Stefcia (przyznawana od 2016).


Nagroda im. Kuratowskiego

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego została ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską (senator RP, córkę Kazimierza), Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Przyznawana jest osobom, które nie ukończyły 30 lat (i które nie są laureatami nagród PTM - poza nagrodą dla młodych matematyków - ani nagrody naukowej Wydziału III PAN). Jury może rozpatrywać do nagrody kandydatury własne, laureatów nagrody PTM dla młodych matematyków oraz kandydatury nadesłane.


Matematyczne Noble 2022

Na odbywającym się w lipcu 2022 zdalnym 29. Międzynarodowym Kongresie Matematyków przyznano kolejne cztery medale Fieldsa, zwane matematycznymi nagrodami Nobla. Po raz drugi w historii medal (wraz z nagrodą w wysokości 15 000 dolarów kanadyjskich) otrzymała kobieta, Ukrainka wykształcona w Niemczech, pracująca na Politechnice w Lozannie. Medal jest uhonorowaniem znaczącego wkładu w rozwój matematyki i służy docenieniu osiągnięć młodych naukowców, gdyż przyznawany jest matematykom do 40. roku życia.

Powrót na górę strony