Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami (Wrocław - UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel. 71 367 20 01 wew. 134
e-mail: sekretariat@psychologia.uni.wroc.pl
http://www.psychologia.uni.wroc.pl/

strona domowa studiów

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

rejestracja online i składanie dokumentów do 30 XI 2020
rozpoczęcia zajęć: 5 XII 2020

 

Czas trwania kursu: 

2 semestry, 230 h

 

Zasięg: 
krajowy
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

1900 zł za semestr

 

Skrót programu: 

Zajęcia są skierowane do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich: psychologów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Przygotowują do pracy w zespole diagnostycznym i terapeutycznym oraz do prowadzenia zajęć w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, niepełnosprawność intelektualna,). Mają charakter doskonalący, uczestnicy poznają teoretyczne podstawy diagnozy dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju psychicznym w oparciu o nowe systemy klasyfikacyjne i kryteria diagnostyczne. Zajęcia warsztatowe mają na celu zwiększenie rozumienia sposobu odbioru rzeczywistości przez dziecko oraz uruchomienie refleksji nad znaczeniem przeżyć z dzieciństwa dla dalszego rozwoju. Słuchacze zapoznają się z zasadami i metodami pracy terapeuty rodzinnego w systemowej terapii rodzin, kształtują umiejętności w zakresie prowadzenia grupy i pomocy dzieciom z wybranymi trudnościami, uczą się twórczych metod rozwiązywania problemów oraz tego, jak ważne jest uświadomienie sobie własnego potencjału do wykorzystania w pracy z dzieckiem. Studia dają szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie kształtowania umiejętności diagnozy, stawiania i weryfikacji hipotez oraz planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego w zależności od zgłaszanych problemów i zdiagnozowanych zaburzeń.
Program przewiduje m. in. następujące tematy:

  • prawidłowy i nieprawidłowy rozwój człowieka
  • kompetencje wychowawcy
  • problemy i zaburzenia emocjonalne
  • specyficzne trudności w rozwoju umiejętności szkolnych
  • zaburzenia okresu adolescencji
  • psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego.

 

Powrót na górę strony