maj 2023

Data ostatniej modyfikacji:
2023-08-9

Zad. 1. Robot Ro umie wykonywać następującą procedurę Pr z parametrem n:
 
   { – jeśli n > 0, wykonaj Pr(n−1);
       – obróć się o 90° w prawo;
       – przejdź naprzód o n jednostek

   }

Naszkicuj trasę, jaką przebędzie Ro, gdy wystartuje zwrócony na północ i wykona:
a) Pr (3), b) Pr(4), c) Pr (5)
Podpisz długości odcinków na rysunkach. W odpowiedzi prześlij zdjęcie/skan rysunków.

W jakiej odległości (w linii prostej) od startu znajdzie się Ro po wykonaniu Pr(33)?

Zad. 2. Ile wynosi suma 1·1+3·3+5·5+7·7+...+2023·2023?

Zad. 3. Od czego pochodzi nazwa rumuńskich gór Maramuresz?

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Andrzej Piasecki specjalista IT z Oleśnicy, 
  • 2,5 pkt. - Krystyna Lisiowska redaktor z Warszawy,
  • 2 pkt. - Szymon Meyer analityk danych z Dziewkowic.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Po wykonaniu Pr(33) Ro znajduje się w odległości √545 = √(162+172) od startu.

 

 

Zad. 2. WolframAlpha podaje, że suma kwadratów k kolejnych liczb nieparzystych wynosi (4*k^3–k)/3. W tym przypadku k=1012, zatem szukana suma wynosi 1 381 911 300.

Zad. 3. Pierwsza historyczna wzmianka o Maramuresz (Maramarosz) datowana jest na 1199, ale jej etymologia jest trudna do ustalenia, ze względu na tutejszy tygiel narodowościowy. Możliwych wersji jest kilka.

  • W języku rumuńskim nazwa ta oznacza "wielkie jeżyny" (mare mure) lub ogrodzenie z kolczasych krzaków jeżyn.
  • Można odnieść ją geograficznie do płynącej przez tę krainę rzeki Mara (czyli "jeżyny nad Marą") lub od jej wczesnej nazwy Maramoris.
  • W języku węgierskim nazwa oznacza "zniszczone mury" (mar mures).
  • Zbitka rumuńsko-węgierska może też oznaczać "wielkich Rusinów" (mare oros), co wskazuje na zamieszkiwanie tych terenów od niepamiętnych czasów przez Rusinów (Ukraińców).
  • Wychodząc od znaczenia prasłowiańskiego, można tę nazwę przetłumaczyć jako "morze martwe" (mari mures).

 

Powrót na górę strony