listopad 2017

Data ostatniej modyfikacji:
2018-07-26

Zad. 1. Poniżej podano liczby zapisane za pomocą systemu stosowanego w Palmyrze (współczesna Syria) między I w. p.n.e. a III w. n.e. oraz ich odpowiedniki zapisane w przypadkowej kolejności cyframi arabskimi.


178, 257, 346, 499, 762

A) Dopasuj liczby palmyrskie do ich odpowiedników.

B) Co to za liczby?

Zad. 2. Jedną z cech charakterystycznych języka polskiego jest to, że akceptuje zbitki spółgłoskowe, czyli występujące w wyrazie dwie spółgłoski lub więcej nierozdzielone samogłoską. Nie jest to cecha powszechna wśród języków świata – zbitki spółgłoskowe występują rzadko w językach polinezyjskich czy w języku japońskim.
Nie wszystkie połączenia spółgłosek mogą występować w każdej pozycji w wyrazie. Językoznawcy rozróżniają trzy części wyrazu: nagłos (jego początek), śródgłos (środek) i wygłos (koniec). Podaj po jednym przykładzie wyrazu dla każdej pozycji:
a) 3-elementowej zbitki spółgłoskowej, która może pojawić się zarówno w nagłosie, jak i w wygłosie i śródgłosie,
b) 4-elementowej zbitki spółgłoskowej, która może się pojawić zarówno w nagłosie, jak i w śródgłosie,
c) 4-elementowej zbitki spółgłoskowej, która może pojawić się zarówno w śródgłosie, jak i w wygłosie,
d) pięcioelementowej zbitki spółgłoskowej, która może pojawić się w wygłosie.

Zad. 3. Dana jest następująca uporządkowana lista słów:
1 - żaba,
2 - baca
3 - dób,
4 - drób,
5 - ryk,
6 - ramion.

Które z poniższych słów powinny znaleźć się na pozycjach 7, 8 i 9?
skłon, anons, awans, skup, żywy, gruz, typ, ramiona, wada, kat

 

Wyniki: 

W listopadzie punkty zdobyły:

  • 3 pkt. - Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,
  • 1,25 pkt. - Daria Bumażnik - studentka chemii i toksykologii na UWr,
  • 1 pkt. -  Justyna Gręda I LO Kraków.

Po dwóch miesiącach w czołówce Ligi znajdują się:

  •  4 pkt. - Krystyna Lisiowska,
  • 3,25 pkt. - Daria Bumażnik,
  • 3 pkt. - Justyna Gręda.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Liczby palmyrskie zapisywane są od prawej do lewej. Jest to system addytywno-multiplikatywny, co oznacza, że daną liczbę
odczytujemy, sumując wartości poszczególnych symboli (co jest charakterystyczne dla systemów addytywnych), ale wyjątkiem są setki, które oznaczane są takim samym symbolem, jak liczbę 10, jednak zawsze towarzyszy mu znak informujący o tym, ile setek zawiera dana liczba (co jest charakterystyczne dla systemów multiplikatywnych).
A. a) 257, b) 178, c) 346, d) 499, e) 762
B. Podane liczby to 841 i 635.

Zad. 2. Przykładowe odpowiedzi:
A) [stf]: stw-orzyć, pa-stw-isko, króle-stw
B) [pstsz]: pstrz-ących, ca-pstrz-yk
    [pstr]: pstr-okaty, po-pstr-ykać
C) [pstf]: bisku-pstw-o, głu-pstw
    [ństf]: bezpa-ństw-owiec, pa-ństw
D) [mpstf]: przestępstw - wymawiamy [pszestempstf]

Zad. 3. Wyrazy te to kolejno skłon, skup i typ. Podana lista to spis a tergo (łac. od tyłu), który porządkuje wyrazy według kolejności alfabetycznej liter czytanych od końca.

 

Powrót na górę strony