grudzień 2016

Data ostatniej modyfikacji:
2017-08-2

Zad. 1. Oto kilka liczebników pewnego języka naturalnego, których poszczególne elementy zastąpiono symbolami.
Ich odpowiedniki, podane w kolejności rosnącej, to: 257, 435, 679, 826.
A) Dopasuj podane liczebniki do ich odpowiedników zapisanych cyframi.
B) Co to za liczba?

C) Jak zapisać liczbę 938?

Zad. 2. Do sprawdzenia, czy dany font pozwala na zapisanie wszystkich liter języka polskiego, często używa się zdania „Zażółć gęślą jaźń”. Zdanie to zawiera wszystkie litery wykorzystujące znaki diakrytyczne, ale ponieważ trudno zinterpretować je tak, by nabrało znaczenia, trudno je też zapamiętać. Podaj w miarę łatwe do zapamiętania zdanie (mające sens!) wykorzystujące możliwie najmniej liter (maksimum 16), a jednocześnie zawierające wszystkie polskie znaki z diakrytami i osobową formę czasownika.

Zad. 3. Do 1918 roku w Stanach Zjednoczonych używano amerykańskiej odmiany alfabetu Braille’a, która różniła się od angielskiej czy francuskiej tym, że uwzględniono w niej częstość użycia w tekstach poszczególnych liter. Dzięki temu notowanie w amerykańskim braille’u było dużo szybsze niż w innych systemach, ponieważ do zapisu częściej występujących liter stosowano mniej kropek. Poniżej zapisano amerykańskim braille’em siedem angielskich słów oznaczających owoce. Co to za słowa?
A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Mateusz Adamkiewicz X LO Toruń, Daria Bumażnik (studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr), Krzysztof Danielak (student informatyki przemysłowej na PWr), Maja Dziwok I LO Katowice, Justyna Gręda I LO Kraków, Krystyna Lisiowska (redaktor z Warszawy), Marta Mączewska (programistka urządzeń mobilnych z Dziekanowa Leśnego), Alicja Molitorys (flecistka z Katowic), Iwona Pustułka I LO Kraków, Piotr Słowakiewicz I LO Zakopane, Adam Stachelek SP 301 Warszawa, Andrzej Szal II LO Leszno, Wojciech Tomiczek (inżynier  z Lipowej), Marzena Wąsiewicz (gospodyni domowa z Kajetan),
 • 2,75 pkt. -  Anna Mateusiak SP 99 Wrocław, Adam Wrzesiński (terapeuta z Cieszyna),
 • 2,5 pkt. -  Jakub Leśkiewicz I LO Kraków,
 • 2 pkt. -  Agata Dziwok I LO Katowice.

Po trzech miesiącach trwania Ligi w czołówce znajdują się:

 • 9 pkt. - Marzena Wąsiewicz,
 • 8 pkt. - Krystyna Lisiowska, Iwona Pustułka,
 • 7,75 pkt. - Daria Bumażnik,
 • 7,5 pkt. - Mateusz Adamkiewicz,
 • 7 pkt. - Krzysztof Danielak, Justyna Gręda, Wojciech Tomiczek,
 • 6,75 pkt. - Adam Wrzesiński,
 • 6,25 pkt. - Alicja Molitorys,
 • 6 pkt - Marta Mączewska.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. W zadaniu odwzorowano system liczebnikowy języka malgaskiego (używanego na Madagaskarze).
A) Podane liczebniki to kolejno 679, 257, 435, 826.
B) Podana
liczba to 527.
C) Liczba 938 ma zapis Ω^◊#*§∂.

Zad. 2. Przykładowe zdania:

 • Cóż, weź ość, miń łąkę.
 • Część żął ów leń - paź.
 • Każę ciąć łódź świń.
 • Miń łódź, wiąż pięść.
 • Mińże łąkę, idź bóść.
 • Pędź ściąć żółcień.
 • Puść łódź, dążę doń.
 • Śląc żółć - więź ceń.
 • Święć kaźń żółcią
 • Weź, goń żółtą pięść.
 • Weź mą gęś, a zeń - żółć.
 • Włóż pięść bądź giń.
 • żółć gędźbą baśń.
 • Żółtą ćmę weź w baśń.
 • Żrą łódź, część miń.

Zad. 3. Podane słowa to:
A) apple, B) grape, C) lemon, D) orange, E) banana, F) coconut, G) strawberry.

 

Uwaga

3B) Czy to nie powinno się kończyć tą "nibyszóstką?"

To nie 3B

W 3B jest wszystko OK. Chodzi chyba o 1B. Rzeczywiście brakuje na końcu "nibyszóstki".

Powrót na górę strony