Nagrody główne PTM

Data ostatniej modyfikacji:
2024-03-13
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki UWr

Polskie Towarzystwo Matematyczne co roku przyznaje trzy nagrody główne:

 • nagroda Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych przyznawana jest od 1946 roku, jej pierwszymi laureatami byli lwowski i wrocławski matematyk Hugo Steinhaus oraz matematyk warszawski Wacław Sierpiński - dziś obaj są patronami nagród PTM,
 • nagroda Samuela Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki przyznawana jest od 1979 roku, jej pierwszym laureatem był Stanisław Straszewicz profesor Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, autor przedwojennych podręczników szkolnych, prezes PTM w latach 1953-57,
 • nagroda Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki również została ustanowiona w roku 1979, ale wcześniej (od 1972 roku) przyznawana była nagroda za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki fundowana przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
 • nagroda dla Młodych Matematyków za osiągnięcia badawcze przyznawana jest od 1956 roku.

Nagroda Młodych ma formę pieniężną, pozostałe mogą mieć formę pieniężną lub statuetki (patrz zdjęcie powyżej - stylizowany symbol nieskończoności wykonany z białego marmuru). W danym roku przyznawana jest zawsze nagroda Banacha, nagroda dla Młodych oraz jedna z dwóch pozostałych (zazwyczaj nagrody Dicksteina i Steinhausa przyznawane są co drugi rok na przemian).

strona domowa nagród głównych PTM

Dwie nagrody główne za rok 2017 po raz kolejny powędrowały do Wrocławia. Otrzymali je:

 • Krzysztof Bogdan (Wydział Matematyki PWr) - nagroda Banacha za przełomowe wyniki w teorii potencjału procesów skokowych i operatorów nielokalnych,
 • Rafał Weron (Wydział Informatyki i Zarządzania PWr) - nagroda Steinhausa za dorobek w zakresie modelowania i prognozowania cen na hurtowym rynku energetycznym. 

Dwie nagrody główne za rok 2012 znowu powędrowały do Wrocławia. Otrzymali je absolwenci XIV LO we Wrocławiu, pracownicy Instytutu Matematycznego UWr:

 • Małgorzata Mikołajczyk - kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki - nagroda Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji matematyki i działalność organizacyjną,
 • Jacek Świątkowski - kierownik Zakładu Geometrii - nagroda Banacha za cykl prac z geometrycznej teorii grup i topologii kontaktowej.

Dwie nagrody główne za rok 2010 powędrowały do Wrocławia. Otrzymali je:

 • Rościsław Rabczuk - emerytowany pracownik IM PWr - nagroda Dicksteina za za 50-letnią działalność popularyzatorską i organizacyjną  oraz pracę z młodzieżą w ramach konkursów matematycznych,
 • Mateusz Kwaśnicki - IM PWr, absolwent III LO we Wrocławiu - nagroda dla Młodych Matematyków za cykl prac dotyczących zagadnień brzegowych teorii potencjału, operatorów nieliniowych i fluktuacji subordynatorów.
Patroni nagród

Hugo Dionizy Steinhaus Hugo Dionizy Steinhaus (1887-1972) - twórca Lwowskiej i Wrocławskiej Szkoły Matematycznej i działu zastosowań matematyki. Urodzony w Jaśle, studiował we Lwowie i Getyndze (doktorat u Hilberta). Autor prac z analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz popularnonaukowego Kalejdoskopu matematycznego. Wybitny humanista, autor Słownika racjonalnego. Jeden z założycieli wydawanego do dziś we Wrocławiu czasopisma "Colloquium Mathematicum". Jego imieniem nazwano największe audytorium w Instytucie Matematycznym UWr (sala HS). Jest pochowany we Wrocławiu na cmentarzu św. Rodziny przy ul. Smętnej.

Samuel DicksteinSamuel Dickstein (1851-1939) - matematyk, pedagog i historyk nauki żydowskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z założycieli żydowskiej partii "Zjednoczenie" propogującej asymilację Żydów w Polsce. Zajmował się teorią liczb i algebrą. Był założycielem i wydawcą (w latach 1897-1939) roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego "Wiadomości Matematyczne", reaktywowanych w 1955 roku. Założył też czasopismo "Prace Matematyczno-Fizyczne", które ukazywało się w latach 1888–1951, a obecnie jego tradycje kontynuują wydawane od 1955 "Commentationes Mathematicae" (prace matematyczne). Jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. 

 

O nagrodzie Banacha i jej wrocławskich laureatach piszemy na Portalu osobno tutaj.

Wrocławscy laureaci nagrody Steinhausa

(a przed 1979 - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki):

 • 1972 - Józef Łukaszewicz (IM UWr), Stanisław Trybuła (CMS PWr)
 • 1973 - Bertold Lysik (IM PWr)
 • 1974 - Bolesław Kopociński, Adam Rybarski (IM UWr)
 • 1975 - Ilona Kopocińska (IM UWr)
 • 1986 - Maciej Sysło (II UWr)
 • 1987 - Stanisław Trybuła (IM PWr)
 • 1991 - Władysław Szczotka (IM UWr)
 • 1996 - Aleksander Weron (CMS PWr) - za wybitne osiągnięcia w zakresie zastosowań matematyki, a w szczególności za wkład w rozwój teorii procesów stabilnych i jej zastosowań
 • 2000 - Jarosław Bartoszewicz (IM UWr) - za cykl prac ze statystyki matematycznej
 • 2013 - Zbigniew Palmowski (IM UWr) - za cykl prac dotyczących zastosowania procesów Lévy’ego w ubezpieczeniach
 • 2017 - Rafał Weron (Wydział Informatyki i Zarządzania PWr) - za dorobek w zakresie modelowania i prognozowania cen na hurtowym rynku energetycznym
 • 2020 - Małgorzata Bogdan (IM UWr) - za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki
Wrocławscy laureaci nagrody Dicksteina
 • 1989 - Bolesław Gleichgewicht (IM UWr)
 • 1991 - Jan Waszkiewicz (IKS PWr)
 • 2003 - Witold Więsław (IM UWr) - za osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki i popularyzacji matematyki
 • 2005 - Agnieszka Wojciechowska (IM UWr) - za wieloletnią pracę popularyzatorską w zakresie matematyki
 • 2008 - Roman Duda (IM UWr) - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki polskiej
 • 2010 - Rościsław Rabczuk (IM PWr) - za pięćdziesięcioletnią działalność popularyzatorską i organizacyjną oraz pracę z młodzieżą w ramach konkursów matematycznych
 • 2012 - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - za osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji matematyki i działalność organizacyjną
Wrocławscy laureaci nagrody dla Młodych Matematyków
 • 1956 - Jan Mycielski, Stefan Paszkowski (IM UWr)
 • 1957 - Andrzej Hulanicki (IM UWr)
 • 1959 - Stanisław Świerczkowski (IM UWr), Stanisław Trybuła (IM UWr)
 • 1960 - Andrzej Lelek (IM UWr)
 • 1961 - Roman Duda, Witold Nitka (IM UWr)
 • 1962 - Władysław Narkiewicz (IM UWr), Danuta Zaremba (IM UWr)
 • 1963 - Bolesław Kopociński (IM UWr)
 • 1965 - Jan Szczepkowicz (IM UWr)
 • 1966 - Ilona Kopocińska (IM UWr), Bogdan Węglorz (IM UWr)
 • 1967 - Siemion Fajtlowicz (IM UWr)
 • 1968 - Woybor Woyczyński (IM UWr)
 • 1969 - Leszek Pacholski (IM UWr), Agnieszka Wojciechowska (IM UWr)
 • 1970 - Jan Waszkiewicz (IM UWr)
 • 1971 - Krystyna Jerzykiewicz (IM UWr), Tadeusz Pytlik (IM UWr), Ludwik Rudolf (IM UWr)
 • 1972 - Witold Więsław (IM UWr)
 • 1973 - Kazimierz Musiał (IM UWr), Aleksander Weron (IM PWr)
 • 1974 - Marek Bożejko (IM UWr), Tadeusz Maćkowiak (IM UWr), Anzelm Iwanik (IM PWr)
 • 1975 - Władysław Szczotka (IM UWr), Jan Śliwa (IM UWr), Andrzej Zarach (IM UWR)
 • 1977 - Andrzej Derdziński (IM UWr), Jan Rosiński (IM UWr), Zbigniew Kowalski (IM PWr)
 • 1978 - Zbigniew Rakowski, Jerzy Szulga (IM UWr)
 • 1979 - Jacek Cygan (IM UWr), Andrzej Korzeniowski (IM UWr)
 • 1982 - Aleksander Całka (IM UWr)
 • 1983 - Witold Jarczyk (IM UWr)
 • 1984 - Włodzimierz Charatonik (IM UWr), Marek Słaby, Ryszard Szwarc (IM UWr)
 • 1985 - Piotr Biler (IM UWr), Ewa Damek (IM UWr), Jacek Nikiel (IM UWr), Janusz Pawlikowski (IM UWr)
 • 1986 - Jarosław Wróblewski (IM UWr)
 • 1988 - Jarosław Krawczyk (IM UWr)
 • 1990 - Jacek Dziubański, Waldemar Hebish (IM UWr)
 • 1996 - Grzegorz Karch (IM UWr)
 • 2000 - Piotr Kowalski (IM UWr)
 • 2001 - Piotr Śniady (IM UWr)
 • 2010 - Mateusz Kwaśnicki (IM PWr)
 • 2011 - Marcin Preisner (IM UWr)
 • 2014 - Błażej Wróbel (IM UWr)
 • 2019 - Agnieszka Hejna (IM UWr)
 • 2023 - Maciej Kucharski (IM UWr)

  
 

Powrót na górę strony