marzec 2008

Zad. 1. Ile śród może liczyć rok przestępny?

Zad. 2. Prosta k przecina prostą l. Na płaszczyźnie narysowano 2008 prostych równoległych do k i 10 równoległych do l. Jakie figury powstały między nimi?

Zad. 3. Oblicz wartość 2008-2007+2006-2005+2004-2003+...+2-1.

 

Wyniki: 

Zadania marcowe okazały się dość trudne. Poprawne rozwiązania trzech zadań przysłali tylko: Marek Kaczmarczyk z SP 3 w Ścinawie, Joanna Kruczek z SP w Skokach, Anna Zarobnik z SP 3 w Ścinawie.

Dwa zadania poprawnie rozwiązali: Rafał Andrachiewicz z SP 3 w Ścinawie, Weronika Feliszek z SP 3 w Ścinawie, Łukasz Kajdan z SP 82 w Poznaniu, Lilla Łomnicka z SP 3 w Ścinawie, Jakub Pawłowski z SP 3 w Ścinawie, Aleksandra Samol z SP w Skokach, Jadwiga Słowik z SP 34 w Gdyni, Maciej Trzos z SP 3 w Ścinawie.
Gratulujemy!

W klasyfikacji ogólnej prowadzą (na 18 mozliwych punktów):
Jadwiga Słowik z SP 34 w Gdyni (16 pkt.), Łukasz Kajdan z SP 82 w Poznaniu (16 pkt.), Marek Kaczmarczyk z SP 3 w Ścinawie (15 pkt.), Lilla Łomnicka z SP 3 w Ścinawie (14 pkt.), Weronika Feliszek z SP 3 w Ścinawie (13 pkt.), Anna Zarobnik z SP 3 w Ścinawie (13 pkt.), Rafał Andrachiewicz z SP 3 w Ścinawie (12 pkt.).

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Rok przestępny liczy 366 dni. 366:7=52, reszty 2, więc, począwszy od 1 stycznia, mieszczą się w nim 52 pełne tygodnie (niekoniecznie zaczynając od poniedziałku) i jeszcze dwa kolejne dni, zatem środa może być jednym z nich lub żadnym. Ogółem śród może być więc 52 lub 53.

Zad. 2. Proste takie wycinają (niekoniecznie identyczne!) równoległoboki (czworokąty o przeciwległych bokach równoległych).

Zad. 3. 2008-2007 = 2006-2005 = 2004-2003 = ... = 2-1, więc jeśli w sumie, którą mamy obliczyć, dla wygody połączymy sobie kolejne pary liczb w nawiasy: (2008-2007)+(2006-2005)+(2004-2003)+...+(2-1), okaże się, że jest to suma jedynek, których jest tyle, ile nawiasów, czyli tyle, na ile par dzielą się liczby 2008, 2007, 2006, 2005, ..., 2, 1. Jest to 2008:2 = 1004, więc taka jest też odpowiedź.

 

Powrót na górę strony