styczeń 2018

Data ostatniej modyfikacji:
2018-07-26

Zad. 1. Tak zwane wykładniki liczby mnogiej to te cząstki wyrazu, które informują o tym, że mowa o więcej niż jednym obiekcie. Na przykład w języku angielskim jest to koncówka -s, a w hiszpańskim -s lub -es. Podaj dwa przykłady wyrazów polskich, zapożyczonych z innych języków, które mają podwójnie zaznaczoną liczbę mnogą (to znaczy możemy w nich wyróżnić dwa wykładniki liczby mnogiej, występujące jeden obok drugiego).

Zad. 2.  Poniżej podano czternaście liczebników w fikcyjnym języku opartym na pewnych właściwościach niektórych naturalnych systemów liczebnikowych oraz, w kolejności rosnącej, ich odpowiedniki zapisane cyframi arabskimi.

lolua, punluani, belua e ne, lua e sa, salua e ni, loluasa, saluasa, beluasa, malua e lo, lua e lo, salua e be, maluani, punlua e pun, punlua e ma

12, 15, 18, 21, 24, 29, 33, 36, 38, 47, 48, 50, 59, 65

A) Dopasuj fikcyjne liczebniki do ich odpowiedników zapisanych cyframi.
B) Zapisz w fikcyjnym języku: 68, 76, 9.

Zad. 3. W których kolejnych czterech angielskich liczebnikach ukryły się liczby 4, 9, 5 i 1?

 

Wyniki: 

W tym miesiacu punkty zdobyły:

  • 3 pkt. - Daria Bumażnik - studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr,
  • 1,75 pkt. - Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,
  • 1 pkt. - Justyna Gręda I LO Kraków, Daria Skarbek III LO Gdańsk.

Po czterech miesiącach w czołówce Ligi znajdują się:

  • 9,25 pkt. Daria Bumażnik,
  • 8,75 pkt. - Krystyna Lisiowska,
  • 7 pkt. Justyna Gręda.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. To zapożyczenia z języka angielskiego, np. hipisi, dropsy, czipsy, komiksy, dżinsy, nuggetsy; z języka hiszpańskiego, np. churrosy, albonosi; z łaciny np. moresy (mores - liczba mnoga - obyczaje, mos - liczba pojedyncza - obyczaj).

Zad. 2. A.
12 - lua e sa
15 - lua e lo
18 - saluasa
21 - salua e ni
24 - salua e be
29 - punluani
33 - punlua e pun
36 - punlua e ma
38 - beluasa
47 - belua e ne
48 - loluasa
50 - lolua
59 - maluani
65 - malua e lo

B. 68 - neluasa, 76 - nelua e ma, 9 - luani

Zaprezentowany system fikcyjny oparty został na występującym w niektórych językach naturalnych sposobie tworzenia części liczebników złożonych za pomocą operacji odejmowania. W większości przypadków dotyczy to w systemach dziesiętnych liczb zakończonych w zapisie cyfrowym na 8 i 9 lub rzadziej na 5, 6, 7, 8 i 9. W takich systemach 9 wyrażane jest jako 10-1, 19 to 20-1, 29 to 30-1 itd.

Zad. 3. Chodzi o FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT. Podane liczby ukryte są w tych słowach pod postacią cyfr rzymskich.

 

Powrót na górę strony