Wielościany z mieszadełek

Prezentujemy kolejny pomysł na budowanie modeli wielościanów z nieoczywistych, ale łatwo dostępnych materiałów. Ich składanie jest bardzo proste, ale taka technika wykonywania modeli narzuca pewne ograniczenia: można w ten sposób budować wielościany, w których każdym wierzchołku schodzą się po trzy krawędzie, a kąty wielokątów na ścianach nie są zbyt ostre. Za to otrzymane modele są bardzo trwałe.


Konkurs matematyczny w warunkach uzdalnienia

Praca w warunkach zdalnych (mimo sporych doświadczeń nauczycieli, uczniów i rodziców w tym zakresie) jest wciąż postrzegana jako niekonwencjonalna forma nauczania, jednak dla wszystkich może ona być wartościowym doświadczeniem. Szczególnie ważne jest, by dać wówczas uczniom możliwość rozwijania matematycznych zainteresowań i talentów, a rolę tę dobrze spełniają rozmaite konkursy. Trzeba przyznać, że ich właściwe przeprowadzenie w trybie zdalnym jest utrudnione, co istotnie wpłynęło na spadek liczby konkursów organizowanych po przejściu edukacji na tryb zdalny. Jak to zrobić, by konkurs zdalny był efektywny, uczciwy i kształcący? 


Ocenianie - prawdy i mity

Spora grupa dydaktyków głosi bezwzględną wyższość pochwał i nagród w ocenianiu niż penalizacji błędów. Ilekolwiek nie byłoby w tym racji, poglądy takie często są ośmieszane przez samych wyznawców tychże poglądów poprzez próby mechanicznego i bezkrytycznego stosowania pewnych sztywno zalecanych zasad. Jedną z nich jest choćby zilustrowana w poniższym tekście "gra w kolory". Czy naprawdę duży wpływ na motywację uczniów do nauki ma fakt, czy ocenę zapiszemy czerwonym (= penalizującym), czy zielonym (= motywującym) kolorem? Czy istotny jest dla nich fakt, że na sprawdzianie 7 przykładów wykonali poprawnie, czy to, że w trzech przytrafiły się błędy?


Statystycznie najlepszy scenariusz (II)

Konkurs skierowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich typów szkół. Pierwsza edycja w 2020 roku dotyczyła realizowanego wówczas przez Główny Urząd Statystyczny Powszechnego Spisu Rolnego. W roku 2021 „Statystycznie najlepszy scenariusz” zajęć lekcyjnych ma promować statystykę oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat statystyki publicznej wśród nauczycieli i uczniów.


Pudełka z siatek

Do wykonania praktycznych i nietrudnych pudełek wykorzystamy możliwości, jakie daje program Poly Pro (do darmowego pobrania). Został on już opisany na Portalu. Przeanalizujemy wybrane modele i pokażemy, jak można wykorzystać ich siatki do skonstruowania wielościennych pojemników.

Powrót na górę strony