Przygotowanie do zawodu nauczyciela (Wrocław - UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Centrum Edukacji Nauczycielskiej
ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
tel. 71 37 59 268, faks 71 37 59 496
e-mail: centrum@cen.uni.wroc.pl
http://www.cen.uni.wroc.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

Studia zawiszone

Lista innych kierunków studiów podyplomowych 

 

Kandydaci mogą zgłaszać się cały czas. Studia rozpoczynają się po zebraniu odpowiednio dużej grupy (minimum 20 osób).

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry
spotkania dwa razy w miesiącu (soboty-niedziele)

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

w zależności od liczby kandydatów

 

Skrót programu: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów zawodowych (licencjackich i inżynierskich) lub studiów magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania wybranego przedmiotu.

Problematyka zajęć:

 • Psychologia dla nauczycieli.
 • Psychologiczne podstawy edukacji w szkole podstawow
  ej,
  gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
 • Pedagogika dla nauczycieli.
 • Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami
  edukacyjnymi.
 • Pedagogiczne podstawy edukacji w szkole podstawowej,
  gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
 • Pedagogiczne podstawy edukacji.
 • Praktyka opiekuńczo wychowawcza w szkole.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Podstawy dydaktyk.
 • Dydaktyka szczegółowa
  (nauczanego przedmiotu lun rodzaju
  zajęć)
 • Praktyka dydaktyczna (przedmiotowa).
 • Technologie informacyjne.
   

Powrót na górę strony