marzec 2018

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-15

Zad. 1. Poniżej podano 14 liczb oraz, w przypadkowej kolejności, ich odpowiedniki zapisane w oparciu o pewien sztuczny system stworzony w XVIII-wiecznej Szwecji:
10, 18, 21, 25, 30, 38, 45, 49, 52, 67, 71, 83, 94, 102
nafa, fala, lanafa, fama, lasa, lou, lasana, sasa, sata, nala, mafa, tata, lona, lamafa
A) Dopasuj liczby do ich odpowiedników.
B) Zapisz w tym systemie: 60, 145.

Zad. 2.  Poniżej zapisano pewnym szyfrem imiona i nazwiska (lub pseudonimy) kilkorga postaci filmowych i literackich:

A) Co to za postaci?
B) Zapisz tym szyfrem WOLVERINE.

Zad. 3. Prefiksacja to modyfikowanie znaczenia wyrazu poprzez dodanie elementu do jego początku. W języku polskim, jak i w innych językach wykorzystujących tę operację, prefiksy w stanowczej większości przypadków są krótsze niż wyraz, który modyfikują. Zgodne jest to z ekonomią wykorzystania środków językowych przez system języka: element modyfikujący wiele wyrazów jest od nich krótszy, np. wy-szyć, wy-tłoczyć, wy-dziergać, za-sunięcie, za-barykadowanie, za-malowanie itp.
Podaj trzy przykłady polskich wyrazów, w których prefiks jest równy długością z modyfikowanym wyrazem lub dłuższy od niego, liczac w fonemach, czyli dźwiękach języka, a nie w literach zapisu.

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Marzena Wąsiewicz - gospodyni domowa z Kajetan,
  • 2 pkt. - Daria Bumażnik - studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,
  • 1 pkt. - Krzysztof Danielak - student informatyki przemysłowej na PWr.

Po sześciu miesiącach w czołówce Ligi znajdują się:

  • 13,75 pkt. - Krystyna Lisiowska
  • 13,25 pkt - Daria Bumażnik,
  • 8 pkt. - Justyna Gręda I LO Krakow.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. A. 10 lasa, 18 sasa, 21 sata, 25 nala, 30 nafa, 38 mafa, 45 tata, 49 fala, 52 fama, 67 lona, 71 lou, 83 lasana, 94 lanafa, 102 lamafa
B. 60 uma, 145 sasala
Przedstawiony system wykorzystuje bazę 8 i został opracowany w podobnej postaci w I połowie XVIII wieku przez Emanuela Swedenborga na prośbę króla Szwecji. Nośnikami znaczenia są spółgłoski oraz samogłoski o i u. Samogłoska o odpowiada zeru w zapisie cyfrowym. Natomiast samogłoska a służy ułatwieniu wymowy słów (tworzy tzw. sylaby otwarte, czyli
niezakończone na spółgłoskę).

Zad. 2. A. Sherlock Holmes, Hercules Poirot, Harry Potter, Robin Hood, Zorro, Indiana Jones, James Bond.
B. Wolverine:

Klucz do deszyfracji znajduje się poniżej.

 

Zad. 3. Przykładowe odpowiedzi: bez-dech, roz-ruch, pod-kuć, prze-lać, przed-takt.

 

Powrót na górę strony