kwiecień 2023

Data ostatniej modyfikacji:
2023-04-7

Zad. 1. Liczbę 100 mozna przedstawic jako sumę liczb Fibonacciego w ten sposób: 3 + 8 + 89. Które to liczby Fibonacciego (o jakich numerach)? Przedstaw w analogiczny sposób liczby: 200, 500, 2023, przy czym dana liczba Fibonacciego może wystąpić w sumie co najwyżej raz.

Zad. 2. Podaj algorytm takiego zapisu dla dowolnej liczby naturalnej, tak aby:
a) składniki sumy były niezerowe,
b) każdy składnik wystąpił w sumie co najwyżej raz,
c) w sumie nie występowały kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego.

Zad. 3. Jak nazywa się taka reprezentacja liczby naturalnej? Czy ten zapis jest jednoznaczny (tzn. czy można jakąś liczbę naturalną zapisać w postaci sumy liczb Fibonacciego na dwa różne sposoby)?

 

Powrót na górę strony