luty 2018

Data ostatniej modyfikacji:
2018-07-26

Zad. 1. A. Co to za słowa: g2, 5aki, op2? B. Zaproponuj trzy inne słowa zapisane tym sposobem.

Zad. 2. Poniżej podano liczebniki fikcyjnego języka wzorowanego na pewnym języku naturalnym oraz, w przypadkowej kolejności, ich odpowiedniki zapisane cyframi:
se ko bu be,
fy ko ni be,
lo ko to be,
ni ku bu ko pu be,
ne ku ge ko fy be,
se ku ne ko ni be,
371, 492, 543, 47, 68, 25

A) Dopasuj liczebniki do form zapisanych cyframi.
B) Liczebniki tego języka mają specyficzną strukturę. Na jakim języku naturalnym jest ona wzorowana?

Zad. 3. W języku polskim istnieją słowa zawierające h/ch, u/ó lub ż/rz, których zapisanie z błędem ortograficznym zmienia ich znaczenie, np. może i morze lub warzyć i ważyć. Podaj jeszcze pięć takich par.

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyły:

  • 3 pkt. - Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Marzena Wąsiewicz - gospodyni domowa z Kajetan,
  • 2 pkt. - Daria Bumażnik - studenctka chemii i toksykologii sądowej na UWr,
  • 1 pkt. - Justyna Gręda I LO Kraków.

Po pięciu miesiącach w czołówce Ligi znajdują się:

  • 11,75 pkt. - Krystyna Lisiowska,
  • 11,25 pkt. - Daria Bumażnik,
  • 8 pkt. - Justyna Gręda.

Odpowiedzi: 

Zad. 1. A. Gluty, majaki, opluty.
B. Na przykład: wyk2 (wykluty), wa2 (waluty), 5tki (majtki), trzy5 (trzymaj).

Zad. 2. A.
25 = se ko bu be
47 = fy ko ni be
68 = lo ko to be
492 = ni ku bu ko pu be
371 = ne ku ge ko fy be
543 = se ku ne ko ni be

B. Chodzi o język niemiecki, w którym liczebniki złożone tworzymy, podając jedności przed dziesiątkami, setki pozostają na pierwszej pozycji, np.: achtundzwanzig (28 = 8 + 2·10), dreihundertdreizehn (313 = 3·100 + 3 + 10).

Zad. 3. Przykładowe odpowiedzi: bród i brud, chart i hart, karze i każe, kolaż i kolarz, lud i lód, mur i mór, marzę i mażę, masaż i masarz, stróżka i strużka, wieże i wierze, żyć i rzyć.

 

Powrót na górę strony