listopad 2012

Data ostatniej modyfikacji:
2012-12-15

Zad. 1. Spisano alfabetycznie polskie nazwy wszystkich liczb naturalnych, które mają mniej niż 7 cyfr i przy dzieleniu przez 10 dają resztę 7. Podaj pierwsze i ostatnie trzy.

Zad. 2. Jaka jest poprawna interpunkcja zdania: Podejrzany mimo że pierwotnie zeznawał inaczej stwierdził że był u Zezona A. wczoraj rano. Uzasadnij!

Zad. 3. ÓC EAŻO ŚRNGJC UAŻIT EGACTC? RFŚRŹLGFA ŁGFÓŻO AFCÓLGO.

 

Wyniki: 

Nikt z Ligowiczów nie podał wszystkich możliwości przestankowania w zad. 2, a niektórzy używali również błędnego argumentu, jakoby przed "że" niebędącym częścią spójnika zestawionego (typu "mimo że", "dlatego że") zawsze należało stawiać przecinek. (Patrz http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629778). Wiele kłopotu sprawiło też zad. 1 i tylko trzem osobom przyznaliśmy najwyższy wynik, 2,5 pkt. Byli to Marcin Klimek, Dawid Kubicki i Tomasz Skalski.

W sumarycznym rankingu po dwóch miesiącach trwania Ligi prowadzą:

  • z 5,5 pkt (na 6 dotychczas możliwych do zdobycia) - Dawid Kubicki,
  • z 5 pkt - Michał Demski, Marcin Klimek, Adam Krasuski, Krystyna Lisiowska, Tomasz Makowski i Tomasz Skalski.

Wszystkim gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. 1. 44047, 2. 44447, 3. 44427, ..., 999998. 1317, 999999. 1367, 1000000. 1337

Zad. 2. Według zasad polskiej interpunkcji konieczne są przecinki oddzielające (z obu stron) zdania podrzędne, którymi są w podanym przykładzie zdanie okolicznikowe przyzwolenia "mimo że pierwotnie zeznawał inaczej" i dopełnieniowe, które jednak nie wiadomo, gdzie się kończy i stąd trzy możliwości: "... że był u Zezona A. wczoraj rano." - wczoraj rano był u Zenona A., "... że był u Zezona A. wczoraj, rano." - wczoraj był u Zenona A., rano to stwierdził, "... że był u Zezona A., wczoraj rano." - był u Zenona A. być może w odległej przeszłości, natomiast stwierdził to wczoraj rano...

Zad. 3. Szyfr Cezara polega na zastąpieniu każdej litery szyfrowanej wiadomości literą stojącą w alfabecie o trzy pozycje dalej (przy czym alfabet przebiegamy cyklicznie, tj. po Ż następuje A itd.).

 

Powrót na górę strony