kwiecień 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-1

Zad. 1. Poniżej podano pięć działań zapisanych w języku lule-tonocoté używanym w argentyńskim Chaco. Wiedząc, że pojawiają się w nich jedynie liczebniki odpowiadające liczbom od 1 do 9, zapisz podane działania za pomocą cyfr.

a) tamlip + tamóp = lokep moilé alapeá
b) lokep moilé lokep – lokep = lokep
c) lokep moilé tamóp + tamlip = lokep moilé lokep alapeá
d) lokep moilé tamlip – alapeá = lokep moilé tamóp
e) tamóp + lokep moilé alapeá = lokep moilé tamlip

Zad. 2. Współcześnie dysponujemy programami informatycznymi pozwalającymi na uzyskanie transkrypcji fonetycznej tekstu (czyli zapisu informującego, jak coś należy wymawiać) zapisanego w standardowej ortografii. Poniżej podano kilka hiszpańskich zdań oraz ich transkrypcje w międzynarodowym alfabecie fonetycznym.
(Aby powiększyć czcionkę, naciśnij klawisze "CTRL" i "+". Powrót przez "CTRL" i "-".)

 • Tengo un perro gordo. ['teŋgo um 'per̄o 'ɣorðo]
 • Cantan mis dos canciones favoritas. ['kan̦tam miz̦ ðos kan̥'θjones faβo'ritas]
 • Durante la boda comió cien galletas. [du'ran̦te la 'βoða ko'mjo θjeŋ ga'ʎetas]
 • En la placa dental se encuentra una bacteria que desdobla los azúcares contenidos en las gaseosas. [en la 'plaka ðen̦'tal se eŋ'kwen̦tra 'una βak'terja ke ðez̦'ðoβla los a'θukares kon̦te'niðos en laz ɣase'osas]
 • ¡Bienvenidos en Burgos, donde vamos a beber vino y comer tapas! [bjembe'niðos em 'burɣos | 'don̦de 'βamos a βe'βer 'βino i ko'mer 'tapas]
 • Dos hombres de Valladolid van a jugar al baloncesto.
  [dos 'ombrez̦ ðe βaʎaðo'lid βan a xu'ɣar al βalon̥'θeșto]
 • A Miguel le gustan las grandes hamburguesas del centro de la ciudad. [a mi'ɣel le 'ɣuștan laz 'ɣran̦des ambur'ɣesaz̦ ðel̥ 'θen̦tro ðe la θju̯'ðad]
 • Varsovia es bastante contaminada. [bar'soβja ez βaș'tan̦te kon̦tami'naða]

Na tej podstawie dokonaj transkrypcji następujących zdań:
a) Granada es un lugar bonito.
b) Van justo a sus vans.
c) Comemos un pollo asado.
d) He dudado en mis posibilidades.

Uwagi:
Apostrofy przed sylabami oznaczają akcenty. Nie trzeba ich zaznaczać w transkrypcji, ponieważ dane zadania nie pozwalają na jednoznaczne oznaczenie ich pozycji.
Długa kreska pionowa to pauza, odpowiada przecinkowi.
Litera 'j' wymawiana jest w języku hiszpańskim jak polskie 'h'.

Zad. 3.  Uzupełnij zdania.
DOZY ma się do SYTO jak DODA do TATO i:
a) DZIWO do ..................................
b) .................................. do PASZA
c) ŻYDZI do ...................................

 

Wyniki: 

Sporo kłopotów sprawiło w kwietniu uczestnikom zadanie 2. Niektórzy postawili niepoprawne hipotezy lub pomylili się w odpowiedzi do zadania 3. Maksymalną liczbę 3 pkt. zdobył w tym miesiącu ponownie tylko Kamil Krakowiecki - student filologii angielskiej na UŚ. Po 2,5 pkt. zdobyli: Mieszko Baszczak - uczeń SP 301 Warszawa, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Lucyna Nazaruk - uczennica XVII LO w Warszawie i Marzena Wąsiewicz - informatyk, obecnie gospodyni domowa z Kajetan. Po 2 pkt. zdobyli: Jacek Bagiński - nauczyciel matematyki z Krakowa, Krzysztof Bednarek - uczeń III LO Wrocław, Kamila Bojar - uczennica ZSP Szprotawa, Daria Bumażnik - uczennica II LO Jelenia Góra, Dawid Kubicki - student informatyki na UJ, Sebastian Łątka - uczeń XIII LO Wrocław, Wojciech Sichniewicz - nauczyciel z Wrocławia, Adam Stachelek - SP 301 z Warszawy, Sabina Sy - studentka nanotechnologii z UJ, a po 1 pkt. Tadeusz Porzucek - emerytowany nauczyciel matematyki z Gostynia i Julia Skawińska - uczennica LO w Szprotawie. 

Pozostali zawodnicy uzyskali mniej niż 1 pkt.

Po siedmiu miesiącach trwania Ligi czołówka przedstawia się następująco (w nawiasie podajemy sumę dotychczas zdobytych punktów na 21 możliwych):

 • Kamil Krakowiecki (20,5)
 • Marzena Wąsiewicz (20)
 • Sabina Sy (19,5)
 • Wojciech Sichniewicz (19,25)
 • Jacek Bagiński, Krystyna Lisiowska (19)
 • Daria Bumażnik, Sebastian Łątka (18,5)
 • Mieszko Baszczak (17,5)
 • Dawid Kubicki, Adam Stachelek (17)
 • Tadeusz Porzucek, Julia Skawińska (16,5)
 • Kamila Bojar (16)
 • Nela Tomaszewicz - uczennica XII LO Wrocław (14,75)
 • Lucyna Nazaruk, Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej (14,5)
 • Krzysztof Bednarek (13,5)
 • Jan Grzelak - uczeń II LO Opole, Krzysztof Danielak - uczeń I LO Jelenia Góra (13)

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1
a) 3 + 2 = 5
b) 8 – 4 = 4
c) 6 + 3 = 9
d) 7 – 1 = 6
e) 2 + 5 = 7

Zad. 2
a. [granaða es un luɣar βonito]
b. [baŋ xușto a suz βans]
c. [ko'memos um 'poʎo a'saðo]
d. [e ðu'ðaðo em mis posiβili'ðaðes]

Zad. 3
a) FOCI
b) ŻABA
c) CISZY

 

Powrót na górę strony