styczeń 2017

Data ostatniej modyfikacji:
2017-08-2

Zad. 1. Podane niżej wyrazy zapisano pismem baybayin [czytaj: bajbajin], używanym na Filipinach w czasach przedhiszpańskich do zapisu języka tagalog:

a)     b)     c)
d)     e)

A. Dopasuj je do ich współczesnych zapisów: tabla (drewno), musang (dziki kot), bahay (dom), sinag (światło), pinto (drzwi). Y to spółgłoska wymawiana w przybliżeniu jak polska litera j.

B. Zapisz używanym współcześnie alfabetem:

(noga) oraz (być na szczycie).

Zad. 2. Futrzasta rasa Wookieech, w świecie „Gwiezdnych wojen” zamieszkująca planetę Kashyyyk, używała prawdopodobnie niezbyt rozbudowanego systemu liczebnikowego (poświadczone są formy od 1 do 10). Poniżej podano liczebniki odpowiadające liczbom z zakresu 3-9 oraz relacje między nimi:
wyoorg < ah wyoorg < muwaa yourg
a-oo-ah < hu yourg < a-oo-mu
a-oo-ah < ah muwaa yourg < a-oo-mu
hu yourg < muwaa yourg
wyoorg < muwaa yourg < ah muwaa yourg
a-oo-ah < wyoorg < hu yourg
Uporządkuj rosnąco podane liczebniki.

Zad. 3. Poniżej zapisano nazwy zimowych dyscyplin sportowych za pomocą szyfru ułamkowego. Odszyfruj je. Szyfr nie uwzględnia liter z polskimi znakami diakrytycznymi (z wyjątkiem Ł) oraz litery X.

a) [tex]\frac{4}{2} \frac{4}{4} \frac{3}{3} \frac{1}{2} \frac{2}{3}[/tex]   b) [tex]\frac{3}{4} \frac{1}{1} \frac{2}{5} \frac{3}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{1} \frac{2}{5} \frac{3}{5} \frac{4}{5} \frac{2}{6} \frac{4}{4}[/tex]   c) [tex]\frac{3}{5} \frac{1}{1} \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{3}{1}
\frac{4}{6} \frac{3}{3} \frac{1}{1} \frac{2}{5} \frac{3}{5}
\frac{4}{5} \frac{2}{6} \frac{4}{4}[/tex]

d) [tex]\frac{2}{1} \frac{4}{4} \frac{2}{1} \frac{3}{5} \frac{4}{3} \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{1}{2}[/tex]   e) [tex]\frac{3}{5} \frac{3}{4} \frac{4}{4} \frac{2}{6} \frac{2}{1} \frac{4}{4} \frac{1}{1} \frac{2}{5} \frac{4}{1}[/tex]

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Mateusz Adamkiewicz X LO Toruń, Daria Bumażnik (studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr), Krzysztof Danielak (student informatyki przemysłowej na PWr), Krystyna Lisiowska (redaktor z Warszawy), Alicja Molitorys (flecistka z Katowic), Piotr Słowakiewicz I LO Zakopane, Marzena Wąsiewicz (gospodyni domowa z Kajetan), 
 • 2,9 pkt. - Adam Stachelek SP 301 Warszawa,
 • 2,75 pkt. - Justyna Gręda I LO Kraków, Jakub Leśkiewicz I LO Kraków, Wojciech Tomiczek (inżynier  z Lipowej),
 • 2,5 pkt. - Iwona Pustułka I LO Kraków, Joanna Szczepanek (nauczycielka niemieckiego z Zębic Wrocławskich),
 • 2 pkt. - Andrzej Szal II LO Leszno.

Po czterech miesiącach trwania ligi w czołówce znajdują się:

 • 12 pkt. - Marzena Wąsiewicz,
 • 11 pkt. - Krystyna Lisiowska,
 • 10,75 pkt. - Daria Bumażnik,
 • 10,5 pkt. - Mateusz Adamkiewicz, Iwona Pustułka,
 • 10 pkt. - Krzysztof Danielak,
 • 9,75 pkt. - Justyna Gręda, Wojciech Tomiczek,
 • 9,25 pkt. - Alicja Molitorys.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1.  A. a) musang (dziki kot), b) pinto (drzwi), c) bahay (dom), d) tabla (drewno), e) sinag (światło).
B. Zapisane w baybayin wyrazy to binti i manguna.

Podstawowa, pozbawiona diakrytów forma znaku odpowiada połączeniu spółgłoska + A. Umieszczony pod znakiem diakryt „x” oznacza usunięcie samogłoski. Kropka nad znakiem oznacza zamianę A na I, natomiast pod – na U. Rozwiązywanie zadania można zacząć np. od zauważenia, że dwa słowa zawierają w pierwszej sylabie samogłoskę I, dwa – A, a jedno U, co może odpowiadać pierwszym znakom wyrazów A.-E. (1 x diakryt dolny, 2 x diakryt górny, 2 x brak diakrytu). Możemy dzięki temu przyjąć, że słowo A. to prawdopodobnie musang. Nie ma ono na końcu samogłoski, a zapis baybayin kończy się znakiem z diakrytem „x”. Mamy jeszcze dwa słowa zakończone na spółgłoski i dwa zapisy tagalog zakończone diakrytem „x”. Możemy ustalić, że E. to sinag (dzięki porównaniu znaków odpowiadających SI i SA w sinag i musang), a C. – bahay. Pinto i tabla ustalamy dzięki zauważeniu relacji między N, NA; B, BA; TO i TA.

Zad. 2. a-oo-ah, wyoorg, ah wyoorg, hu yourg, muwaa yourg, ah muwaa yourg, a-oo-mu.

Należy zauważyć, że mamy odpowiednio 6, 5 i 4 liczebniki mniejsze od a-oo-mu, ah muwaa yourg i muwaa yourg, co pozwala zidentyfikować je jako dziewięć, osiem i siedem. Mamy też odpowiednio 6 i 5 liczebników większych od a-oo-ah i wyoorg, co pozwala ustalić, że odpowiadają one liczbom trzy i cztery. Pozostaje pięć i sześć – aby jednoznacznie ustalić ich kolejność, trzeba zauważyć, że dodanie cząstki „ah” odpowiada zwiększeniu wartości liczebnika o jeden.

Zad. 3. Podane dyscypliny to kolejno: hokej, narciarstwo, saneczkarstwo, bobsleje i snowboard.

Alfabet podzielono na sześć grup po cztery litery, a następnie każdą literę zapisano jako ułamek, w którym mianownik oznacza numer grupy (1-6), a licznik – pozycję litery w grupie (1-4).

 

Powrót na górę strony