marzec 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-1

Zad. 1. Robota wymawiającego polskie słowa zaatakował wirus. Wskutek tego robot otrzymał polecenie, które sprawiło, że zaczął produkować niezrozumiałe ciągi słów. Poniżej przytaczamy kilka przykładów: caza, źuǯe, šačka, ǯusam, źeśmi, ʒaśma, žuma.
A. Jakie słowa próbował wypowiedzieć robot? Podaj je w zwykłym zapisie.
B. Jak brzmiało polecenie, które spowodowało przekształcenie słów?
C. Jak robot wypowiedziałby pod wpływem tego polecenia słowa SZOSA oraz SZADŹ?
Do zapisu brzmienia słów wypowiadanych przez robota wykorzystaj alfabet slawistyczny, gdzie ǯ oznacza oznacza dż, ʒ – dz, š – sz, č – cz, ž – rz.

Zad. 2. W opowiadaniu Tańczące sylwetki Arthura Conana Doyle’a znaczącą rolę odgrywa szyfr, który historykom literatury sprawił dużo większe problemy niż Sherlockowi Holmesowi. Został jednak odczytany, a brakujące znaki – uzupełnione. Poniżej zapisano nim siedem przysłów i powiedzeń. Odczytaj je.

 

W przygotowaniu zadania wykorzystano czcionkę i narzędzie tłumaczeniowe ze strony http://www.geocachingtoolbox.com/index.php?lang=en&page=dancingMen.

Zad. 3. Często nowe słowa powstają poprzez dołączenie odpowiedniego morfemu do słowa istniejącego już w języku od dawna. Niektóre z polskich czasowników obfitują wręcz w tego rodzaju derywaty, co pozwala na bardzo dokładne określenie wykonywanej przez nas czynności. Na przykład dodanie nowych cząstek do czasownika "szyć" pozwoliło utworzyć takie słowa, jak: uszyć, przeszyć, naszyć, wszyć, obszyć, zaszyć, wyszyć, poszyć, zszyć, przyszyć...
A. Wskaż czasownik, od którego pochodzi jedenaście innych (wymień je).
B. Czy istnieje taki, od którego utworzono jeszcze więcej czasowników dookreślających akcję, którą chcemy nazwać? 

 

Wyniki: 

W marcu wielu zawodnikom kłopoty sprawiło zadanie 1. Maksymalną liczbę 3 pkt. zdobył w tym miesiącu tylko Kamil Krakowiecki - student filologii angielskiej na UŚ, a 2,5 pkt. zdobyli: Jacek Bagiński - nauczyciel matematyki z Krakowa, Sebastian Łątka - uczeń XIII LO Wrocław, Lucyna Nazaruk - uczennica XVII LO w Warszawie, Wojciech Sichniewicz - nauczyciel z Wrocławia, Sabina Sy - studentka nanotechnologii z UJ i Marzena Wąsiewicz - informatyk, obecnie gospodyni domowa z Kajetan. Po 2 pkt. zdobyli: Mieszko Baszczak - uczeń SP 301 Warszawa, Daria Bumażnik - uczennica II LO Jelenia Góra, Kamila Bojar - uczennica ZSP Szprotawa, Krzysztof Danielak - uczeń I LO Jelenia Góra, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszwy, Tadeusz Porzucek - emerytowany nauczyciel matematyki z Gostynia, Julia Skawińska - uczennica LO w Szprotawie i Adam Stachelek - uczeń SP 301 z Warszawy. Ponadto po 1 pkt. otrzymali: Krzysztof Bednarek - uczeń III LO Wrocław, Dawid Kubicki - student informatyki z UJ i Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej.

Pozostałym zawodnikom przyznano poniżej 1 pkt.

Po sześciu miesiącach trwania Ligi czołówka przedstawia się następująco (w nawiasie podajemy sumę dotychczas zdobytych punktów na 18 możliwych):

  • Kamil Krakowiecki, Marzena Wąsiewicz, Sabina Sy (17,5)
  • Wojciech Sichniewicz (17,25)
  • Jacek Bagiński (17)
  • Daria Bumażnik, Krystyna Lisiowska, Sebastian Łątka, (16,5)
  • Tadeusz Porzucek, Julia Skawińska (15,5)
  • Mieszko Baszczak, Dawid Kubicki, Adam Stachelek (15)
  • Nela Tomaszewicz - uczennica XII LO Wrocław (14,75)
  • Wojciech Tomiczek (14,5)
  • Kamila Bojar (14)
  • Jan Grzelak - uczeń II LO Opole, Krzysztof Danielak (13)

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1
A. sadza, dziurze, czaszka, rzucam, dziećmi, zaćma, dżuma
B. Polecenie brzmiało: każdą głoskę zwartoszczelinową zamień na szczelinową, a szczelinową – na zwartoszczelinową. Innymi słowy podczas wymawiania głosek ʒ, c, ʒ' (dź), ć, ǯ, č oddal narządy mowy, tak by powietrze mogło swobodnie przejść przez jamę ustną, natomiast podczas wymawiania głosek z, s, ź, ś, ż, š zsuń narządy mowy, blokując ujście powietrza.
C. čoca, čaś
W przypadku słowa szadź należało dodatkowo zwrócić uwagę na to, że głoski w wygłosie wymawiane są zawsze bezdźwięcznie, czyli to ć przechodzi w ś, a nie dź w ź.

Zad. 2. W wyrazach budujących przysłowia nie ma polskich znaków diakrytycznych.
1) Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje.
2) Prawda w oczy kole.
3) Raz na wozie, raz pod wozem.
4) Strach ma wielkie oczy.
5) W marcu jak w garncu.
6) Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
7) Z pustego i Salomon nie naleje.

Zad. 3. Na przykład:
SKOCZYĆ - wskoczyć, zeskoczyć, naskoczyć, przeskoczyć, uskoczyć, wyskoczyć, podskoczyć, przyskoczyć, obskoczyć, odskoczyć, doskoczyć
MÓWIĆ - omówić, obmówić, odmówić, zmówić, wmówić, pomówić, namówić, wymówić, przemówić, umówić, zamówić
BIEC - ubiec, zbiec, zabiec, przybiec, przebiec, wybiec, wbiec, podbiec, odbiec, dobiec, pobiec, nabiec, nadbiec
ROBIĆ - odrobić, obrobić, zrobić, wrobić, urobić, narobić, porobić, wyrobić, przerobić, zarobić, dorobić, przyrobić, podrobić, nadrobić

 

Powrót na górę strony