Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wrocław - WSZ Edukacja)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-28
Organizator: 

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Wydział Zarządzania
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
tel. 71 37 72 100 - 101, fax: 71 37 72 107
e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl
http://wszedukacja.pl

strona domowa studiów

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

zapisy na semestr zimowy 1 V - 30 IX
zapisy na semestr letni 1 XII - 28 II

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 350 godzin

 

Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

jednorazowo 3600 zł lub 15 rat po 280 zł

 

Skrót programu: 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających już wyższe wykształcenie pedagogiczne. Dzięki nim nabędą kompetencji do pracy na stanowisku wychowawcy w szkolnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlica, internat, bursa), pozaszkolnych placówkach wspierających (świetlica socjoterapeutyczna, ognisko wychowawcze), placówkach interwencyjnych (pogotowie opiekuńcze) i socjalizacyjnych (dom dziecka). Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie współczesnych idei i trendów w pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogice i psychologii oraz kształtowanie kompetencji w zakresie diagnozy pedagogicznej, pracy metodami warsztatowymi i aktywnymi, przygotowanie do konstruowania programów i projektów pedagogicznych, nabycie umiejętności metodycznych w obszarach opieki i wychowania.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • etyka zawodu,
 • psychologia rozwojowa,
 • pedagogika opiekuńcza,
 • wybrane elementy pedagogiki specjalnej,
 • teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
 • diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo–wychowawczej,
 • metodyka pracy opiekuńczo–wychowawczej,
 • aktywizujące metody pracy z uczniem,
 • wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej i logopedycznej,
 • elementy socjoterapii i psychoterapii,
 • tworzenie grupy poprzez zajęcia integracyjne,
 • profilaktyka uzależnień,
 • szkolne programy profilaktyczne,
 • trening asertywności,
 • podstawy doradztwa zawodowego,
 • specyfika pracy pedagoga szkolnego.

 

Powrót na górę strony