grudzień 2017

Data ostatniej modyfikacji:
2018-07-26

Zad. 1. Poniżej podano działania zapisane w języku tifal z Papui-Nowej Gwinei oraz ich odpowiedniki zapisane cyframi arabskimi. Kolejność liczebników tifal w działaniach odpowiada kolejności cyfr w zapisie arabskim. Trzy działania zostały już dopasowane.

a) awok + nakal madi = awok madi
b) kum + miit = asumano madi
c) beeti + tiin madi = ataling madi     t.j. 9 + 15 = 24
d) asumano + tiin = tadang madi
e) maakob + oklung madi = feet madi     t.j. 1 + 20 = 21
f) beeti madi + feet = aleeb madi
g) nakal + aleeb = tadang     t.j. 10 + 2 = 12
h) tadang madi + bokob = bokob madi
   19 + 7 = 26
   16 + 6 = 22
   5 + 18 = 23
   3 + 13 = 16
   11 + 14 = 25

A. Dopasuj pozostałe działania zapisane w tifal do ich odpowiedników zapisanych cyframi.
B. Jak brzmią w tifal liczebniki odpowiadające wartościom 4, 8, 17 i 27? 

Zad. 2. Geminaty to podwojone spółgłoski, np. 'n' w wyrazie panna czy 't' w wyrazie motto. Podaj przynajmniej cztery pary wyrazów w języku polskim, które różnią się jedynie podwojeniem jednej ze spółgłosek.

Zad. 3. W jakim języku europejskim niektóre znaki interpunkcyjne zapisuje się 'do góry nogami'?

 

Wyniki: 

W grudniu punkty zdobyły (same maksy!):

3 pkt. - Daria Bumażnik - studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr, Justyna Gręda I LO Kraków, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Daria Skarbek III LO Gdańsk.

Po trzech miesiącach w czołówce ligi pozostają:

  • 7 pkt. - Krystyna Lisiowska,
  • 6,25 pkt. - Daria Bumażnik,
  • 6 pkt. - Justyna Gręda.

Odpowiedzi: 

Zad. 1. A.
a) awok + nakal madi = awok madi 5 + 18 = 23
b) kum + miit = asumano madi 11 + 14 = 25
c) beeti + tiin madi = ataling madi 9 + 15 = 24
d) asumano + tiin = tadang madi 3 + 13 = 16
e) maakob + oklung madi = feet madi 1 + 20 = 21
f) beeti madi + feet = aleeb madi 19 + 7 = 26
g) nakal + aleeb = tadang 10 + 2 = 12
h) tadang madi + bokob = bokob madi 16 + 6 = 22

B. 4 ataling, 8 oklung, 17 kum madi, 27 maakob madi

Nietypowy, z naszego punktu widzenia, sposób budowania wyższych liczebników w języku tifal wynika z tego, że jego użytkownicy do liczenia wykorzystują tzw. „body-tally system”. Opiera się on na wykorzystaniu do liczenia części ciała, a więc liczebniki są w nim równocześnie rzeczownikami oznaczającymi np. palec, głowę, nogę itd. W przypadku języka tifal rozpoczynamy liczenie od małego palca lewej ręki (maakob = 1), przechodzimy przez ramię do głowy (miit = 14), a następnie przechodzimy na prawą stronę ciała, by skończyć na małym palcu prawej ręki (maakob madi = 27).

Zad. 2. Przykładowe odpowiedzi: buda i Budda, ceny i cenny, czy i czczy, kona i konna, leki i lekki, rana i ranna, sak i ssak, sanie i ssanie, skłony i skłonny, wina i winna, wozić i wwozić, za i zza.

Zad. 3. W języku hiszpańskim (inaczej: kastylijskim). Co ciekawe, pozostałe oficjalne języki Hiszpanii (baskijski, kataloński i galicyjski) nie stosują takiego zapisu.

 

Powrót na górę strony