październik 2012

Data ostatniej modyfikacji:
2012-11-18

Zad. 1. Gdyby zapisać po polsku wszystkie liczby naturalne od 1 do 2012, ile wyrazów by się napisało?

Zad. 2. Przy zapisywaniu pewnych polskich wyrażeń komputer usunął wszystkie znaki odstępu i niektóre stały się przez to wieloznaczne - np. nie da teraz rozróżnić wyrażeń 'z adresem' i 'za dresem'. Podaj trzy możliwie różne inne takie połączenia, w których można wstawić odstępy na więcej niż jeden sposób.

Zad. 3. Oto przybliżona wymowa czterech określeń czasu po grecku (podkreślenie oznacza akcent):

osiem po drugiej - dio ke ochto
za trzy czwarta - teseris para tris
dwie po piątej - pende ke dio
za pięć ósma - ochto para pende

Jak Grek powie: a) "cztery po ósmej", b) "za dwie trzecia"?

 

Wyniki: 

W pełni poprawne rozwiązania, ocenione na 3 pkt nadesłali: Daria Bumażnik, Michał Demski, Kamil Krakowiecki, Adam Krasuski, Dawid Kubicki, Krystyna Lisiowska i Tomasz Makowski. Po 2,5 pkt przyznaliśmy: Katarzynie Baluch, Annie Gudełajtis, Marcinowi Klimkowi, Patrycji Koziarzewskiej, Tomaszowi Skalskiemu i Annie Skolik.

Wszystkim gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Liczby od 1 do 20 oraz 30, 40, 50, ..., 100 to pojedyncze wyrazy, pozostałe do 100 mają w zapisie dwa. Od 1 do 100 trzeba więc napisać 20+80·2-8=172 wyrazy, a potem w każdej kolejnej setce do 1000 o 99 więcej, co daje 172·10+99·9=1720+891=2611. Drugi tysiąc wymaga więc 3611 wyrazów, a kolejnych 12 liczb - dalszych 36. Szukaną liczbą jest zatem 6258.

Zad. 2. Ligowicze wykazali się tu biegłą znajomością polszczyzny i niewyczerpaną wprost inwencją. Ciekawsze pomysły to: 'cienkopiszdługopisem', 'cudze ściany', 'datama', 'domnie', 'dziecinniejemy', 'kumnie', 'lwiątkaganek', 'matama', 'mamałże', 'masłoje', 'masłoma', 'nadchodzimałapomoc', 'naokołodyga', 'nastroje', 'niemaliny', 'odstudni', 'poduszka', 'poranie', 'przytulipanie', 'tataczka', 'tenislam', 'toniemy', 'toptak', 'zagarem', 'zalejek', 'zaminami', 'zażurem', 'zegartaktyka'. Niektórzy podawali jednak takie połączenia słów, które nie tworzą wyrażeń albo wymagają interpunkcji lub użycia wielkich liter.

Zad. 3. Jak widać ze zdań 1 i 3, greckie formy "druga" i "dwie" to w określeniach czasu dio, a konstrukcje typu 'N po M' tworzy się jako "M ke N" (ke to dosłownie "i"). Ze zdań 2 i 4 widać, że konstrukcje 'za N M' to "M para N" (po starogrecku 'M za N'). Odp.: a) ochto ke teseris, b) tris para dio.

 

Zadanie 1

Czy jeśli chodzi o zadanie 1, to np. '22' liczy się jako jeden wyraz (dwadzieściadwa), czy jako dwa wyrazy (dwadzieścia dwa)?

Wyraz

Mimo zasad polskiej pisowni, które mówią, że zapis typu "dwadzieściadwa" jest niepoprawny, cały taki liczebnik uważa się czasem faktycznie za jeden wyraz, ale wtedy zadanie byłoby nieciekawe... Poza tym, kiedy odnosimy określenie "wyraz" do pisowni, uważamy jednak takie liczebniki za złożone z kilku wyrazów.

Powrót na górę strony